DNA Miasta: Łódź / ANKIETA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.


Od połowy kwietnia tego roku zespół DNA Miasta prowadzi proces ewaluacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Poprzez analizę już dostępnych danych (m.in. sprawozdań finansowych) i prowadząc wywiady indywidualne badamy nie tylko sposób realizacji PRK, ale także przemianę myślenia o kulturze Łodzi i jakości miejskiej polityki kulturalnej. Sprawdzamy także wpływ tego dokumentu na warunki pracy twórców i animatorów kultury.

Dlatego zapraszamy wszystkich animatorów kultury, twórców i innych organizatorów wydarzeń kulturalnych do wypełnienia ANKIETY i wsparcia tego procesu ewaluacji.

Ankieta jest kolejnym elementem badań prowadzonych w Łodzi. Pierwszym była analiza danych zastanych – dotychczasowych sprawozdań z realizacji PRK, sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz porównanie uzyskanych danych z informacjami zebranymi przez nasz zespół w ramach drugiej edycji badań „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016”. Drugim – przeprowadzenie serii wywiadów indywidualnych. Trzecim jest właśnie ankieta on-line, która pozwoli na pełniejszą interpretację zebranych wcześniej danych.

Rezultatem badania będzie raport opublikowany we wrześniu 2017 roku, w którym zebrane dane zostaną poddane jakościowej analizie. Usystematyzujemy zebraną wiedzę i na tej podstawie sformułujemy rekomendacje dotyczące przyszłego kształtu polityki kulturalnej Łodzi.

Badanie jest prowadzone w porozumieniu i na zlecenie łódzkiego Urzędu Miasta.

Zapraszamy do kontaktu – projekt DNA Miasta: Łódź jest koordynowany przez Artura Celińskiego (arturcelinski@dnamiasta.pl) i Zofię Penzą (zofiapenza@dnamiasta.pl).

DNA Miasta jest programem Fundacji Res Publica. To sposób na zrozumienie miejskiej kultury, a więc czynników i procesów istotnych dla życia naszych miast. Zbieramy dane, analizujemy je i promujemy najlepsze rozwiązania w obszarze miejskich polityk kulturalnych. Budujemy wiedzę i dzielimy się nią poprzez współpracę z mieszkańcami i ich reprezentantami we władzach miast, instytucjami kultury organizacjami pozarządowymi, niezależnymi twórcami i animatorami kultury, przedstawicielami lokalnego biznesu oraz wszystkimi zainteresowanymi wspieraniem rozwoju miejskich kultur.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa