Koszalin bez kulturalnych kompleksów

Stworzenie strategii rozwoju kultury, integracja środowiska, wprowadzenie systemu stypendialnego, zwiększenie koordynacji wydarzeń – to tylko kilka z postulatów koszalińskich respondentów badań DNA Miasta.


Koszalinianie pracujący w sferze kultury uważają, że Urząd Miejski powinien stworzyć atmosferę przyjazną odważnym, niesztampowym działaniom. Badacze polityki miejskiej z fundacji Res Publica przygotowali dla koszalińskich władz rekomendacje, które zaprezentują 14 marca o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta.

Opracowany raport „Koszalin 2016. Diagnoza polityki kulturalnej” zwraca uwagę między innymi na: potrzebę zwiększenia współpracy w środowisku kulturalnym, utworzenie miejsca skupiającego ofertę wydarzeń oraz zadbanie o rejony inne niż centrum. Jak zauważają autorzy, mimo swojego położenia Koszalin nie jest miastem peryferyjnym. Dodają, że nie ma w nim mentalności kompleksu ani poczucia bycia gorszym od innych.

Zadaniem projektu było zebranie i przeanalizowanie danych, które mogą pomóc w tworzeniu, a potem realizacji lepszej polityki kulturalnej Koszalina. – Intencją tego badania nie była ocena sytuacji kultury w Koszalinie czy też wartościowanie poszczególnych inicjatyw, wydarzeń lub miejsc kultury. Naszym celem było wskazanie władzom miasta i środowisku kultury potencjalnych punktów zapalnych, ale też działań, które mogą zapobiec ich zaognianiu – mówi Zofia Penza z Res Publica, koordynatorka projektu. – W czasie prowadzenia badań dostrzegliśmy w koszalińskiej kulturze nie tylko potencjał do rozwoju, ale także gotowość środowiska do wprowadzania zmian.

Koszalińskie badania przeprowadzone zostały w ramach programu DNA Miasta, który ma doprowadzić do systemowej zmiany polityki w dziedzinie kultury. Jak twierdzą organizatorzy, efekt tych prac może efektywnie wzmacniać społeczności lokalne i poprawiać jakość życia w mieście.

– Nasze zainteresowania wykraczają poza działalność instytucji kultury i organizacji pozarządowych, twórców i animatorów kultury. Chcemy, aby kultura nie była definiowana jako dodatek, a przeznaczane na nią środki publiczne traktowane w kategorii wydatków. Kultura to inwestycja – tłumaczy Artur Celiński z Res Publica, szef zespołu DNA Miasta.

Pełną treść raportu autorzy zaprezentują 14 marca o godz. 15.00 na posiedzeniu Komisji Kultury Rady Miejskiej w sali B Urzędu Miejskiego przy Rynku Staromiejskim. Raport powstał w okresie od listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku w Koszalinie. W oparciu o autorską metodologią DNA Miasta przeprowadzono badania socjologiczne w grupie 170 przedstawicieli koszalińskiego środowiska kultury oraz analizy finansowe. Projekt miał na celu przygotowanie diagnozy lokalnej polityki kulturalnej i stanu kultury w tym mieście. Badanie i rekomendacje powstały z inicjatywy władz miasta Koszalina. Realizację koszalińskiej diagnozy koordynowała Zofia Penza. Współautorami raportu są Jędrzej Burszta, Artur Celiński i Michał Sęk.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.dnamiasta.pl.

Res Publica Nowa