DNA Miasta w Gdańsku

Czy obecne mechanizmy wspierania działalności kulturalnej w Gdańsku są wystarczające? Sprawdzimy to.


Gdańsk jest miastem, które jasno daje do zrozumienia, że kultura to nie tylko działalność instytucji kultury. „Kultura może się dziać zawsze i wszędzie” – czytamy w uchwalonym na początku tego roku Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Jednocześnie, jak pokazała diagnoza przygotowana podczas prac nad tym dokumentem, panuje przekonanie, że obecnie stosowane mechanizmy wspierania działalności kulturalnej (w tym artystycznej) w Gdańsku są niewystarczające.

Jak jest i jak powinno być – tym zajmiemy się realizując projekt „Makroznaczenie mikrokultury”. Skupimy się zależnościach między jakością systemu wsparcia a jakością wydarzeń i działań kulturalnych tworzonych przez środowisko twórców i animatorów działających poza instytucjami kultury. Stworzymy warunki do konstruktywnej rozmowy o kulturze pozainstytucjonalnej i sposobach wspierania jej ze środków publicznych.

Zaczynamy od analizy danych (wyników konkursów, programów stypendialnych itd.) oraz ankiety, do której wypełnienia zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w gdańską kulturę dziejącą się poza instytucjami – twórców, animatorów, członków organizacji pozarządowych. W pełni anonimowa ankieta dostępna jest do piątku 20 października TUTAJ,  a jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

W naszym projekcie kluczowi są twórcy pozainstytucjonalni – to z myślą o nich i dla nich realizujemy to działanie. Dlatego też najważniejszym etapem projektu będą wywiady, warsztaty i publiczne dyskusje z przedstawicielami tej grupy twórców kultury. Chcemy wspólnie porozmawiać o ich kondycji, perspektywach na przyszłość i barierach utrudniających rozwój. Pierwszą okazją do tego będzie publiczna debata, które odbędzie się 26 października br.

Chcemy też wspólnie zastanowić się, jak powinno wyglądać modelowe wsparcie w przyszłości, kto powinien być jego głównym beneficjentem i jakie będą się wiązały z tym prawa i obowiązki. Efektem programu będzie zestaw wspólnie wypracowanych rekomendacji skierowanych nie tylko do władz miasta, ale również do grona twórców pozainstytucjonalnych. Wierzymy bowiem, że zmiany i dobre funkcjonowanie polityki zależą od nas wszystkich.

Projekt „Makroznaczenie mikrokultury” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Zapraszamy do kontaktu. Projekt jest koordynowany przez Artura Celińskiego (arturcelinski@dnamiasta.pl).

 

fot. Pjama, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa