Czasopisma niekulturalne do Bogdana Zdrojewskiego

Do Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   Szanowny Panie, Wyrażamy zaniepokojenie, że w ogłoszonym regulaminie konkursu dotacyjnego dla czasopism znalazł się następujący zapis: „Celem priorytetu nie jest wspieranie czasopism o profilu społeczno-politycznym, […]


Do Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Szanowny Panie,

Wyrażamy zaniepokojenie, że w ogłoszonym regulaminie konkursu dotacyjnego dla czasopism znalazł się następujący zapis: „Celem priorytetu nie jest wspieranie czasopism o profilu społeczno-politycznym, religijnym, narodowościowym, naukowym czy historycznym. Z tego względu wysoko oceniane będą jedynie te spośród nich, dla których tematyka kulturalna i artystyczna stanowi wiodącą oś problemową.” Uważamy, że zapis ten jest niefortunny i otwiera pole do nadinterpretacji przez komisję konkursową. Co bowiem zagwarantuje, że nie zostanie potraktowany przez komisję w sposób wąski wykluczając z konkursu czasopisma, które tworzą intelektualną debatę w Polsce?

Brak precyzji w sformułowaniu „profil czasopisma” oraz „wiodąca oś problemowa” pozostawia interpretację komisji konkursowej, a więc de facto stwarza ryzyko, że ograniczenia te zostaną potraktowane jako sztywne wytyczne wykluczające szereg czasopism, które nie stronią od podejmowania problematyki spraw publicznych, choć często czynią to poprzez analizę wątków teatralnych, literackich, filozoficznych, historycznych i religijnych. Dlaczego wykluczone z konkursu mają być na przykład czasopisma, które do tej pory otrzymywały dofinansowanie, a patrząc na listę konkursu 2012 były to czasopismo historyczne, czasopismo naukowe, społeczno-polityczne, a także o filozofii i religii?

Zawężenie pojęcia kultura do bliżej niejasnego pola wykluczającego podejmowanie tematów intelektualnych stawia pod znakiem zapytania wszystkie zadania stojące przez ministerstwem i ogranicza kulturę do obszaru folklorystycznej niszy.

W związku z tym wnosimy o pilną rewizję mechanizmu wspierania czasopism, a w szczególności wydania jednoznacznej interpretacji regulaminu przed terminem składania wniosków. Ponadto z powodu owych niejasności i dla zachowania zasad równego traktowania oraz ze względu na ponad-tygodniowe spóźnienie w uruchomieniu mechanizmu wypełniania wniosków online sugerujemy przesunięcie terminów z regulaminu o 10 dni.

Z poważaniem,

Andrzej Brzeziecki, Nowa Europa Wschodnia

Marek Horodniczy, 44 / Czterdzieści i cztery

Dominika Kozłowska, Znak

Błażej Lenkowski, Liberté!

Piotr Leszczyński, Przegląd Polityczny

Paweł Milcarek, Christianitas

Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa

Paweł Rojek, Pressje

Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna

Misza Tomaszewski, Kontakt

Marek Wasilewski, Czas Kultury

Krzysztof Wołodźko, Nowy Obywatel

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa