Odpowiedzi – Platforma Obywatelska

Odpowiedzi Platformy Obywatelskiej na pytania o kulturę. Wybory parlamentarne 2015.


Odpowiedzi przygotowało Biuro Prasowe Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP. Publikujemy je w wersji oryginalnej. 

Jaką rolę ma kultura w szeroko rozumianym procesie rozwojowym?

Kultura jest tą dziedziną, która ma bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli i rozwój kraju we wszystkich obszarach. Tak samo jak nie ma nowoczesnej gospodarki bez dobrej edukacji, nie ma szans na innowacyjność bez powszechnego dostępu do kultury. Kultura, podobnie jak edukacja, jest najsilniejszym spoiwem poczucia tożsamości i dumy narodowej. To ona buduje więzi międzyludzkie, uczy tolerancji, uruchamia wyobraźnię, wyzwala potrzebę kreatywności i innowacyjności.

Jakie powinny być główne obszary polityki kulturalnej na poziomie krajowym oraz samorządowym (lokalnym)?

Naszym zdaniem najważniejsze zadanie można opisać hasłem „KULTURA STALE OBECNA W ŻYCIU PUBLICZNYM”. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w kulturze to podstawa budowania kapitału społecznego państwa i nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy promować model, w którym kultura jest codziennie obecna w życiu publicznym. Chcemy wykorzystać to, że przez ostatnie osiem lat dzięki funduszom europejskim zmodernizowaliśmy infrastrukturę kultury – powstały nowe gmachy muzeów, nowe filharmonie, szkoły muzyczne itp. Etap „Polski w budowie” mamy już za sobą, teraz czas na „kulturę dostępną na co dzień”. Na podstawie zebranych doświadczeń chcemy rozbudować Narodowy Program „Kultura Dostępna”, który będzie systemowo wspierał znoszenie barier w dostępie do kultury. Będziemy kontynuować sukces już działającego programu „Muzeum za złotówkę”, który pokazał, że poszerzanie oferty darmowych i tanich wydarzeń kulturalnych ma głęboki sens. Chcemy gwarantować dostępność kultury także poprzez rozwój programu cyfryzacji narodowych dóbr kultury oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych, który nie tylko ułatwią dostęp do nich, ale także pobudzą rozwój i innowacje.

Jakie są najważniejsze wyzwania przed polityką kulturalną na najbliższe 10 lat?

Takich wyzwań jest wiele. Jednym z nich jest na pewno konieczność ulepszenia systemu finansowania kultury. Rola państwa w tym obszarze jest kluczowa, ale nie można sobie wyobrazić bogatego życia kulturalnego bez innych źródeł finansowania – zwłaszcza w sektorze prywatnym. To dlatego stworzymy nową ustawę o finansowaniu kultury, która będzie „kodeksem sponsoringu kultury”. Zaproponujemy też gminom, by w swoich budżetach obywatelskich zagwarantowały specjalną pulę na wydatki związane z kulturą – zachęcimy je do tego odpowiednim wsparciem finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Jeden komentarz “Odpowiedzi – Platforma Obywatelska”

Skomentuj

Res Publica Nowa