POLSKA-NIEMCY: 30 LAT PÓŹNIEJ

POLSKA-NIEMCY: 30 LAT PÓŹNIEJ

Wersja PDF magazynu internetowego Res Publiki Nowej 11/2021

Opcje zakupu:
POLSKA-NIEMCY: 30 LAT PÓŹNIEJ Kup

Opis produktu

Wersja PDF magazynu internetowego Res Publiki Nowej 11/2021

Stosunki między Niemcami a Polską określiły geopolitykę Unii Europejskiej po zakończeniu Zimnej Wojny. Oba narody po upadku komunizmu zaangażowały się w proces zbliżenia i pojednania, który miał ogromny wpływ na nową geopolitykę Europy Środkowej. 

Powstanie antykomunistycznego ruchu „Solidarności” było jednym z kluczowych czynników, które umożliwiły zjednoczenie Niemiec. Jednocześnie, zjednoczone Niemcy występowały jako orędownik polskich ambicji integracji z Zachodem. Ta perspektywa stworzyła podwaliny polsko-niemieckiej wspólnoty interesów.

Spis Treści 11/2021
Spis Treści 11/2021


Procesy, które miały miejsce między Warszawą a Berlinem w latach 90. XX w. i w pierwszym piętnastoleciu XXI w., często określano mianem cudu pojednania. W tym czasie Polska i Niemcy podpisały Traktat graniczny oraz Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Polska wstąpiła do NATO i UE, a jej gospodarka rozwijała się w niespotykanym dotąd tempie. Niemieckie i polskie przedsiębiorstwa były jednymi z głównych beneficjentów rozszerzenia UE, a kontakty społeczne między sąsiadami zaczęły osłabiać wiele stereotypów i nieporozumień, które obciążały te relacje w przeszłości. Mówi o tym w rozmowie z Dominiką Rafalską w niniejszym wydaniu „Res Publiki” Basil Kerski. 

Wydaje się, że w najbliższych latach stosunki polsko-niemieckie będą niejednoznaczne. Z jednej strony mamy niezwykle dynamicznie rozwijające się relacje handlowe, o czym pisze Sebastian Płóciennik.

Jeśli jednak chodzi o przyszłe trajektorie relacji, zależą one przede wszystkim od polityki wewnętrznej w obu krajach. Część sceny politycznej w Polsce postrzega antyniemiecką retorykę jako obszar, który pozwala jej na umocnienie bazy wsparcia konserwatywnych wyborców. Mówi o tym w rozmowie z Dominiką Rafalską Joanna Maria Stolarek.

W przeszłości integracja europejska była elementem budowania porozumienia między Berlinem i Warszawą. Obecnie jest inaczej, o czym pisze Piotr Buras. Warszawa kwestionuje kierunek rozwoju UE i argumentuje na rzecz poluzowania integracji europejskiej, czy nawet powrotu do idei „Europy ojczyzn”. Tymczasem, partie tworzące nową koalicję rządową w Niemczech argumentują na rzecz zacieśnienia integracji europejskiej.

 

Obszarem o dużym potencjale dla zacieśnienia współpracy polsko-niemieckiej jest bezpieczeństwo, o czym pisze Justyna Gotkowska. 

Bilans 30 lat polsko-niemieckiego pojednania jest dziś jednoznacznie pozytywny. Polska i Niemcy są sojusznikami i bardzo bliskimi partnerami gospodarczymi. Jednocześnie, trudno nie zauważyć, że polityka wewnętrzna w Polsce i Niemczech ma dzisiaj niejednoznaczny wpływ na tę relację. Dziś jest oczywiste, że w interesie obu krajów leży kontynuacja tego procesu, choć, może to wymagać pewnego wysiłku na rzecz przedefiniowania „wspólnoty interesów” w nowych warunkach. 

 


ISSN 2353-933X


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj