Jak Gdańsk wspiera organizacje pozarządowe?

Czy Gdańsk dobrze wspiera niezależnych twórców i animatorów kultury? Eksperci z zespołu DNA Miasta sprawdzą to, pytając samych zainteresowanych. Zbierają ankiety do 20 października.


Nieodłącznym elementem życia kulturalnego każdego z miast jest działalność niezależnych twórców i animatorów kultury, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Dlatego władze miast starają się wspierać ich finansowo bądź merytorycznie.

Gdańsk jest miastem, które jasno daje do zrozumienia, że kultura to nie tylko działalność instytucji kultury. „Kultura może się dziać zawsze i wszędzie” – czytamy w uchwalonym na początku tego roku Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Jednocześnie, jak pokazała diagnoza przygotowana podczas prac nad tym dokumentem, panuje przekonanie, że obecnie stosowane mechanizmy wspierania działalności kulturalnej (w tym artystyczne) w Gdańsku są niewystarczające.

Dlatego eksperci z DNA Miasta stworzyli ankietę, do której wypełnienia zapraszają wszystkie osoby zaangażowane w gdańską kulturę, na co dzień niezwiązane z miejskimi instytucjami kultury – twórców, animatorów, członków organizacji pozarządowych. W pełni anonimowa ankieta dostępna jest do piątku 20 października, pod linkiem http://bit.ly/ankietagdansk, a jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Ankieta jest częścią szerszego projektu badania sposobów wspierania twórców kultury w Gdańsku. – Od respondentów uczestniczących w naszych badaniach w wielu miastach w Polsce często słyszymy, że obecny system wsparcia wyczerpuje się – mówi Artur Celiński, szef programu DNA Miasta, od lat badającego polityki kulturalne polskich miast. – Dlatego w naszym nowym projekcie chcemy sprawdzić, jak sytuacja rzeczywiście wygląda i co można zrobić, aby mechanizm wsparcia był zdecydowanie lepszy.

Aby to zrobić eksperci z DNA Miasta zamierzają połączyć badania (m.in. ankietę, analizę wyników konkursów, programów stypendialnych itd.) z działaniami warsztatowymi i debatami. – W naszym projekcie kluczowi są niezależni twórcy i animatorzy kultury – to z myślą o nich i dla nich realizujemy to działanie – tłumaczy Celiński. – Chcemy wspólnie porozmawiać o ich obecnych możliwościach, perspektywach na przyszłość i barierach utrudniających rozwój.

Pierwszą okazją do tego będzie publiczna debata i warsztaty, które odbędą się 26 października br. Efektem spotkań i całego projektu będzie zestaw wspólnie wypracowanych rekomendacji skierowanych nie tylko do władz miasta, ale również do organizacji pozarządowych, twórców i animatorów na co dzień niezwiązanych z miejskimi instytucjami. Jak podkreślają eksperci z DNA Miasta, dobre funkcjonowanie systemu wsparcia zależy od wszystkich zaangażowanych w kulturę.

Działania wspiera Instytut Kultury Miejskiej, a projekt „Makroznaczenie mikrokultury” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Projekt jest koordynowany przez Artura Celińskiego (arturcelinski@dnamiasta.pl).

 

fot. Pjama, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Res Publica Nowa