Prezentacja diagnozy polityki kulturalnej Olsztyna

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Kultura. Rozwój. Olsztyn”


Zaprezentujemy Państwu diagnozę stanu polityki kulturalnej Olsztyna. Wydarzenie to odbędzie się 15 grudnia o godz. 18.00 w sali 219 w Ratuszu (II piętro). Wstęp wolny.

Przygotowywana diagnoza jest podsumowaniem dotychczasowej dyskusji na temat polityki rozwoju kultury i jej roli w życiu miasta. Przy jej opracowaniu wykorzystano materiał zebrany na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz wynikający z analizy danych finansowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy. Pełna wersja raportu opublikowana zostanie w połowie stycznia 2015 r.

glowna

Wydarzenie to będzie także okazją do dyskusji na temat aktualnego stanu polityki kulturalnej. Chcemy porozmawiać zarówno o zaprezentowanych wnioskach, jak i stanie tych elementów polityki kulturalnej miasta, które nie zostały uwzględnione w diagnozie.

Diagnoza stanu polityki kulturalnej jest pierwszym etapem procesu budowania miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna. Działania te prowadzone są wspólnie przez władze Olsztyna, Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską Radę Kultury. Prace przebiegają z wykorzystaniem metody DNA Miasta przygotowanej przez Res Publikę Nową.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa