Zapraszamy na Elbląski Kongres Kultury

Urząd Miasta Elbląga i Res Publica Nowa zapraszają na Elbląski Kongres Kultury! Spotykamy się w dniach 26-27 października 2012 r. w Elblągu, aby porozmawiać i popracować nad miejską kulturą i nową strategią jej rozwoju. ZOBACZ […]


Urząd Miasta Elbląga i Res Publica Nowa zapraszają na Elbląski Kongres Kultury! Spotykamy się w dniach 26-27 października 2012 r. w Elblągu, aby porozmawiać i popracować nad miejską kulturą i nową strategią jej rozwoju.

ZOBACZ PROGRAM KONGRESU

Nie organizujemy kongresu, bo przegraliśmy walkę o tytuł europejskiej stolicy kultury, nie organizujemy kongresu, bo źle się dzieje w kulturze elbląskiej, nie organizujemy kongresu bo nie mamy pomysłu na elbląską kulturę. Organizujemy Elbląski Kongres Kultury, bo:

Elbląg potrzebuje nowej strategii rozwoju kultury  – rodzaju przewodnika, w którym zawarte zostaną wytyczne dla dalszych działań władz miasta. Konieczne staje się redefiniowanie wizji, misji i najważniejszych celów elbląskiej polityki kulturalnej, tak aby kultura mogła pomóc w tworzeniu miasta bardziej ciekawego i przyjaznego swoim mieszkańcom i turystom.  Od istnienia samego dokumentu ważniejsza jest jednak poprzedzająca jego stworzenie dyskusja i zaangażowanie mieszkańców. Oczywistym jest, że wizja rozwoju kultury powinna być tworzona i realizowana wspólnie – razem z mieszkańcami, twórcami i animatorami kultury.

Dlatego też Urząd Miasta Elbląga we współpracy z Fundacją Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego i przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego organizuje Elbląski Kongres Kultury.

W dniach 26-27 października 2012 r. spotkamy się na serii dyskusji, prezentacji i warsztatów, aby wspólnie pracować nad przełożeniem naszych opinii, pomysłów i propozycji na spójny dokument wyznaczający działania władz Elbląga w perspektywie kilku najbliższych lat. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w procesie oddolnego tworzenia pomysłu na elbląską kulturę.

Podczas dwóch dni chcemy wypracować założenia dla przyszłej strategii rozwoju miejskiej polityki kulturalnej oraz ustalić sposób dalszej współpracy mieszkańców, przedstawicieli środowiska twórców i animatorów kultury oraz władz miasta poprzez podpisanie porozumienia i stworzenie obywatelskiej grupy dialogu w dziedzinie kultury.

Elbląski Kongres Kultury jest bezpośrednią kontynuacją prac rozpoczętych w maju 2012 r. debatą i warsztatami „DNA Miasta”. Podczas nich wspólnie zidentyfikowaliśmy najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed elbląską kulturą oraz wypracowaliśmy wstępne propozycje zmian. Podczas Elbląskiego Kongresu Kultury chcemy przełożyć efekty dotychczasowych dyskusji na konkretne zapisy nowej strategii.


 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa