Olsztyn: Debata otwierająca

Zapraszamy serdecznie na debatę „Kultura. Rozwój. Olsztyn”, która rozpocznie proces budowania miejskiej polityki kulturalnej.


Głównymi gośćmi spotkania będą Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek. W spotkaniu prowadzonym przez Aleksandra Pałasińskiego (NCK) wezmą też udział Iwona Liżewska (Obywatelska Rada Kultury) i Artur Celiński (Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych NCK, Res Publica).

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w olsztyńskim Muzeum Nowoczesności (Tartak Raphaelsohnów).

Rozmowa będzie poświęcona miejskiej polityce kulturalnej i miejscem kultury w polityce miejskiej. Będziemy debatować o tym, co powinno znaleźć się w strategicznym dokumencie określającym rozwój polityk kulturalnej Olsztyna oraz opowiemy o planowanym procesie jego przygotowywania. Nie będziemy jednak rozmawiać tylko o kulturze i jej sektorowych problemach. Budowana strategia ma bowiem również wskazywać, w jaki sposób kultura może zostać zaangażowana w innych obszarach polityki miasta. Dlatego zapraszamy do wspólnej dyskusji zarówno tych, którym kultura i polityka kulturalna są szczególnie bliskie, jak i tych, którzy swoją uwagę koncentrują na innych obszarach polityki miejskiej.

debataotwierającaa

Proces tworzenia miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna prowadzony jest wspólnie przez władze Olsztyna, Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską Radą Kultury. Prace będą przebiegały z wykorzystaniem metody DNA Miasta przygotowanej przez Res Publikę Nową.

Podczas spotkania zapewnimy opiekę nad małymi dziećmi, także bardzo serdecznie zapraszamy również całe rodziny.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa