Raport z Krotoszyna

Prezentujemy raport z badania Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury


Prezentujemy podsumowanie naszych działań w Krotoszynie – badanie funkcjonowania instytucji kultury przy użyciu metodologii wypracowanej przy wcześniejszych projektach realizowanych w ramach programu „DNA Miasta”.

Badanie zostało zrealizowane na zamówienie Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, którego dyrektor wskazał potrzebę zasięgnięcia zewnętrznej opinii, aby lepiej zarządzać instytucją i móc rozwijać ją we wszystkich aspektach (organizacja wewnętrzna, zespół, finanse, zarządzanie, komunikacja oraz relacje ze środowiskiem i mieszkańcami).

Celem badania nie była ocena działania Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury na tle innych instytucji w mieście czy kraju. Jednocześnie kontekst tego, co dzieje się wokół, także w innych miastach i zagranicą stanowił dla nas istotny punkt odniesienia, a czasami, na przykład przy wypracowywaniu rekomendacji, ważną inspirację. Zależało nam na przyjrzeniu się w jakim stopniu ośrodek odpowiada na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, jak łączy pomysły i aspiracje zespołu oraz wizje i idee dyrektora. Chcieliśmy również oddać to, jak kulturę i działanie Domu Kultury widzą mieszkańcy, w tym przedstawiciele środowiska kultury, urzędnicy, dziennikarze, liderzy opinii, przedstawiciele środowisk twórczych.

W ramach badań przeprowadziliśmy wywiady indywidualne (IDI) oraz telefoniczne (CATI) z pracownikami Ośrodka, przedstawicielami środowiska kultury oraz mieszkańcami Krotoszyna, poddaliśmy analizie dokumenty zastane (sprawozdania, strategie, dokumenty budżetowe) oraz treści publikowane w mediach lokalnych. Mieszkańcy mieli również możliwość podzielenia się opiniami na temat kultury w ich mieście za pomocą anonimowej ankiety online.

PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

Badanie zostało zrealizowane przez zespół kierowany przez Magdalenę Kubecką. W jego skład wchodzili Jędrzej Burszta, Michał Sęk i Zofia Penza. Koncepcję badania współtworzył Artur Celiński.

Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu i Fundacją Res Publica – wszelkie pytania, prośby i uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@dnamiasta.pl.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa