Czy dialog jest możliwy?

Jak mogą wyglądać stosunki Polski z Niemcami po ostatnich wyborach – mówi Joanna Maria Stolarek – dyrektorka przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce.


„Res Publica Nowa”: Po latach propagandy w PRL, budowania napięcia i poczucia zagrożenia ze strony „naszych zachodnich sąsiadów”, w latach 90. nastąpił przełom w stosunkach polsko-niemieckich. To zasługa polityków, edukacji, czy postawy obu społeczeństw?

Joanna Maria Stolarek: Polityka toczy się na poziomie ogólnym – podpisywanie umów, spotkania, konsultacje międzyrządowe… To wszystko jest niezmiernie ważne, symboliczne, ale rzadko wpływa bezpośrednio na postrzeganie innego kraju. Moim zdaniem, zmiana paradygmatu nastąpiła po tym, jak zbliżyły się nasze społeczeństwa. A stało się tak dzięki wielu inicjatywom obywatelskim. Mam na myśli m.in. partnerstwa miast, organizacji (także kościelnych), małych, dużych, przygranicznych, wymiany młodzieży, studentów, urzędników… To profituje na lata. Każdy pojedynczy kontakt międzyludzki, tzw. przeciętnego Schmidta i Kowalskiego…

W pierwszych zdaniach Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami z 1991 r. czytamy o dążeniu do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości oraz nawiązaniu do dobrych tradycji i przyjaznego współżycia w wielowiekowej historii Polski… Pani zdaniem, udało się rzeczywiście zamknąć te „bolesne rozdziały”?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Nie można przecież „zamknąć” bolesnej historii i zacząć od zera tak, jakby nic się nie zdarzyło. Na stosunki polsko-niemieckie wciąż kładzie się cień historii. Coraz lepiej sobie z nim radzimy i nie ma praktycznie tematów tabu, nauczyliśmy się rozmawiać o trudnych sprawach. Dobrym przykładem jest debata wokół planowanego w Berlinie pomnika i miejsca pamięci polskich ofiar nazizmu. Ale nadal jest sporo do zrobienia w tym obszarze. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o edukację historyczną i głębsze zrozumienie pewnego rodzaju wrażliwości.

Co dzisiaj komplikuje dialog?

Nadal jest to ta właśnie bolesna historia. A raczej inne poczucie wrażliwości w tym obszarze po obu stronach. Jest ono uwarunkowane historią, edukacją i socjalizacją. Trzeba brać to pod uwagę, słuchając niektórych wypowiedzi. Inaczej także komunikujemy, mamy inną kulturę feedbacku i krytyki, inaczej dyskutujemy. Jedni bardziej emocjonalnie, inni bardziej rzeczowo. Mamy jednak wspólne wartości i podobną mentalność, mimo że czasami inaczej postrzegamy różne rzeczy np. tradycję czy zmiany społeczne. Polska wykonała w ciągu ostatnich 30 lat niezmierny wysiłek ekonomiczny, nastąpiła transformacja gospodarczo-społeczna. To bardzo szybki rozwój, a zmiany społeczne potrzebują czasu. Polskie społeczeństwo jest w dużej części nadal dość konserwatywne, Polska to nie tylko Warszawa i Wrocław, większość Polaków mieszka w małych miejscowościach i na wsiach. Tutaj zmiany społeczne zachodzą wolniej..

Czy jeśli, w kolejnych latach w Polsce u władzy pozostaną partie budujące swoją popularność na emocjach, szukaniu „wroga”, tego co dzieli, a nie co łączy… ten dialog będzie w ogóle możliwy?

Dialog powinien być zawsze możliwy. Ale może on nastąpić tylko wtedy, gdy obie strony akceptują reguły gry i pewne ramy, w których on się odbywa. Jeśli jedna strona odwraca się plecami i zatyka uszy, wtedy zaczyna się monolog. W takich sytuacjach trudno mówić o budowaniu mostów.

Polityka obozu rządzącego w Polsce rzeczywiście nastawiona jest na silną polaryzację i przenosi się ją m.in. na relacje polsko-niemieckie. Po raz kolejny nie odbyły się w tym roku konsultacje międzyrządowe między Polską a Niemcami. Widać tu brak gotowości dialogu z jednej strony, a z drugiej pewien rodzaj zmęczenia, który przekłada się na poziom rządowy. Jeśli w Polsce łamie się prawa człowieka, podważa podwaliny demokracji, np. niezależne sądownictwo, to trudno mówić o wspólnej bazie do rozmowy.

Polityka Niemiec wobec Polski może się zmienić wraz z nowym rządem. Dotychczasowa kanclerz – Angela Merkel była dosyć pobłażliwa i cierpliwa wobec Warszawy ze względu na jedność Unii i tę historyczną odpowiedzialność Niemiec wobec Polski – miała świadomość ciężkiej, skomplikowanej historii polsko-niemieckiej. Dziś w Niemczech do władzy dochodzi jednak nowe pokolenie polityków. Oni nie są aż tak obciążeni historią, stawiają przede wszystkim na spójność europejską, argumentują bardziej europejsko niż dwustronnie, między dwoma krajami. Mniejsze znaczenie będzie miał dialog bilateralny: Polska – Niemcy. To może zmienić sposób kontaktu z Warszawą. Zwłaszcza mam na myśli Partię Zielonych, która zwraca szczególnie uwagę na łamanie praw człowieka, w szczególności praw mniejszości seksualnych, praw kobiet, praworządność czy wolność mediów… Ten właśnie ostrzejszy ton będzie coraz bardziej słyszalny z Berlina.

Nowy rząd Niemiec zmieni zatem retorykę wobec Polski, ostrzej krytykując ją w sporze o praworządność?

Sądzę, że tak. Nowy rząd Niemiec bardzo wyraźnie podkreśla w umowie koalicyjnej, że w UE należy zwracać uwagę na wartości i praworządność, że należy sprawdzać, czy te zasady są realizowane w państwach członkowskich. Wszystkie partie, które obecnie wejdą do rządu podkreślają , że nie można dłużej przyglądać się łamaniu w Polsce praworządności. Wiadomo, że polityka jest zawsze sztuką kompromisu, więc nowy rząd będzie się starał szukać dialogu i porozumienia, ale będzie też stawiał bardziej wyraźne granice. I nie pozwoli na ich przekraczanie.

To może jednak także zaostrzyć kurs ze strony polskich polityków…

Podejrzewam, że tak się stanie, choć z drugiej strony zastanawiam się, na ile możliwe jest jeszcze większe zaostrzenie antyniemieckiej retoryki? Na ostatnim marszu niepodległości w Warszawie podpalono niemiecką flagę, telewizja publiczna pokazuje antyniemieckie reportaże czy wiadomości w głównych wydaniach programów informacyjnych.

To, o czym Pani wspomina, już słychać od polityków niemieckich, którzy mówią, że zaostrzenie tonu może spowodować dalsze napięcia we wzajemnych stosunkach. Pojawiają się głosy o „epoce lodowcowej” w relacjach między Polską a Niemcami. Z drugiej strony, bardziej surowego tonu wobec Polski oczekuje też duża część polskiego i europejskiego społeczeństwa, jako reakcji na łamanie wspólnotowych wartości UE.

Jakie mogą być tego skutki? Dalsza izolacja Polski na arenie międzynarodowej?

Podejrzewam, że może do tego dojść, choć mam nadzieję, że tak się nie stanie. Coraz częściej mówi się jednak o polexicie. Jeszcze parę lat temu nikt by tego słowa nie wypowiedział, nikomu nie przyszłoby ono do głowy. Myślę, że Polska nie wyjdzie z UE, podkreśla to też polski rząd, a Polacy są nadal przekonanymi Europejczykami, jak wynika z naszych najświeższych badań na ten temat. Antyeuropejska populistyczna retoryka partii rządzącej jest raczej skierowana do wewnątrz, aby zadowolić jeszcze bardziej prawicowe antyeuropejskie środowiska. Nie zmienia to jednak faktu, że to będzie rzutowało na miejsce Polski w Europie. Będzie ona coraz bardziej marginalizowana. Stanie się dokładnie to, czego Polska nie chce – jej głos nie będzie brany pod uwagę na forach, w decyzjach i rozmowach. Polska pozostałaby w Unii, ale już nie w roli liczącego się podmiotu. Byłaby zaledwie tolerowana. A tego tak naprawdę nie chce nikt. Wydaje się, że Polska chciałaby Unii jako stricte związku gospodarczego, a sama Unia jest czymś o wiele więcej, istnieje po to, by zbliżać do siebie państwa na kanwie wspólnych wartości, poszanowania praworządności.

Czy po ostatnich wyborach w Niemczech można powiedzieć, że wyborcy „odsunęli się” od chadecji? Czemu zawdzięcza swój sukces socjaldemokracja?

Niemcy wydają się być społeczeństwem bardzo progresywnym, ale są w sumie dość zachowawczy. Po 16 latach rządów Merkel powiedzieli, że nie chcą już polityki typu status quo. Angeli Merkel zarzucano często politykę wyczekiwania, a nie rozwiązywania problemów i wyzwań. A świat wokół bardzo szybko się zmienia. Trzeba uprawiać politykę proaktywną, dotyczącą czy to kryzysu klimatycznego, migracyjnego, czy pandemicznego… Społeczeństwo niemieckie chce zmiany, ale jednocześnie nie chce zmiany zbyt radykalnej. Gdyby tak było, wygrałaby raczej Partia Zielonych. Socjaldemokraci są z jednej strony gwarantem pewnego status quo, choć wiadomo z drugiej strony że zmiany nastąpią.

Partia Zielonych otrzymała poparcie blisko 15 proc. obywateli. To też dobry wynik…

Tak, najlepszy w historii partii. Zieloni mają w swych szeregach wiele osób młodych, pochodzenia emigranckiego, kobiet, reprezentują szeroką gamę społeczeństwa niemieckiego. Wielu wyborców odnalazło się w niej. Poza tym to partia, która ma najlepszy pomysł na zmieniającą się rzeczywistość, czy to w obszarze społecznym, czy politycznym, czy gospodarczym i socjalnym, reaguje szybciej i bardziej konkretnie na wyzwania współczesności, jest bardziej elastyczna i transparentna niż inne partie. Taką ma opinię wśród wyborców. Mówi o konieczności cyfryzacji, zahamowania zmian klimatycznych, pogłębiających się nierównościach społecznych, równych prawach dla wszystkich. Daje odpowiedzi na pytania, które stawia sobie społeczeństwo. I jest w tym bardzo wiarygodna. Partia chadecka do tej pory udawała, że nie ma problemów z klimatem, że nie trzeba przestawiać gospodarki, że dalej na tym samym poziomie można produkować samochody, inwestować w kopalnie i przemysł ciężki… Wychodziła z założenia, że jakoś to będzie, prowadziła bardzo zachowawczą politykę. Społeczeństwo to widziało i odpowiednio dało temu wyraz w wyborach.

Czy w Polsce jest miejsce na silną partię zielonych?

Niemieccy Zieloni też musieli przejść swoją drogę, od ruchów ekologicznych, czy feministycznych do Partii, która jest poważną siłą polityczną w Niemczech i częścią nowego rządu. W Polsce będzie podobnie. Polskie społeczeństwo jest może bardziej konserwatywne, ale także tutaj zmienia się świadomość. Ludzie zwracają uwagę na środowisko naturalne, angażują się w lokalne inicjatywy przesiadają się na rowery, zmienia się sposób żywienia, spojrzenie na konsumpcję i na oszczędzanie zasobów naturalnych, a także na równość, solidarność i tolerancję. Dzisiaj jest już miejsce także w Polsce na partię zielonych. Temat ekologii, niedawno dość niszowy, pojawia się obecnie w narracji wielu partii, nawet rządzącej. Widać że nie jest to tylko greenwashing, ale ważny wątek, o którym społeczeństwo chce mówić, pytania na które chce uzyskać odpowiedzi.

Jak zatem zmienią się, Pani zdaniem Niemcy pod rządami nowej koalicji?

Myślę, że będą bardziej otwarci na nowe rozwiązania i innowacje, zwłaszcza jeśli chodzi o cyfryzację. Wydawać by się mogło, że tak wysokorozwinięty kraj, jak Niemcy nie ma tu nic do zrobienia, a jednak wiele spraw funkcjonuje dalej na papierze. Nie ma tam nadal np. e-recept, czegoś co w Polsce jest standardem. Myślę, że nowy rząd popchnie Niemcy w kierunku innowacji, ale też sprawiedliwości społecznej, wdrożenia praw dla grup mniejszościowych, będzie pracował nad zmianami w gospodarce, zazielenieniem jej. Poprowadzi Niemcy w kierunku zielonej i sprawiedliwej transformacji, nie zapominając przy tym o prawach człowieka, o demokracji, równości płci, poszanowaniu mniejszości narodowych, seksualnych, solidarności międzypokoleniowej, rodzinach, równości socjalnej, tolerancji, a także sprawiedliwego dostępu do usług, rynku pracy, systemu zdrowotnego itd. Jest to duże wyzwanie. Podobnie jak kryzys klimatyczny, czy migracje. Nowy rząd niemiecki będzie również pracował nad pogłębieniem integracji europejskiej, będzie patrzył na Europę nie tylko z punktu widzenia Niemiec jako dużego kraju w centrum Europy, ale też z perspektywy europejskiej. A to zaważy także na stosunkach z Polską i innymi sąsiadami.

Joanna Maria Stolarek – dyrektorka przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce, fundacji politycznej bliskiej niemieckiej Partii Zielonych. Niemiecka dziennikarka, publicystka i ekspertka do spraw polsko-niemieckich.

Dominika Rafalska – redaktor prowadząca „Res Publiki Nowej”.

Fot. Daniel Lonn / Unsplash, Aleksandra Lewtak

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa