Wyniki konsultacji nad polityką kulturalną w Łodzi

Przedstawiamy Państwu przygotowany przez zespół "Res Publiki Nowej" i programu "DNA Miasta" raport z konsultacji społecznych projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+. Jego treść została opracowana w oparciu o zgłoszone przez uczestników […]


Przedstawiamy Państwu przygotowany przez zespół „Res Publiki Nowej” i programu „DNA Miasta” raport z konsultacji społecznych projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+. Jego treść została opracowana w oparciu o zgłoszone przez uczestników procesu konsultacyjnego uwagi, opinie i komentarze. Dziękujemy Państwu za tak duże zaangażowanie w tworzenie polityki kulturalnej miasta. W trakcie procesu konsultacji, w różnych formach, zebrano łącznie ponad 450 propozycji, uwag i opinii do projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+.

POBIERZ RAPORT

 

Proces konsultacji społecznych założeń Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+, których celem było zebranie propozycji, uwag, opinii dotyczących opracowywanego dokumentu trwał od 16 czerwca do 25 czerwca 2012 r. Został przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Nr 2301/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+.

Konsultacje społeczne dotyczące założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi prowadzone były w formie otwartych spotkań z zainteresowanymi z wykorzystaniem metody pracy warsztatowej w dniach:

  • 16 czerwca 2012 r., godz. 11.00-16:00, miejsce: Centralne Muzeum Włókiennictwa
    (ul. Piotrkowska 282),
  • 19 czerwca 2012 r., godz. 16:00-19:00, miejsce: Śródmiejskie Forum Kultury
    ( ul. Roosevelta 17),
  • 21 czerwca 2012 r., godz. 11:00-15:00, miejsce: Teatr Lalek ARLEKIN (ul.1 Maja 2),

Wypracowana koncepcja umożliwiła włączenie mieszkańców w prace nad tworzeniem określonej polityki na etapie konstruowania założeń, a nie konsultacji gotowego projektu. Przyjęta metoda umożliwiła przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych, w której zgłaszane były uwagi do wizji i misji polityki oraz poszczególnych obszarów strategicznych (interwencji). Wypracowany materiał posłuży do opracowania Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi, która zostania poddana kolejnym konsultacjom społecznym we wrześniu 2012 r.

Warsztaty w ramach wsporach z Urzędem Miasta Łodzi prowadziła Fundacja Res Publica im. Henryka Rzeczkowskiego, DNA Miasta. Warsztaty zostały zrealizowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, która wspiera program “DNA Miasta”.

W sumie w trzech warsztatach wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym przedstawiciele miejskich instytucji kultury , przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady miejskiej w Łodzi, reprezentanci środowiska kultury, reprezentanci środowiska naukowego, przedsiębiorcy i indywidualni mieszkańcy. Uczestnicy konsultacji mogli zgłaszać propozycje, uwagi i opinie do założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi również za pomocą formularzy konsultacyjnych, które były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl, w sekretariacie Wydziału Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 2, podczas otwartych spotkań konsultacyjnych. Dodatkowo formularz można było wypełniać on-line na stronie docs.google.com. uwagi i opinie można było zgłaszać w formie innej niż formularze droga mailową.

Zapraszamy na stronę łódzkiego Urzędu Miasta, gdzie znajdą Państwo dodatkowe materiały na temat przeprowadzonych konsultacji.

 

 

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa