DNA Miasta w Łodzi

Łódź jest jedynym miejscem, w którym słowo „kreatywność” nie jest tylko sloganem. Dlatego sprawdzimy czy wprowadzona w 2013 roku Polityka Rozwoju Kultury wciąż odpowiada miastu.


Łódź jest jedynym miejscem, w którym słowo „kreatywność” nie jest tylko mglistym wspomnieniem z lektury książek Richarda Floridy. Łódź potrafi być kreatywna – nie tylko siłą swoich mieszkańców, ale jako wspólnota samorządowa. Również – a może przede wszystkim – w kulturze. Dlatego polityka kulturalna tego miasta potrzebuje zarówno profesjonalnych rozwiązań i narzędzi, jak i nieszablonowego podejścia umożliwiającego przełamanie istniejących, bądź wyobrażonych barier.

Dlatego w ciągu najbliższych pięciu miesięcy chcielibyśmy nie tylko zdobyć wiedzę na temat stanu realizacji PRK2020+, przygotować projekt jej aktualizacji, ale także wspomóc łódzki samorząd w organizacji konkursu na koncepcję aktualizacji wizji i misji dokumentu strategicznego.

Nasze działania oprzemy zarówno na analizie już dostępnych danych, jak też na przeprowadzeniu diagnozy obejmującej dane pozyskane za pomocą wywiadów indywidualnych, ankiet on-line oraz spotkań warsztatowych. Swoim zasięgiem obejmiemy nie tylko sposób realizacji PRK, ale także przemianę myślenia o kulturze Łodzi i jakości miejskiej polityki kulturalnej.

Pierwszym elementem będzie więc analiza danych zastanych – dotychczasowych sprawozdań z realizacji PRK, sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz porównanie uzyskanych danych z informacjami zebranymi przez nasz zespół w ramach drugiej edycji badań „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016”. Drugim – przeprowadzenie serii wywiadów indywidualnych i ankiety on-line, która pozwoli na właściwą interpretację zebranych wcześniej danych statystycznych. Trzecim zaś współpraca z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. kultury.

Rezultatem badania będzie raport opublikowany we wrześniu 2017 roku, w którym zebrane dane zostaną poddane jakościowej analizie. Usystematyzujemy zebraną wiedzę i na tej podstawie sformułujemy rekomendacje dotyczące przyszłego kształtu polityki kulturalnej Łodzi.

Badanie jest prowadzone w porozumieniu i na zlecenie łódzkiego Urzędu Miasta.

Zapraszamy do kontaktu. Projekt DNA Miasta: Łódź jest koordynowany przez Artura Celińskiego (arturcelinski@dnamiasta.pl) i Zofię Penzą (zofiapenza@dnamiasta.pl).

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa