Mieszkańcy Łodzi zabiorą głos o kulturze

Czas na aktualizację polityki kulturalnej Łodzi! Już 8 grudnia rozpoczną się konsultacje społeczne.


Łódź jest jedynym z pierwszych miast w Polsce, w którym polityka kulturalna nie powstała w zaciszu urzędowych gabinetów, lecz w ramach szeroko zakrojonych dyskusji podczas konsultacji społecznych. Stworzony w ten sposób w 2012 roku dokument – „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”– był na tle dokumentów z innych miast nowatorski, stawiał odważne cele przed władzami i środowiskiem kulturalnym w Łodzi. Wyznaczył również moment weryfikacji prowadzonych działań i aktualizacji przyszłych kierunków.

Ten moment właśnie nadszedł. Od maja tego roku zespół DNA Miasta prowadził ewaluację dokumentu, a od 8 do 19 grudnia odbędą się w Łodzi konsultacje społeczne dotyczące projektu jego aktualizacji.

Jak twierdzą eksperci z zespołu miejskiego, wyniki ewaluacji pokazały, że jest dobrze, ale może być lepiej. „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” wciąż wyróżnia się na poziomie kraju pod względem merytorycznym. Od uchwalenia dokumentu w 2013 roku prowadzono wiele z zaplanowanych działań. Jednocześnie jednak sposób sformułowania wskaźników nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, co udało się w pełni zrealizować, a w środowisku kultury brakuje poczucia współodpowiedzialności za wdrażanie tej opracowanej polityki kulturalnej. Dlatego według autorów ewaluacji – tym, co szczególnie wymaga przemyślenia jest sposób wdrażania i monitorowania całej strategii. Należy też zastanowić się nad tym, jaka obecnie jest rola tego dokumentu i w jaki sposób środowisko twórców j animatorów kultury definiuje własną odpowiedzialność za jego realizację.

Na początek władze miasta zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców na otwarte spotkanie 8 grudnia o 16:00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta, podczas którego przedstawiciele Urzędu oraz zespołu DNA Miasta opowiedzą o projekcie aktualizacji i sposobach współpracy podczas jego wdrażania. Do 19 grudnia mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie za pomocą formularzy dostępnych na stronach Urzędu Miasta i siedzibie Wydziału Kultury UM lub za pomocą ankiety online na stronie Vox Populi (https://vox.uml.lodz.pl/). W sformułowaniu opinii może im pomóc raport z ewaluacji realizacji „Polityki Rozwoju Kultury 2020+” przygotowany przez zespół DNA Miasta, dostępny pod linkiem: http://bit.ly/dnalodz.

 

Res Publica Nowa