Visegrad Insight

[for English please scroll down]

W kwietniu 2012 Fundacja Res Publica wydała pierwszy numer nowego anglojęzycznego półrocznika poświęconego Europie Środkowej pt.  Visegrad Insight. Tym samym powstało pierwsze forum publicznej debaty na temat kierunków działania Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz analiz dotyczących regionu rozumianego szerzej niż tylko współpraca Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji oraz Węgier. Półrocznik redagowany jest przez redaktorów opiniotwórczych tytułów prasowych z czterech państw V4, rozpowszechniany w ilości 6000 egzemplarzy papierowych oraz w formatach elektronicznych przez stronę www.visegradinsight.eu. Publikacji papierowej towarzyszy internetowy tygodnik Visegrad Revue publikowany przez czeski think tank EUROPEUM.

Wsparcie dla publikacji zostało udzielone przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Czytaj więcej na temat Programu Środkowoeuropejskiego RPN.

In English

Visegrad Insight is a new analysis and opinion journal led by accomplished editors from the Visegrad Group countries: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Its aim is to provide a platform for high profile debate on the perspectives and challenges for cooperation of the Central European governments, business and communities. Published twice a year by Res Publica Nowa, Poland. In partnership with Europeum, Czech Republic.

Marking last year’s 20th anniversary of the Visegrad cooperation, the first issue of a new analysis and opinion journal from and about Central Europe was published under the title Visegrad Insight in April 2012. The journal is published by the Res Publica Foundation in Warsaw and led by accomplished editors from the Visegrad Group countries. It is published twice a year in English in 6,000 print copies and it is also available in popular electronic formats at www.visegradinsight.eu. The journal is accompanied by a weekly-updated webzine titled Visegrad Revue published by EUROPEUM Prague and available at www.visegradrevue.eu.

Both the journal and the webzine are published with the support of the International Visegrad Fund.

Read more about the Central European Program of Res Publica.

 

Masthead:

EDITOR-IN-CHIEF
Wojciech Przybylski (Res Publica Nowa, PL)

ASSISTANT EDITOR
Anna Wójcik (Res Publica Nowa, PL)

ECONOMY
Martin Ehl (Hospodářské noviny, CZ)

INTELLIGENT MIND
Éva Karádi (Magyar Lettre International, HU) and Marta Šimečková (www.salon.eu.sk, SK)

BOOKS
Katarína Kucbelová (SK)

INTERVIEW AND COMMUNITIES
Máté Zombory (HU)

VISEGRAD ABROAD AND LOOKING BACK
in cooperation with Europeum (CZ)

PHOTO EDITOR
Jędrzej Sokołowski (Res Publica Nowa, PL)

SOCIAL MEDIA EDITOR
Hayden Berry (Res Publica Nowa, UK)

GRAPHIC DESIGN
rzeczyobrazkowe.pl