Białostockie wyzwanie!

Program DNA Miasta po zakończonych sukcesem pracach nad koszalińską strategią rozwoju kultury podejmuje nowe wyzwanie. Tym razem będzie pracować w Białymstoku.


Program „DNA Miasta” po zakończonych sukcesem pracach nad koszalińską strategią rozwoju kultury podejmuje nowe wyzwanie. Na zlecenie białostockiego ratusza przygotowuje „Program polityki kulturalnej 
Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

Białystok od kilku lat pracuje nad rozwojem prowadzonej w mieście polityki kulturalnej. W 2014 r. ukazał się raport „Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą” przygotowany przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, który stał się punktem wyjścia dla dyskusji o wyzwaniach stojących przed lokalną kulturą. Przebieg dalszych prac pokazał jednak, że niezbędne jest dodatkowe wsparcie, które pomoże w przełożeniu dotychczasowych debat i zebranych w trakcie ich wniosków na treść dokumentu strategicznego. W przeprowadzonym postępowaniu ofertowym za najlepszą uznana została propozycja „DNA Miasta”.

Jako program „DNA Miasta” jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za przygotowanie treści „Program polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, ale również za przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu miejskiej polityki kulturalnej. Jak zawsze – robimy to w partnerstwie z lokalnym środowiskiem twórców i animatorów kultury. Dlatego też naszym lokalnym partnerem merytorycznym jest „SocLab”, a pierwszym działaniem w mieście były warsztaty z udziałem przedstawicieli białostockich władz, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Każdy mieszkaniec miasta może także wziąć udział w naszych pracach poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej miejskiej kultury i jakości polityki kulturalnej (dostępnej tutaj: http://bit.ly/ankietabialystok)

Kolejnym krokiem będą trzy styczniowe debaty publiczne, które będą okazją do wspólnej pracy nad wnioskami z diagnozy i formułowaniem najważniejszych zapisów przyszłej strategii. Zakończenie prac nad strategią planowane jest na maj 2018 r., a pierwsza wersja tego dokumentu zostanie zaprezentowana w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku.

Informacji na temat działań „DNA Miasta” w Białymstoku udziela Artur Celiński (tel. 668 172 566), mail: arturcelinski (at) gmail (dot) com).

„DNA Miasta” od 2009 r. zajmuje się wspieraniem rozwoju miejskich polityk kulturalnych i tworzeniem dobrych standardów w zarządzaniu kulturą. Efektem tych działań jest 13 raportów badawczych – z czego najważniejszy – „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 największych polskich miast. Członkowie zespołu współpracowali z władzami 23 miast, a nasza wiedza była inspiracją dla uczestników ponad 250 krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i wydarzeń poświęconych kulturze.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa