Jest dobrze czy jest źle? Prezentacja wyników diagnozy „DNA Miasta”

Dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? Albo odwrotnie: dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze z białostocką kulturą?


Podczas prezentacji wyników diagnozy „DNA Miasta” przedstawimy pełny obraz stanu miejskiej polityki kulturalnej i zaproponujemy konkretne rozwiązania na przyszłość.

Zapraszamy do udziału w prezentacji głównych wniosków płynących z badań zainicjowanych przez białostocki ratusz, a prowadzonych przez zespół programu „DNA Miasta” we współpracy z Fundacją SocLab. To kolejny krok na drodze ku wypracowaniu miejskiego „Programu polityki kulturalnej”.

Uczestnicy spotkania będą mogli nie tylko zapoznać się z aktualnymi danymi na temat jakości zarządzania miejską kulturą, ale również wziąć udział w debacie na temat przedstawionych wniosków i rekomendacji. Przebieg debaty oraz jej efekty będą miały duże znaczenie dla treści opracowywanej strategii rozwoju kultury w Białymstoku.

Spotkanie odbędzie się 8 lutego (czwartek) 2018 r. o godz. 18.00, w kawiarni FAMA przy Białostockim Ośrodku Kultury, ul. Legionowa 5 w Białymstoku.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa