Węgry: Okrężna droga do funduszy unijnych

Dwa lata temu Viktor Orbán nazwał plan pożyczkowy UE „drugim planem Sorosa. Teraz podpisał się pod nim.


W 2020 r. węgierski premier ogłosił, że poleganie na funduszach UE w celu zaradzenia kryzysowi gospodarczemu spowodowanemu epidemią koronawirusa byłoby dla Węgier niebezpieczne. Po przedłużającej się epidemii i w obliczu wyzwań związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę, rząd w końcu zwrócił się o pełne wsparcie ze strony UE.

Orbán uczynił jednak z kwestii linii kredytowej element swojej kampanii politycznej: najpierw propaganda rządowa ogłosiła, że uruchomienie środków z innego programu UE jest wielkim sukcesem, później premier napisał w mediach społecznościowych, że to „międzynarodowa lewica” jest winna temu, że Węgry nie otrzymały na czas funduszy unijnych. W wywiadzie radiowym dodał, że w ciągu kilku tygodni nadejdzie poważny i głęboki kryzys gospodarczy.

Warto zauważyć, że gdyby rząd nie poszedł okrężną drogą po unijne pożyczki i spełnił warunki dostępu do funduszy unijnych, Węgry, podobnie jak inne kraje członkowskie, miałyby dziś pierwsze fundusze.

Wieczna spirala kredytowa

Pierwsza fala epidemii koronawirusa na Węgrzech osiągnęła swój szczyt w kwietniu 2020 r. (najwyższa dzienna liczba zachorowań wynosiła 120), ale nagłe zamknięcie zakładów spowodowało, że już wtedy widać było nadchodzące długotrwałe spowolnienie gospodarcze. Viktor Orbán deklarował w radiu Kossuth przedstawienie planu naprawy gospodarczej: „Chcę zmobilizować wiele sił, by częściowo obronić to, co jeszcze da się obronić, ale także by natychmiast stworzyć jak najwięcej nowych miejsc pracy. I właśnie w tym pomoże nasz plan działania. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mieli gospodarkę opartą na pomocy, będziemy musieli pożyczać, głównie z zagranicy, i skończymy na ulicy, na której czeka na nas MFW i spekulanci finansowi, tacy jak George Soros. Proponuję, abyśmy tego nie robili”.

Orbán kontynuował: „Cieszę się, że mogę rozdawać pieniądze, ale gdzie są pieniądze? Widzę, że wszyscy mówią, zwłaszcza w kręgach opozycji, o pieniądzach z UE. Ja nie widzę ani grosza z tego. Nigdy nie ma żadnych darmowych pieniędzy. (…) Możesz dostać kredyt, ale wtedy w końcu zapłacisz koszty kredytu, a to zawsze będzie kosztowało dużo więcej, niż gdybyś pracował. To jest zasada, której nauczyłem się w życiu”.

Dwa tygodnie później premier mówił już o konieczności zmiany budżetu UE na kolejny cykl siedmioletni (2021–2027) z powodu kryzysu. Z jednej strony większy budżet będzie potrzebny do naprawy gospodarczej, a z drugiej trzeba będzie uelastycznić sposób wykorzystania pieniędzy. Co prawda na horyzoncie pojawił się stary „wróg”: to właśnie w tym czasie George Soros wpadł na pomysł, że UE potrzebuje specjalnych środków na wyjście z kryzysu, które mogłyby być zapewnione przez duże pożyczki. Orbán, według 444, nazwał to już „planem Sorosa II”.

Na początku lipca Węgry otrząsnęły się już z pierwszej fali pandemii. Jednocześnie jednak pojawiła się inna (nowa–stara) kwestia: konieczność uzależnienia finansowania unijnego i wykorzystania pożyczki od przestrzegania zasad praworządności. Latem Parlamentowi Europejskiemu udało się wzmocnić tzw. mechanizm praworządności, który chroniłby budżet UE przed naruszeniami praworządności na poziomie krajowym – w szczególności byłby on ukierunkowany na korupcję.

Rozporządzenie UE w sprawie mechanizmu nie wymagało jednomyślnej zgody państw członkowskich – ale rządy Węgier i Polski już jesienią 2020 r. zasygnalizowały, że jeśli nałożą warunki dotyczące praworządności na wypłatę środków unijnych, zawetują następny siedmioletni budżet i związany z nim fundusz naprawczy. W przypadku tego ostatniego wymagana jest jednomyślność na posiedzeniu Rady Europejskiej Szefów Państw i Rządów.

Choć Viktor Orbán na początku listopada wysłał do przywódców UE list „ostrzegawczy”, w którym poinformował, że rząd jest gotowy zawetować budżet, instytucje w Brukseli nie ustąpiły ze swojego stanowiska. Premier Węgier zagrał swoimi kartami, pisząc do przywódców instytucji unijnych, że „zgodnie z zasadą, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione, rząd węgierski nie zagłosuje ani za wspólnym budżetem, ani za nadzwyczajnym pakietem naprawczym”.

Stwierdził, że zagrażałoby to zaufaniu między państwami członkowskimi i interesom Węgier, gdyby były one przywiązane do warunków, które nie określają dokładnie, na czym polega domniemane naruszenie i mogłoby arbitralnie prowadzić do sankcji budżetowych opartych na polityce poprzez stosowanie podwójnych standardów.

Jesienią 2020 r. premier twierdził, że ma wystarczające środki finansowe na dwa lata.

Rząd sprzedał dziesięcio- i trzydziestoletnie obligacje o wartości 2,5 mld euro. „Aby Węgry mogły dobrze wypaść w debacie politycznej, potrzebują stabilnych nóg gospodarczych i rezerw finansowych” – powiedział Orbán, tłumacząc tę decyzję. Choć w prasie pojawiały się pytania, dlaczego rząd nie poczekał na tańsze kredyty w euro z UE, to prawdopodobnie powodem (poza polityczną grą o władzę) było to, że w przypadku uruchomienia programu kredytów preferencyjnych kredyt w wysokości 0 proc. mógłby zastąpić droższe pożyczki.

W gronie „państw renegackich”

W końcu rząd niemiecki wynegocjował porozumienie, na mocy którego zarówno Węgry, jak i Polska zgodziły się na budżet i linię kredytową – a wraz z nimi na mechanizm praworządności. Rozporządzeniu o praworządności, które zostało przyjęte kwalifikowaną większością głosów 25–2, musiała towarzyszyć deklaracja, że rządy dwóch „renegackich” państw członkowskich mogą odwoływać się do Trybunału Sprawiedliwości UE.

„Z pewnością udało nam się osiągnąć trzy rzeczy: obroniliśmy Konstytucję Europejską, a więc nie pozwoliliśmy na jej obejście; zażegnaliśmy ryzyko wykorzystania środków budżetowych do wymuszenia na Węgrach decyzji, których nie chcemy podejmować i których nie chcemy akceptować i wreszcie, ochroniliśmy pieniądze narodu węgierskiego, które przydadzą się na rozwój gospodarczy w nadchodzących latach. To był miły wieczór, nawet jeśli nie będziemy go jeszcze otwierać, możemy już schłodzić szampana” – powiedział Viktor Orbán.

Z linii kredytowej nie można korzystać tak swobodnie. Łatwiej jest wyemitować obligacje rządowe: preferencyjne kredyty w euro podlegają warunkom narzuconym przez Komisję Europejską i trzeba określić, na jak długo i na jakie cele miałyby być wykorzystane. W pierwszej kolejności każdy kraj musi przedstawić plan naprawczy, w którym szczegółowo określi sposób wydatkowania pieniędzy. Plany będą musiały przeznaczyć co najmniej 37 proc. swojego budżetu na działania w dziedzinie klimatu i co najmniej 20 proc. na cyfryzację – i tylko projekty, które zostaną wdrożone do 2026 r., będą kwalifikowały się do finansowania w ramach RRF.

Konieczne jest również podjęcie wyzwań w zakresie polityki gospodarczej określonych w zaleceniach dla poszczególnych krajów z ostatnich lat, w szczególności na lata 2019 i 2020, oraz umożliwienie państwom członkowskim zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia odporności gospodarek i społeczeństw na przyszłe wyzwania i ewentualne kryzysy. Ważne było również zaangażowanie organów regionalnych i lokalnych, a także społeczeństwa obywatelskiego, organizacji młodzieżowych i społecznych w opracowanie budżetu RRF.

Rząd węgierski nie spełnił jednak wszystkich tych postulatów i w pierwszej rundzie nie był w stanie dokładnie określić, w jaki sposób fundusze zostaną wydane. Pojawiły się pogłoski, że rząd wykorzysta linię kredytową głównie na rozwój uniwersytetów, które zostały przekazane fundacjom. Wiele z obiecanego finansowania uniwersytetów mogło zależeć od pakietu, który został wykorzystany do przekonania liderów uczelni o korzyściach płynących z przejścia do systemu fundacji.

Rząd najpierw zaprosił społeczeństwo obywatelskie i organizacje regionalne do zgłaszania uwag na temat trzynastostronicowego projektu, a następnie w marcu zamieścił na stronie internetowej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych elementów. Możliwość zgłaszania uwag nie była nadmiernie nagłaśniana: niektóre organizacje zostały zaproszone do zgłaszania uwag w sposób ukierunkowany. Poza tym proces polegał raczej na tym, że ci, którzy znaleźli się na rządowej stronie internetowej, przesyłali swoje opinie.

W ten sposób liczba organizacji wzrosła do 10, choć możliwe, że niektóre z nich przesłały swoje uwagi tylko pocztą elektroniczną. Trudno to nazwać szerokimi konsultacjami społecznymi czy zawodowymi…

Nie do przyjęcia

W kwietniu 2021 r. Viktor Orbán i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiali w Brukseli. Według doniesień prasowych, podczas roboczej kolacji omówiono węgierski plan utworzenia funduszu naprawczego, a Komisja dała jasno do zrozumienia, że jest on dla niej nie do przyjęcia. W szczególności nie chciała finansować zmiany modelu uczelni, ponieważ nie miała gwarancji, że uniwersytety, które zostałyby powierzone fundacjom, będą zarządzać danym im majątkiem w sposób przejrzysty.

Wkrótce po tym Gergely Gulyás, minister w Kancelarii Premiera, ogłosił, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, na razie: „rząd węgierski nie będzie ubiegał się o pożyczkę w wysokości 3 300 mld forintów z programu odbudowy i przedstawi nowy, poprawiony plan dotyczący bezzwrotnych funduszy nadrabiających zaległości”.

Uzasadnił tę zmianę tym, że nie chce zadłużać kraju – choć zaciemnia to fakt, że pod koniec lutego 2021 r. rząd węgierski podjął decyzję o budowie budapeszteńskiego kampusu Uniwersytetu Fudan przy pomocy chińskiego kredytu w wysokości 450 mld forintów – podał Direkt36.

Rząd węgierski formalnie przedstawił projekt funduszu naprawczego w połowie maja ubiegłego roku – choć nie dotrzymał pierwotnego terminu kwietniowego, stał się 15. państwem członkowskim spośród 27 krajów UE, które to uczyniło. Rząd faktycznie wycofał wniosek o pożyczkę i chciał jedynie uzyskać od Brukseli 2500 miliardów forintów w formie dotacji – największym przegranym był sektor uniwersytecki, który otrzymał jedynie ułamek z 1200 miliardów przewidzianych dla niego w poprzednim planie.

Dlaczego nie zaakceptowano planu UE?

Choć w maju 2021 r. Telex napisał, że rząd planuje wykorzystać trzynastoprocentową zaliczkę z dotacji do końca lata, Komisja przedłużyła termin przyjęcia planu, a następnie ogłosiła, że nie zostanie on przyjęty w obecnej formie. Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: „rząd Węgier powinien wdrożyć reformę sądownictwa, aby nie było wątpliwości co do jego niezależności i wolności od ingerencji politycznych, a także zagwarantować, że władze krajowe będą prowadzić dochodzenia w sprawach korupcyjnych wykrytych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)”.

Rząd stwierdził w odpowiedzi, że jego zdaniem powodem nieprzyjęcia planu naprawczego jest węgierska „ustawa antygejowska”: „Jeśli nie podejmiecie działań w tym samym czasie, nie dostaniecie strudla na kolację – mówi się wprost, że jeśli nie dostosujecie się do polityki UE w kwestiach LGBTQ, nie dostaniecie funduszy unijnych” – powiedziała Judit Varga, Minister Sprawiedliwości, na posiedzeniu Komisji Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego pod koniec października.

Stało to w sprzeczności z wypowiedzią Ursuli von der Leyen, która kilka dni wcześniej, reagując po raz enty na zarzuty węgierskiej propagandy rządowej, powiedziała, że debata prawna na temat tzw. ustawy o ochronie dzieci nie jest częścią procesu funduszu naprawczego, a „są to dwa odrębne i równoległe procesy”.

Didier Reynders był na Węgrzech w listopadzie, kiedy również omawiał oczekujący na rozpatrzenie plan naprawczy: komisarz powiedział, że ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie planu RRF, ale że w planie Węgier brakuje planów reform, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z korupcją.

„Mamy wątpliwości co do wykorzystania funduszy unijnych. Ponadto w grę wchodzi więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego tym ważniejsze jest, by zwracać uwagę na to, na co te pieniądze idą.” – powiedział komisarz ds. sprawiedliwości.

Dobrze byłoby mieć unijne kredyty

W marcu br., po ustąpieniu długiej fali epidemii koronawirusa i wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej Viktor Orbán zmienił zdanie i napisał list do Von der Leyen, w którym stwierdził, że linia kredytowa UE, której przyznania odmówiono w zeszłym roku, zostanie mimo wszystko uruchomiona. Rząd węgierski nie otrzymał jednak nawet zgody KE na uruchomienie środków, ponieważ gabinet nie obiecał ani nie wdrożył żadnych odpowiednich działań antykorupcyjnych, a Komisja wciąż nie zatwierdziła planu naprawczego, przedstawionego pierwotnie przez rząd.

Orbán zwrócił się jednak do Komisji o „bezzwłoczne zatwierdzenie planów odbudowy i rekonstrukcji, umów partnerskich i programów operacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej broniących granic wschodnich” oraz „umożliwienie szybkiego, ukierunkowanego i elastycznego wykorzystania środków budżetowych UE poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie prefinansowania, współfinansowania i realokacji”.

Jest jednak mało prawdopodobne, by Komisja przychyliła się do tych, skądinąd głównie nieformalnych, wniosków, ponieważ w takich przypadkach rząd węgierski musiałby złożyć osobny wniosek i osobny dokument z planem realizacji. Wniosek taki musi ponadto „uzasadniać potrzebę zwiększonego finansowania, dalszych reform i inwestycji, z uzgodnionymi etapami i celami”. Następnie Komisja dokona ponownej oceny planu, który będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę Europejską – a oczekuje się, że będzie to proces długotrwały.

Mimo to rząd w ciągu kilku dni przeszedł do ofensywy, informując, że 300 mln euro z funduszy UE może trafić na Węgry w ciągu kilku tygodni dzięki listowi premiera.

„Wyraźnym obaleniem kłamstw lewicy na temat funduszy unijnych jest fakt, że w niecały tydzień po tym, jak inicjatywa Viktora Orbána uruchomiła unijną machinę, Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia REACT–EU” – napisał szef prasowy Orbána, Bertalan Havasi.

Co więcej, Orbán wyraźnie poprosił Ursulę von der Leyen o otwarcie dotacji i pożyczek w ramach RRF – na co Komisja nie udzieliła jeszcze oficjalnej odpowiedzi.

Należy się spodziewać, że dopóki rząd nie przedstawi poprawionego planu zgodnego z oczekiwaniami Komisji, Węgry nie otrzymają ani dotacji, ani unijnej pożyczki preferencyjnej.

W przeciwieństwie do Budapesztu, rząd w Warszawie wydaje się skłonny do kompromisu: kilka tygodni temu wyraził gotowość do restrukturyzacji krytykowanego przez UE sądowego organu dyscyplinarnego, a teraz może nawet całkowicie go zlikwidować. W zamian, jak twierdzą źródła „Guardiana”, Komisja jest gotowa jak najszybciej przekazać Polsce miliardy euro z funduszy unijnych.

Fot. Markus Winkler / Unsplash.

Artykuł powstał w ramach współpracy medialnej w Europie Środkowej, organizowanej przez Visegrad Insight, w której uczestniczą Denik.cz, DennikN.sk, Onet.pl i Telex.hu. Parlament Europejski nie brał udziału w przygotowaniu tych materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub stanowiska wyrażone przez autorów. Tekst został opublikowany w jęz. węgierskim w telex.hu i w jęz. angielskim w Visegrad Insight. Skróty, tytuł, śródtytuły pochodzą od Redakcji.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa