DNA Miasta: Gorzów / ANKIETA

Dziękujemy za wypełnienie ankiety dotyczącej polityki kulturalnej Gorzowa Wielkopolskiego.


Od czerwca 2015 roku zespół DNA Miasta pracuje nad diagnozą polityki kulturalnej w Gorzowie Wielkopolskim. Jej celem jest sprawdzenie, w jaki sposób władze miasta definiują swoją odpowiedzialność za kulturę. Badamy funkcjonowanie systemów wsparcia, zarządzanie instytucjami kultury i sposób podziału środków finansowych.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Odpowiedzi będą dla nas bardzo cenne przy diagnozowaniu polityki kulturalnej Gorzowa Wielkopolskiego i myśleniu o jej przyszłości.

Efektem naszego badania będzie raport opisujący aktualny stan polityki kulturalnej wraz z szeregiem rekomendacji, mających usprawnić działanie polityki kulturalnej miasta. Wyniki naszych badań zostaną zaprezentowane podczas Kongresu Ruchów Miejskich w Gorzowie (18 – 20.09.2015 r.).

DNA Miasta jest programem Res Publiki Nowej. To nasz sposobem na zrozumienie miejskiej kultury, a więc czynników i procesów istotnych dla życia naszych miast. Zbieramy dane, analizujemy je i promujemy najlepsze rozwiązania w obszarze miejskich polityk kulturalnych. Budujemy wiedzę i dzielimy się nią poprzez współpracę z mieszkańcami i ich reprezentantami we władzach miast, instytucjami kultury organizacjami pozarządowymi, niezależnymi twórcami i animatorami kultury, przedstawicielami lokalnego biznesu oraz wszystkimi zainteresowanymi wspieraniem rozwoju miejskich kultur.

Badanie w Gorzowie Wielkopolskim jest częścią projektu DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2015.

Zdjęcie: Mogo1987 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa