Diagnoza polityki kulturalnej Olsztyna

Dziękujemy wszystkim uczestnikom olsztyńskiego spotkania z 15 grudnia 2014 r. poświęconego prezentacji diagnozy stanu miejskiej polityki kulturalnej.


Diagnoza została przygotowana na potrzeby procesu budowania miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna „Kultura. Rozwój. Olsztyn”. Poniżej publikujemy prezentację najważniejszych wniosków wynikających z diagnozy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do komentowania wniosków z diagnozy lub zadawania pytań do tych fragmentów, które są dla Państwa niejasne. Podczas poniedziałkowej prezentacji mieliśmy przyjemność w bardzo otwarty i merytoryczny sposób porozmawiać o tym, w jaki sposób nasi respondenci widzą obecną politykę miasta w dziedzinie kultury. Wśród respondentów znaleźli się m.in. przedstawiciele urzędu miasta i rady miasta; członkowie Obywatelskiej Rady Kultury; pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych; przedstawiciele grup nieformalnych, środowiska artystycznego i animatorów kultury oraz pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Diagnoza jest podsumowaniem dotychczasowej dyskusji na temat polityki rozwoju kultury i jej roli w życiu miasta. Przy jej opracowaniu wykorzystano materiał zebrany na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz wynikający z analizy danych finansowych.

glowna

Diagnoza stanu polityki kulturalnej jest pierwszym etapem procesu budowania miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna. Działania te prowadzone są wspólnie przez władze Olsztyna, Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską Radę Kultury. Prace przebiegają z wykorzystaniem metody DNA Miasta przygotowanej przez Res Publikę Nową.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa