Szał bankiera

Współczesna ekonomia zagraża formom życia zbiorowego. System finansowy stał się nadrzędny wobec gospodarki i społeczeństwa, którym powinien służyć. Jak przywrócić równowagę?


Najnowszy numer Res Publiki Nowej otwiera dyskusję o poszukiwaniu nowego modelu rozwoju gospodarczego. Od 22 grudnia w kioskach.

Grudniowy numer kwartalnika Res Publica Nowa „Szał bankiera” porusza tematy związane z pieniędzmi, własnością i władzą. – W Polsce nie potrafimy precyzyjnie nazywać różnorodnych interesów i przez to mamy problemy z przeniesieniem ich na wyższy poziom debaty. Moralizujemy za to na temat sprawiedliwości i politycznych układów. Warto się zastanowić, ile zyskalibyśmy jako państwo, gdybyśmy potrafili przystąpienie do strefy euro obudować strategią oczekiwań wobec Niemiec – pisze Wojciech Przybylski.

Ponadto w nowym wydaniu: Michał Smoleń zastanawia się nad formami własności w sieci, Jędrzej Malko wskazuje, jak ludzie radzili sobie przed wprowadzeniem monet, a także przedstawia historię pieniądza i relacje pomiędzy polityką a kapitałem. W obszernej rozmowie z Jerzym Hausnerem pyta o źródła obecnego kryzysu finansowego i jego dojmujące skutki społeczne. Szymon Grela wraz z Filipem Konopczyńskim wyjaśniają, czym są raje podatkowe. Antonii Bojańczyk usiłuje rozwikłać kwestie dotyczące prawa podatkowego; zaś Maciej Kuziemski, Piotr Arak i Piotr Żakowiecki piszą o tym, jak powinno funkcjonować państwo w wymiarze praktycznym.

W dziale Szkoła Eseju Marcin Król zastanawia się, czy istnieją liberalne cnoty – w odwołaniu do „Liberalizmu strachu” Judith N. Shklar, którego polski przekład po raz pierwszy prezentowany jest polskim czytelnikom. W dziale Kultura Tadeusz Koczanowicz rozmawia z Piotrem Gruszczyńskim, współautorem adaptacji „Francuzów” Krzysztofa Warlikowskiego. Dominika Sitnicka analizuje psychopatologię kapitalizmu w kontekście książki „American Psycho”. Natomiast w nowym dziale Technologie antropolog kultury Jarosław Marczuk przestrzega przed inwazją algorytmów na rynku pracy, zaś Aleksandra Przegalińska tłumaczy meandry filozofii sztucznej inteligencji. W dziale poświęconym sztuce pojawia się ponadto polski przekład eseju Magdaleny Moskalewicz, kuratorki Pawilonu Polskiego podczas tegorocznej edycji Biennale w Wenecji.

Najnowszy numer Res Publiki Nowej jest już dostępny w księgarni na stronie www.publica.pl/sklep, a od 22 grudnia w dobrych księgarniach w całej Polsce.

Res Publica Nowa to magazyn idei, którego celem jest podnoszenie poziomu debaty publicznej w Polsce. Od 2008 roku należy do Eurozine – europejskiej sieci czasopism kulturalnych. Wydawany jest przez fundację Res Publica.

a blank book cover shot at an angle

Res Publica Nowa