Kultura. Rozwój. Olsztyn / Instytucje w kulturze, kultura w instytucjach

Zapraszamy na debatę o nowoczesności, wyzwaniach i zobowiązaniach kultury instytucjonalnej - 28 maja o 16:30 / Dom Mendelsohna w Olsztynie.


Czym jest nowoczesna instytucja kultury i jaką rolę może pełnić w życiu kulturalnym miasta? W jaki sposób może wspierać lokalną społeczność i współpracować z innymi ośrodkami – organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami, ale też z grupami nieformalnymi? Jak powinny wyglądać relacje instytucji z urzędem miasta? W jaki sposób instytucje mają odpowiadać na oczekiwania potencjalnych odbiorców nie tracąc swojego charakteru?

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 16.30 w Domu Mendelsohna (ul. Zyndrama z Maszkowic 2).

Zapraszamy na debatę o nowoczesności, wyzwaniach i zobowiązaniach kultury instytucjonalnej w Olsztynie. To kolejne spotkanie, które organizujemy w ramach procesu „Kultura. Rozwój. Olsztyn” – szeregu działań, które mają doprowadzić do stworzenia strategii rozwoju polityki kulturalnej miasta. Jednocześnie jest to kontynuacja naszej debaty z listopada 2014 r., podczas której rozmawialiśmy z dyrektorami olsztyńskich instytucji kultury o ich wizjach rozwoju.

Na nasze pytania będą odpowiadać: Barbara Frydrych – zastępczyni dyrektora Muzeum Miasta Gdyni, Agnieszka Kołodyńska – aktywistka olsztyńskich Obywateli Kultury, Krzysztof Dąbkowski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Kazimierz Monkiewicz – zastępca dyrektora ds. rozwoju kultury w Narodowym Centrum Kultury. Spotkanie poprowadzi Aleksandra Szymańska – dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz w celu ułatwienia komunikacji, prosimy o zgłaszanie się do 26 maja (wtorek).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

maladnaolsztyn
Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa