DNA Miasta w Koszalinie

W przyszłym roku władze Koszalina planują stworzyć Strategię Rozwoju Kultury. W ramach badań DNA Miasta pomagamy w zdiagnozowaniu obecnego stanu polityki kulturalnej miasta.


Ponad dwa lata po uchwaleniu Strategii Rozwoju Koszalina, władze miasta stają przed nowym wyzwaniem – chcą stworzyć Strategię Rozwoju Kultury. Dobre planowanie przyszłości nie może się jednak obyć bez diagnozy teraźniejszości. W ramach badań DNA Miasta pomożemy Koszalinowi w zidentyfikowaniu swoich szans i potencjału dla rozwoju kultury, ale także punktów zapalnych.

W ramach diagnozy polityki kulturalnej Koszalina przeprowadzamy wywiady z najaktywniejszymi przedstawicielami środowiska kulturalnego m.in. reprezentantami miejskich instytucji kultury, przedstawicielami Urzędu Miasta oraz Rady Miasta, członkami organizacji pozarządowych działających na polu kultury, przedstawicielami twórców i animatorów miejskiej kultury czy dziennikarzami piszącymi o kulturze. Analizujemy także Strategię Rozwoju Kultury oraz inne dokumenty zastane m.in. sprawozdania roczne z działalności czy dokumenty budżetowe z lat 2010-15 pod względem znaczenia przypisywanego w nich kulturze. W lutym przyszłego roku opublikujemy raport podsumowujący nasze działania, zebraną wiedzę i rekomendacje dotyczące przyszłego kształtu polityki kulturalnej Koszalina.

Diagnoza polityki kulturalnej nie może się obejść bez udziału wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy więc do wsparcia nas w diagnozowaniu polityki kulturalnej miasta poprzez wypełnienie ankiety.

Badanie jest prowadzone w porozumieniu i na zlecenie koszalińskiego Urzędu Miasta.

Kontakt

Projekt DNA Miasta: Koszalin jest koordynowany przez Zofię Penzę (zofiapenza@dnamiasta.pl) i Artura Celińskiego (arturcelinski@dnamiasta.pl).

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa