Kultura. Rozwój. Olsztyn

Nadszedł czas na nową strategię rozwoju kultury Olsztyna. Wspólnie z władzami miasta, NCK i Obywatelską Radą Kultury w Olsztynie rozpoczynamy proces tworzenia miejskiej polityki kulturalnej!


Nadszedł czas na nową strategię rozwoju kultury Olsztyna. Wspólnie z władzami miasta, NCK i Obywatelską Radą Kultury w Olsztynie rozpoczynamy proces tworzenia miejskiej polityki kulturalnej!

zobrazkiem2

Kultura sprawia, że miasto jest czymś więcej niż tylko zbiorem ulic, budynków, parków i wędrujących pomiędzy nimi mieszkańców. Polityka kulturalna jest zaś sposobem na to, aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie potencjału kultury i użyć go do budowania spójnego, zrównoważonego i przyjaznego mieszkańcom miasta. Ten ważny, choć dzisiaj niedoceniany element polityki miejskiej wymaga jednak rozważnego planowania, realizacji i ewaluacji.

Dlatego też władze Olsztyna wspólnie z Zespołem ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską Radą Kultury rozpoczynają proces budowania mądrej i odpowiedzialnej polityki kulturalnej. Prace będą przebiegały z wykorzystaniem metody DNA Miasta przygotowanej przez Res Publikę.

Budowana strategia ma być nie tylko odpowiedzią na wyzwania stojące przed sektorem kultury, ale także wskazaniem, w jaki sposób kultura może zostać zaangażowana w innych obszarach polityki miasta.

Przez kilka najbliższych miesięcy wspólnie będziemy angażować wszystkie osoby zainteresowane olsztyńską kulturą i polityką kulturalną do wspólnej pracy nad przygotowaniem dokumentu strategicznego. O opinię i pomoc poprosimy także tych, których głos w tej dziedzinie jest słabo słyszalny – m.in. przedsiębiorców, seniorów, nauczycieli, pracowników innych wydziałów urzędu miasta.

Zaczniemy od przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu polityki kulturalnej i zdefiniowania czekających nas wyzwań. Następnie wejdziemy w etap debat i warsztatów, podczas których krok po kroku będziemy tworzyć strategię rozwoju polityki kulturalnej Olsztyna. Prezentacja pierwszej wersji efektów naszej pracy nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2015 r. Finał działań ma nastąpić przed końcem września 2015 r.

W najbliższych tygodniach planujemy realizację następujących działań:

Przygotowujemy diagnozę obecnego stanu polityki kulturalnej miasta – przeprowadzimy ponad 60 wywiadów, przeanalizujemy dotychczasowy sposób finansowania kultury i sprawdzimy, w jaki sposób swoją rolę w polityce kulturalnej miasta widzą instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz indywidualni twórcy oraz animatorzy kultury. Diagnoza powinna być gotowa przed 15 grudnia 2014 r.

5 listopada odbędzie się debata poświęcona oczekiwaniom wobec strategii rozwoju kultury w Olsztynie i miejscu polityki kulturalnej w polityce tego miasta. W debacie weźmie udział Prezydent Piotr Grzymowicz, Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz przedstawiciele Obywatelskiej Rady Kultury i Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych NCK.

1 grudnia spotkamy się zaś z przedstawicielami olsztyńskich instytucji kultury, aby porozmawiać o ich instytucjonalnych planach i strategiach rozwoju oraz wspólnie popracować nad ich koordynacją i wpisaniem w założenia polityki kulturalnej miasta.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych: Urzędu Miasta Olsztyna (www.olsztyn.eu), Narodowego Centrum Kultury (www.nck.pl) oraz Res Publiki (www.res.publica.pl), gdzie będzie można znaleźć najbardziej aktualne informacje o postępach naszej wspólnej pracy.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa