Rusza kolejna edycja badań DNA Miasta!

Rusza kolejna edycja badań DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne! Tym razem zbadamy 101 miast, przeanalizujemy ponad 900 dokumentów finansowych i przeprowadzimy prawie 600 wywiadów.


W 2013 r. zaprezentowaliśmy raport z badania  „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Za pomocą ponad 200 wywiadów i analizy 390 uchwał budżetowych pokazaliśmy, w jaki sposób władze 66 polskich miast zamieszkiwanych przez ponad 12,5 mln Polaków organizują swoje działanie w dziedzinie kultury. W tym roku przeprowadzimy drugą edycję naszego badania! Tym razem zbadamy 101 miast, przeanalizujemy ponad 900 dokumentów finansowych i przeprowadzimy prawie 600 rozmów i wywiadów. Jednocześnie stworzymy platformę dla współpracy miast, która w przyszłości pozwoli prowadzić badania taniej i efektywniej.

Tegoroczna edycja będzie tworzona we współpracy z polskimi miastami i podmiotami zainteresowanymi stanem polityki kulturalnej w Polsce za pomocą innowacyjnej metody, którą w skrócie można by określić mianem crowdfundingu miast. Zaproszenia skierowane zostały do ponad 110 różnego typu ośrodków. Już dzisiaj swoje wsparcie zadeklarowały władze Gdańska, Katowic, Lublina, Słupska i Warszawy. Istotnym partnerem zostało także Narodowe Centrum Kultury, a wsparcie merytoryczne zapewnia funkcjonujący przy NCK Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych.

 

dnampk2015_s

Raport „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne” to unikatowe w Polsce opracowanie stanu miejskich polityk kulturalnych. Przez blisko rok czasu pracy nad poprzednią edycją badania przyświecało nam jedno podstawowe pytanie – w jaki sposób władze miast organizują swoje działania w dziedzinie kultury?

Przystępowaliśmy do tego badania z ciekawością dotyczącą tego, jak wygląda tworzenie i realizacja miejskich polityk kulturalnych. Chcieliśmy zweryfikować nasze spostrzeżenia, które zebraliśmy podczas czteroletniego zaangażowania w tworzenie warunków do strategicznych dyskusji nad rolą i rozwojem miejskich kultur w kilkunastu polskich miastach. Interesowało nas rozumienie polityki kulturalnej oraz sposoby jej tworzenia i realizacji. Czuliśmy potrzebę zidentyfikowania najważniejszych aktorów odpowiedzialnych za jej ostateczny kształt i poznania ich zdania na temat roli kultury w rozwoju miasta. Spojrzeliśmy także na finansowanie polityki kulturalnej i w zestawieniach budżetowych szukaliśmy wskazówek pozwalających zrozumieć procesy, które w ciągu ostatnich pięciu lat dzieją się w polskich miastach.

 

 

Nasz raport odbił się szerokim echem w całej Polsce – stał się źródłem prac specjalnego Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych, pretekstem konferencji (V Samorządowe Forum Kultury, DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne: Spotkanie) oraz przedmiotem artykułów publikowanych w prasie ogólnopolskiej.

Dlaczego druga edycja naszego badania będzie jeszcze lepsza?

Jest kilka istotnych powodów, dla których druga edycja naszego badania będzie lepsza zarówno pod względem merytorycznym, jak i z uwagi na użyteczność wypracowanej wiedzy.

Po pierwsze! To badanie chcemy zrobić w partnerstwie z władzami miast. Dzięki temu będziemy w stanie tak przygotować naszą metodologię i sposób realizacji badania, aby znaleźć odpowiedź również na te pytania, które są szczególnie istotne np. dla pracy miejskich urzędników. Połączenie naszej wiedzy i ciekawości z doświadczeniami urzędów miast, przedstawicieli instytucji kultury i NGO w tworzeniu i realizacji bieżących zadań w dziedzinie kultury i polityki kulturalnej sprawi, że efekty naszego działania będą nie tylko warte przeczytania, ale także wdrożenia w realizacji polityk samorządowych.

Po drugie! Po pierwszej edycji naszego przedsięwzięcia wiemy już znacznie więcej o tych niuansach wynikających z rzeczywistości codziennej pracy nad kulturą i polityką kulturalną, które mają wpływ na jakość ostatecznych wyników badania. Posiadamy więc bezcenne doświadczenie, którego nie ma nikt w Polsce. Można być pewnym, że wykorzystamy je w odpowiedni sposób.

Po trzecie! Nasze badanie rozrośnie się – weźmie w nim udział nie tylko więcej miast, ale także zebrane przez nas dane uzupełnione zostaną o ogólnodostępne informacje opracowane przez inne ośrodki badawcze. Nałożymy na siebie istniejące dane i w ten sposób pokażemy również stan miejskich polityk kulturalnych  w kontekście m.in. polityk samorządów i instytucji wojewódzkich oraz administracji centralnej i podległych jej ośrodków.  W drugiej edycji chcemy także bardziej szczegółowo przyjrzeć się funkcjonowaniu instytucji kultury i programom współpracy z organizacjami pozarządowymi
w kulturze oraz pokazać strukturę finansowania kultury na znacznie większym poziomie szczegółowości.

No i po czwarte! Od 2013 r. wzmocniliśmy nasze doświadczenie. We współpracy z Narodowym Centrum Kultury założyliśmy Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych i współtworzyliśmy program merytorycznego wsparcia urzędników zajmujących się kulturą, czego efektem były m.in dwa robocze spotkania (w których wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących 53 miasta) i dwie duże konferencje dedykowane polityce kulturalnej. We współorganizowanej przez nas konferencji poświęconej związkom kultury i rewitalizacji uczestniczyło blisko 300 osób. Ponadto stworzyliśmy szkielet strategii rozwoju kultury dla Gdyni oraz diagnozę stanu polityki kulturalnej dla Radomska i Olsztyna. W tym ostatnim mieście pracujemy nad stworzeniem nowej polityki kulturalnej.

Kiedy będzie można spodziewać się efektu?

Cały proces badawczy ma odbyć się w 2015 r. Na początku grudnia opublikowany zostanie raport końcowy.W kwietniu chcemy dopracować metodologię.  Do czerwca będziemy mieli zebrane i przeanalizowane dane ilościowe, a we wrześniu i październiku zrealizujemy wywiady IDI i CATI. W listopadzie będzie gotowa robocza wersja tekstu raportu, którą otrzymają najpierw nasi partnerzy. W grudniu zorganizujemy konferencję prezentującą najważniejsze wnioski i rekomendacje. 

 

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Jeden komentarz “Rusza kolejna edycja badań DNA Miasta!”

Skomentuj

Res Publica Nowa