Dezinformacja klimatyczna: miękkie podbrzusze Europy

Zaprzeczanie zmianom klimatycznym wpisuje się w specyfikę regionu Europy Środkowej.


Zmiany klimatu to w ostatnich latach jedno z najbardziej polaryzujących i podatnych na dezinterpretację i dezinformację zagadnień. Badania pokazują, że większość opinii publicznej jest skłonna akceptować dowody naukowe wspierające teorię, że jest ona zjawiskiem antropocentrycznym. A jednak dezinformacja związana ze zmianami klimatu istnieje od dziesięcioleci. Jej skutkiem jest podważenie argumentów opartych na dowodach i opóźnienie kluczowej reakcji na zmiany klimatu.

Internet i media społecznościowe sprzyjają rozprzestrzenianiu wręcz skandalicznych treści, które bagatelizują naukę o klimacie i pozwalają na szybkie, powszechne dzielenie się dezinformacją, przeinaczanie danych naukowych i niebezpieczne narracje, mające na celu podkopanie zaufania do nauki o klimacie, instytucji zajmujących się tym tematem, ekspertów, polityków, władz i potencjalnych rozwiązań.

Jest to szczególnie widoczne w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wielkie narracje antyklimatyczne mieszają się z lokalną specyfiką danej społeczności.

Czy ludzie wierzą w zmiany klimatu?

Wyniki Peoples’ Climate Vote przeprowadzonego przez United Nations Development Programme w 2020 roku, najszerszego na świecie badania opinii publicznej na temat zmian klimatu, pokazują powszechne uznanie zmian klimatu za globalną sytuację kryzysową w każdym z badanych krajów. W 50 badanych krajach, w których mieszka ponad połowa ludności świata, 64 proc. ludzi stwierdziło, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie.

W ujęciu regionalnym, odsetek osób, które stwierdziły, że zmiany klimatu są globalną sytuacją kryzysową, miał wszędzie wysokie poparcie – w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej – 72 proc., Europie Wschodniej i Azji Środkowej – 65 proc., krajach arabskich – 64 proc., Ameryce Łacińskiej i Karaibach – 63 proc., Azji i Pacyfiku – 63 proc. oraz Afryce Subsaharyjskiej – 61 proc.

W grupie wierzących w zagrożenie klimatyczne,  według regionów (tj. Europa Wschodnia i Azja Centralna), apetyt na kompleksowe, pilne działania charakteryzuje nieznaczną większość obywateli w Polsce (57 proc.) i Mołdawii (55 proc.) oraz nieznaczną mniejszość w Rosji (49 proc.).

W Europie Wschodniej i Azji Centralnej odnotowano silne poparcie dla ochrony lasów i ziemi (61 proc.), wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej i odnawialnej oraz rolnictwa przyjaznego dla klimatu (54 proc.), a także większego wykorzystania pojazdów elektrycznych i rowerów (52 proc.).

Średni poziom poparcia dla każdej polityki klimatycznej w regionie wyniósł 44 proc. Kraje o wysokim dochodzie są bardziej skłonne uznać zmiany klimatyczne za globalną sytuację kryzysową niż kraje o średnim dochodzie (odpowiednio 72 proc. i 62 proc.).

Czynniki specyficzne dla danego kraju, takie jak wysoki poziom emisji, rozbudowane sektory rolnicze itd., wpływają na postrzeganie poszczególnych polityk klimatycznych.

A jednak znaczna liczba osób nadal minimalizuje pilność problemu lub całkowicie zaprzecza, że w ogóle istnieje. Wyniki ostatniego Eurobarometru pokazały, że więcej niż dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (93 proc.) uważa, że zmiany klimatyczne są poważnym problemem, ale w podziale na kraje, kraje Europy Środkowo-Wschodniej często znajdują się na dole tabeli.

Podziały w postrzeganiu zmian

Dane ujawniły, że zmiany klimatyczne są uważane za jeden z najpoważniejszych problemów na świecie. To najczęściej wymieniana kwestia w siedmiu krajach: Szwecji (43 proc.), Danii (35 proc.), Holandii (34 proc.), Irlandii (31 proc.), Niemczech (28 proc.), Belgii (25 proc.) i Finlandii (25 proc.).

Obywatele państw członkowskich UE z naszego regionu są znacznie mniej skłonni uznać zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat, na co wskazują wyniki ze Słowacji i Czech (12 proc.), Polski (11 proc.), Chorwacji (9 proc.), Węgier (8 proc.), Rumunii i Bułgarii (7 proc.).

Inne dane zaczerpnięte z ósmej rundy Europejskiego Badania Społecznego (badania terenowe 2016–2017) rzucają częściowe światło na różnice między krajami. Na przykład w kilku krajach Europy Wschodniej nieco rzadziej uważa się, że zmiana klimatu jest przynajmniej częściowo spowodowana działalnością człowieka.

Ponadto, zaniepokojenie zmianą klimatu jest stosunkowo niskie na Litwie, w Estonii, Polsce i w Rosji– w każdym z nich zaniepokojenie wyraża mniej niż 20 proc. mieszkańców.

W niektórych częściach Europy Środkowo-Wschodniej (Węgry i Czechy) ludzie nie czują też potrzeby oszczędzania energii bardziej niż obecnie. Jak podsumowują autorzy badania, zaangażowanie w zmiany klimatyczne i wsparcie dla energii niskoemisyjnej wydaje się słabsze w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nastawienie do kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel i gaz ziemny, jest raczej pozytywne w wielu byłych krajach komunistycznych, co odzwierciedla spuściznę historyczną oraz wolne tempo transformacji społecznej w tych miejscach.

Pomimo dużej liczby osób akceptujących fakt, że zmiany klimatyczne są rzeczywiste i napędzane przez zachowanie człowieka, nadal możemy zaobserwować „lukę konsensusu”, która stanowi różnicę pomiędzy postrzeganiem przez społeczeństwo tego, jak bardzo naukowcy zgadzają się, że ludzie powodują globalne ocieplenie, a rzeczywistym konsensusem wśród naukowców.

Biorąc pod uwagę, że ponad 97 proc. tych zajmujących się klimatem zgadza się w kwestii nauki o klimacie, widzimy, jak niewielka mniejszość może być wpływowa w podkopywaniu zaufania do nauki i badań opartych na dowodach, szerzeniu dezinformacji i przeinaczeń oraz tworzeniu okeeślonych komunikatów, aby osiągnąć swoje cele i podkopać postępy w polityce klimatycznej.

Aktywny pęd do dezinformacji

Najnowsze dane Center for Countering Digital Hate ujawniają, że tylko dziesięciu nadawców – The Toxic Ten – odpowiada za 69 proc. przypadków, w których użytkownicy Facebooka są narażeni na wprowadzające w błąd informacje na temat zmian klimatu.

Jak zdefiniowano w raporcie, Toksyczna Dziesiątka rozpowszechnia dezinformację klimatyczną, zwłaszcza za pośrednictwem treści w mediach społecznościowych. Ich masowe śledzenie w mediach społecznościowych na głównych platformach pozwala na przenikanie ich treści do krajowych sfer publicznych, lub przynajmniej na krążenie ich wprowadzających w błąd argumentów ponad granicami, w różnych formatach.

Doświadczenie z COVID–19 pokazuje, że wirusowa dezinformacja, nawet jeśli pochodzi z anglojęzycznych/„zachodnich” źródeł (jak ma to miejsce w przypadku wspomnianej tu Toksycznej Dziesiątki), jest szybko tłumaczona na inne języki i umieszczana w przestrzeniach internetowych.

Raport podkreślił, że wspomnianych dziesięć stron internetowych, które razem mają 186 milionów zwolenników na portalach społecznościowych, to „machina propagandy negacji klimatu, finansowana częściowo przez Google dzięki przychodom z reklam i rozprzestrzeniana na całym świecie za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności Facebooka, który pozwala im płacić za promowanie swoich zaprzeczeń”.

Ale to nie jest tylko problem Facebooka. Podobne, dezinformacyjne kampanie są wciąż mocno promowane na Youtube, TikToku czy Twitterze, mimo obietnic tych platform o ich rozprawieniu się z nimi.

Oprócz obecnych kampanii dezinformacyjnych, przez ostatnie cztery dekady, wysoce zorganizowana i dobrze finansowana kampania zasilana przez przemysł paliw kopalnych dążyła do erozji zaufania do nauki, która wiąże globalną zmianę klimatu z działalnością człowieka i emisją dwutlenku węgla.

Według dokumentów branżowych przejrzanych na przesłuchaniu Komisji Nadzoru i Reformy Izby Reprezentantów USA w 2019 r., już w latach 80. giganci tacy jak Shell i Exxon, wiedzieli, że spalanie paliw kopalnych zmienia klimat, ale mimo to zaangażowali się w złożone wysiłki dezinformacyjne, aby zasiać wątpliwości co do nauki o zmianie klimatu, zakwestionować uczciwość naukowców zajmujących się klimatem i zaprzeczyć konsensusowi naukowemu w sprawie roli człowieka.

Konsekwencje tych wysiłków przeżywamy dzisiaj. Wzmocnienie dezinformacji klimatycznej w mediach może również wynikać z podmiotów wykorzystujących tradycyjne pojęcie obiektywności lub nadmiernego uzależnienia od normy „zrównoważonego” raportowania. Na przykład przemysł paliw kopalnych wykorzystuje tę dynamikę do wprowadzania do relacji o klimacie treści sprzecznych z konsensusem naukowym.

Według Angreja Singha istnieje kilka znamiennych przykładów gigantycznych firm, które wykorzystują media informacyjne do rozpraszania i promowania różnych narracji. Na przykład Chevron uruchomił lokalną stronę informacyjną w Richmond w Kalifornii, gdzie firma prowadzi również rafinerię. Lokalni organizatorzy ostrzegają, że Chevron używa tego portalu, aby w efekcie odwrócić uwagę od zanieczyszczeń, które powoduje, pozostawiając obywateli mniej poinformowanymi. Warto przypomnieć, że Rosja jest największym dostawcą paliw kopalnych do Europy Środkowo-Wschodniej.

Widzimy również, że w sytuacji, gdy gigantyczne koncerny naftowe blokują postęp w zakresie zmian klimatycznych, redaktorzy gazet podejmują „krótkoterminowe, oportunistyczne decyzje” o bagatelizowaniu zagrożenia zmianami klimatycznymi, aby celowo zwiększyć poczytność. W lipcu 2022 roku kilka brytyjskich gazet zostało skrytykowanych za skupienie się na obrazach pływaków, plaż i lodów przy temperaturach sięgających 40,3 stopni Celsjusza.

Współzałożyciel Oxford Climate Journalism Network, Wolfgang Blau, zasugerował, że długoterminowe implikacje zmian klimatycznych „stanowią większe wyzwanie dla dziennikarstwa niż pojawienie się Internetu” i że redaktorzy wiadomości tworzą ramy wokół kryzysu klimatycznego w oparciu o to, co ich zdaniem sprzedałoby najwięcej egzemplarzy.

Główne narracje dezinformacji

Dezinformacja na temat zmian klimatu jest przekazywana za pomocą znanego słownictwa: od „globalnego kłamstwa”, „globalnych elit, które planują wyludnić Ziemię”, „Wielkiego Resetu/Nowego Porządku Świata” – spisku antyestablishmentowego, do „energii odnawialnej, która nie działa”… W czerwcu 2022 roku raport European Media Digital Observatory zidentyfikował cztery główne narracje, często w korelacji ze sobą, które są udostępniane jako dezinformacja wokół zmian klimatu.

Pierwsza z nich zaprzecza istnieniu zmian klimatycznych lub roli człowieka w nich. Jednym z przykładów jest fałszywa wiadomość – wykryta w Hiszpanii, Portugalii i na Litwie – o tym, że lód arktyczny osiągnął maksymalny poziom w ciągu ostatnich 30 lat.

Drugi oskarża tradycyjne media o szerzenie nieuzasadnionej paniki. W ramach tej narracji pojedynczym fałszywym newsem o największym rozpowszechnieniu w czerwcu w UE jest ten dotyczący szwedzkich map temperatur. Treść ta krążyła w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce, Rumunii, Austrii, Belgii i na Węgrzech.

Trzecia atakuje energie odnawialne, pojazdy elektryczne i recykling. Na przykład w Chorwacji krążyło zdjęcie porzuconych samochodów elektrycznych z podpisem sugerującym, że zostały one wyrzucone z powodu problemów z ich akumulatorami i teraz zanieczyszczają środowisko.

Czwarta narracja atakuje ruch klimatyczny, oskarżając go o hipokryzję lub wręcz głupotę. Grupa fałszywych wiadomości w ramach tej narracji pokazuje wyrwane z kontekstu obrazy obszarów pełnych śmieci. Tego typu obrazy krążyły w mediach we Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Bułgarii i Słowacji, a ich celem było delegitymizowanie ruchu klimatycznego.

Narracje te zaprzeczają istnieniu zmian klimatycznych, ich przesłankom lub związkom z działalnością człowieka, sugerując brak uzasadnionego związku między emisją CO2 do atmosfery a globalnym ociepleniem, a nawet wymierzone w niektóre potencjalne rozwiązania dla zmian klimatycznych: odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne, chęć zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i recykling.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dezinformacja klimatyczna jest kształtowana przy pomocy kilku strategicznych technik dezinformacyjnych. Jednym z przykładów jest narracja „zagrożonych wartości”, oparta na tezie o słabym, dekadenckim Zachodzie i jego nadmiernej poprawności politycznej, postrzeganej jako bezpośrednie zagrożenie dla starych, tradycyjnych, narodowych wartości.

W ramach tej narracji wysiłki na rzecz restrukturyzacji gospodarki w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym są przedstawiane jako ataki na „tradycyjny sposób życia”, narzucane w złej wierze, aby zakłócić tradycyjny sposób życia (jedyny akceptowalny i zdrowy sposób postępowania).

Innym przykładem jest narracja „The Imminent Collapse”, mająca na celu wzbudzenie strachu w sercach ludzi poprzez straszenie upadkiem UE, poważną recesją gospodarczą lub zbrodniczym „Wielkim Resetem”.

W jej ramach poczucie pilności działań na rzecz klimatu przedstawia się albo jako pretekst do podporządkowania sobie całych populacji, albo jako siłę napędową chaosu, ubóstwa, rosnących cen itp.

Utrzymujące się w społeczeństwie błędne przekonania o asymetrii sił między Wschodem a Zachodem oraz wszechobecne twierdzenie, że Zachód wykorzystuje gospodarczo kraje Europy Środkowo-Wschodniej, są również wykorzystywane do napędzania dezinformacji klimatycznej.

Jakie są konsekwencje?

Kilka badań wykazało, że dezinformacja klimatyczna znacząco przyczynia się do polaryzacji opinii publicznej w kwestii kryzysu klimatycznego i kształtuje postawy społeczne wobec nauki o klimacie. Badania dowiodły, że osoby narażone na tego rodzaju dezinformację są mniej skłonne do popierania polityki łagodzenia skutków zmian klimatycznych, co utrudnia decydentom podjęcie znaczących działań na rzecz klimatu.

Jednocześnie narażenie na mylące, kontrargumentowe interpretacje zmniejsza akceptację ludzi dla nauki o klimacie. Opinia publiczna na temat zmian klimatu ma istotny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących polityki ograniczania globalnego ocieplenia lub przygotowania się na jego skutki.

Jak sugeruje Angrej Singh, „częścią powodu, dla którego wyzwanie jest tak ogromne, jest to, że przekonania i postawy związane z klimatem są trudne do zmiany, zwłaszcza w kontekście, w którym relacje i dyskurs w mediach społecznościowych mogą wprowadzać w błąd, uciekać się do obustronnego krytycyzmu lub pozostawać pod wpływem przemysłu paliw kopalnych”.

Spodziewam się, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej konsekwencje te uderzą najmocniej, biorąc pod uwagę zależność gospodarczą od paliw kopalnych, niższy PKB i poziom życia w porównaniu z zachodnimi państwami członkowskimi, poziom ubóstwa oraz większy wpływ zielonej transformacji na dług publiczny, finanse publiczne i wiele sektorów gospodarki.

Czynniki związane z większą polaryzacją i wysoką podatnością na dezinformację w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej również ułatwiają uzbrojenie polityki klimatycznej.

Jak zmienić narracje dezinformacji?

Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu opisywany jest jako „czerwony kod dla ludzkości”. W oparciu o najnowsze dowody naukowe, jego wnioski pokazują, że przestrzeń dla działań przeciwko coraz szybszemu ociepleniu planety dramatycznie się zawęża.

Potrzebne są skoordynowane i aktywne strategie radzenia sobie z tym rozszerzającym się zagrożeniem, aby ograniczyć jego skutki, stworzyć silną politykę zarówno ze strony rządów, jak i platform technologicznych oraz zapewnić współpracę społeczeństwa obywatelskiego, platform, rządów i organów regulacyjnych. Przeciwdziałanie polaryzacji opinii publicznej w kwestii zmian klimatu będzie wymagało natychmiastowych działań ze strony państw i firm.

Sprawdzanie faktów, badania i inicjatywy w zakresie umiejętności korzystania z mediów, które mogą zapewnić opartą na dowodach i zorientowaną na przyszłość politykę przeciwdziałania dezinformacji klimatycznej, są kluczowe w tej walce. Z drugiej strony, media społecznościowe i tradycyjne źródła informacji są również odpowiedzialne za tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości środowiska informacyjnego na swoich platformach i kanałach.

Na przykład zgodnie z prawem UE, biorąc pod uwagę konsensus naukowy wokół zmiany klimatu, rządy powinny mieć możliwość zwrócenia się do firm z sektora mediów społecznościowych o usunięcie wprowadzających w błąd, niedokładnych, przeinaczonych lub całkowicie fałszywych stwierdzeń dotyczących nauki o klimacie. Podobne przepisy mogą być stosowane na szczeblu krajowym w odniesieniu do mediów głównego nurtu, mediów tradycyjnych lub nadawców telewizyjnych i radiowych.

W niedawno opublikowanym sprawozdaniu wskazano, że platformy mediów społecznościowych powinny stosować „podejście oparte na prawach człowieka, aby pomóc w ustaleniu związku między dezinformacją a szkodami dla ludzi”, w tym określić szczególne szkody dla praw człowieka, do których może prowadzić dezinformacja dotycząca klimatu, ustalić priorytety działań przedsiębiorstwa w oparciu o dotkliwość i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, uwzględnić wpływ na wrażliwe populacje i zapewnić wytyczne dotyczące odpowiednich działań w oparciu o przypisanie przez przedsiębiorstwo szkody i jego zdolność do jej naprawienia. W tym samym sprawozdaniu sugeruje się, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają znaczącą rolę poprzez popieranie zmian i pociąganie przedsiębiorstw do odpowiedzialności za ich praktyki.

Ponadto konkretne działania, które można wdrożyć w Europie Środkowo-Wschodniej to:

  • Miękkie i twarde czynniki sceptycyzmu wobec zmian klimatycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej muszą być konsekwentnie mapowane i zwalczane. Chociaż narracje dezinformacyjne mają silny komponent międzynarodowy, dostosowują się do lokalnych cech, obaw i niepokojów.
  • Zrozumienie negatywnych postaw wobec działań na rzecz klimatu, zanim staną się one głównym nurtem.
  • Komunikacja przeciwko binarnemu światopoglądowi promowanemu przez narracje dezinformacyjne. Narracje dezinformacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej działają na rzecz promocji szczególnego meta–wyjaśnienia obecnych zmian gospodarczych, politycznych i społecznych, takiego, które opiera się na niemożliwej do pogodzenia opozycji pomiędzy Zachodem (skorumpowanym, dekadenckim, wyzyskującym) a Wschodem (moralnie prawym, chroniącym tradycyjne wartości, wyzyskiwanym, ale odpornym). Ponieważ zmiany klimatyczne wymagają pilnego działania zbiorowego i pewnego poziomu indywidualnego poświęcenia dla większego dobra wspólnego, praca przeciwko tej sztucznej opozycji i podkreślanie wspólnej płaszczyzny są bardzo potrzebne.
  • Wreszcie, należy zachęcać i prowadzić szkolenia i badania, aby wyposażyć dziennikarzy w wiedzę o tym, jak informować odbiorców poprzez przyjęcie wyprzedzającego podejścia do informowania o zjawiskach pogodowych i kwestiach związanych z klimatem, a nie „poleganie wyłącznie na reaktywnym obalaniu doniesień”.

Artykuł powstał w ramach programu współpracy pomiędzy głównymi tytułami prasowymi w Europie Środkowej prowadzonego przez Visegrad Insight w Fundacji Res Publica.

Alina Bârgăoanu – stypendystka programu Marcina Króla w Visegrad Insight. Rumuńska badaczka komunikacji, dziekan Kolegium Komunikacji i Public Relations, National University of Political Studies and Public Administration w Bukareszcie. Członkini rady doradczej European Digital Media Observatory oraz grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. walki z dezinformacją i promowania umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia. Jej badania koncentrują się na skutkach polityki populistycznej w Europie oraz na ocenie prób utrzymania przez Unię Europejską porządku liberalnego.

Fot. Muhammad Numan / Unsplash.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa