Kultura. Rozwój. Olsztyn / Okrągły stół edukacji kulturalnej

Serdecznie zapraszamy do Okrągłego Stołu Edukacji Kulturalnej, czyli kolejnego spotkania z cyklu „Kultura. Rozwój. Olsztyn” - 14 maja o godz. 17.30 / BWA w Olsztynie


Celem spotkania jest wspólne zastanowienie się nad edukacją kulturalną i sposobami jej rozwoju. Chcemy porozmawiać o tym, jakie cele powinniśmy stawiać edukacji kulturalnej. Jakie znaczenie mają obecnie podejmowane działania w kształtowaniu postaw mieszkańców Olsztyna? W jaki sposób edukacja może pomóc w przełamywaniu barier i angażować ludzi do większej aktywności? Jak stworzyć szeroką platformę współpracy miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych i szkół?

Do tematu wprowadzi nas Marek Krajewski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pomysłodawca i autor badań edukacji kulturowej w Poznaniu – jednego z pierwszych tak szerokich opracowań tematu edukacji, diagnozującym jej sposoby rozumienia, uwarunkowania działań w jej zakresie, a także szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem.

Naszym gościem będzie również przedstawicielka Obywatelskiej Rady Kultury, Erdmute Sobaszek, która przedstawi wyniki przeprowadzonych w szkołach ankiet, dających wstępny obraz edukacji kulturalnej w Olsztynie.

Do okrągłego stołu zapraszamy wszystkich zainteresowanych: nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji kultury, urzędników, edukatorów oraz innych reprezentantów środowisk edukacyjno-kulturalnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenia do 12 maja (wtorek).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkanie odbędzie się 14 maja (czwartek) o godzinie 17:30 w Biurze Wystaw Artystycznych.

maladnaolsztyn

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa