DNA Miasta: Białystok

Oddajemy w Państwa ręce raport z badań miejskiej polityki kulturalnej w Białymstoku. To wynik pierwszego etapu prac nad „Programem polityki kulturalnej" dla tego miasta.


Lektura niniejszego raportu może stać się źródłem dwóch sprzecznych pytań. Pierwsze z nich: dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? Drugie, znacząco zmieniające szyk wyrazów: dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze?

Każde z tych pytań jest nie tylko uzasadnione, ale także oddaje rzeczywisty stan, w którym funkcjonuje białostocka kultura. Miejska polityka kulturalna w Białymstoku jest bowiem bardzo niejednoznaczna, a na finalną ocenę decydujący wpływ mają osobiste doświadczenia i perspektywy każdego z mieszkańców. Te potrafią zaś być zupełnie inne.

Niezależnie od subiektywnej oceny można wyróżnić kilka kwestii, które sprawiają, że w Białymstoku jest „tak dobrze” albo „tak źle”. Jeśli są Państwo ciekawi, jakie to kwestie, zapraszamy do lektury raportu.

POBIERZ RAPORT

Diagnoza została zrealizowana przez zespół DNA Miasta przy wsparciu merytorycznym Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” na zamówienie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. To wynik pierwszego etapu prac nad „Programem polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

Za koordynację badania i redakcję raportu odpowiedzialny był Artur Celiński.

Raport powstał na podstawie badań socjologicznych i analiz finansowych przeprowadzonych w Białymstoku w oparciu o metodologię DNA Miasta jesienią 2017 roku.

Chcielibyśmy podziękować za pomoc, współpracę i zaangażowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji badania – Urzędowi Miasta Białystok oraz przedstawicielom i przedstawicielkom środowiska kultury, którzy zgodzili się z nami spotkać i porozmawiać lub wypełnili ankietę. Badania odbywały się w atmosferze współdziałania, w trakcie nich usłyszeliśmy wiele cennych komentarzy dotyczących aktualnej sytuacji kultury w mieście. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i opiniami, przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji pozarządowych, prywatnych podmiotów, klubów spółdzielczych, mediów oraz niezależni twórcy, pomogli nam lepiej zdiagnozować, jak działa polityka kulturalna w Białymstoku.

Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu – wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@dnamiasta.pl.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa