Węgry: korupcja niszczy naukowe elity

Węgierskie szkolnictwo wyższe znów pojawia się na czołówkach gazet. Tym razem studenci mogą stracić dostęp do programów Erasmus i Horyzont Europa.


Powodem jest to, że podczas masowej prywatyzacji nie zajęto się naruszeniami praworządności, co z kolei wywołało obawy dotyczące zamówień publicznych i korupcji. To może skłonić najlepszych węgierskich naukowców do opuszczenia kraju.

Pierwsza ofiara: Uniwersytet Środkowoeuropejski

Wiele osób dostrzegło autorytarną naturę reżimu Orbána gdy wyrugował on Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU). Według międzynarodowych statystyk była to najlepsza instytucja na Węgrzech.

W 2017 r., w którym rząd Orbána rozpoczął pierwszą zakrojoną na szeroką skalę kampanię przeciwko Georgowi Sorosowi, założycielowi uniwersytetu, zmodyfikował prawo o szkolnictwie wyższym (z 2011 r.), które na nowo regulowało sposób funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego na Węgrzech. Ustawa, zwana powszechnie „Lex CEU”, zawierała zestaw nowych warunków, które celowo wymierzone były w uczelnię.

Została przyjęta wyjątkowo szybko, mimo że zorganizowano zakrojone na szeroką skalę protesty przeciwko nowemu prawu, w celu ratowania uniwersytetu. Uniwersytet podjął wszelkie kroki, aby dostosować się do nowego węgierskiego prawa, ale rząd cynicznie nie współpracował, odmawiając podpisania umowy, którą wynegocjował z uczelnią, a która zapewniłaby dalszą jej działalność na Węgrzech. Uniwersytet został wypchnięty z kraju i przeniósł prawie całą swoją działalność do Wiednia.

Nie można twierdzić, że zmuszenie instytucji szkolnictwa wyższego do opuszczenia kraju służyło interesom Węgier. Nie tylko pozbawiono węgierskich studentów możliwości studiowania na doskonałej uczelni, ale studenci z całego kraju stracili możliwość uczestniczenia w wykładach, seminariach i imprezach otwartych. Poza tym rezydencja CEU na Węgrzech była źródłem soft power, aczkolwiek niechętnie widzianym przez Viktora Orbána.

Z tych przywilejów korzysta teraz Austria, ponieważ ówczesny prawicowy rząd, co ciekawe, nie podzielał wizji Orbána o „straszliwym liberalnym zagrożeniu”, jakie oznaczałby uniwersytet.

Na swój obraz i podobieństwo

Aby zrównoważyć utratę światowej klasy uniwersytetu, rząd Orbána objął w mocniejsze władanie kolegium rezydencjalne specjalizujące się w kształceniu wybitnie utalentowanych studentów – Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Struktura własnościowa instytucji, która została założona w 1996 r. za prywatne pieniądze zwolennika Fideszu, mającego na celu kształcenie postkomunistycznej elity została zmieniona i pozycjonowana jako kontr-CEU, aby promować nacjonalistyczne społeczeństwo wbrew idei społeczeństwa otwartego CEU. Prywatnie zarządzana fundacja została zalana pieniędzmi: 1,7 mld dolarów od rządu i hojne pakiety akcji od największych węgierskich firm państwowych, MOL i Richter Gedeon. Wywołało to oburzenie, ponieważ taka ilość pieniędzy podatników stanowiła aż 1 proc. węgierskiego PKB w czasie, gdy krajowy system opieki zdrowotnej był poważnie niedofinansowany i zmagał się z pandemią COVID-19; co więcej, fundacja MCC kontroluje aktywa warte więcej niż roczny budżet całego węgierskiego systemu edukacji.

Nie przyszło to bez ideologicznych ciągot: jednym z przykładów jest Balázs Orbán, który jest prezesem zarządu MCC i jednocześnie dyrektorem politycznym premiera Viktora Orbána. Często powtarza on, że nie liczy się misja MCC polegająca na promowaniu ideologii, lecz sposób, w jaki reprezentuje ona „patriotyzm”, ale podcasty, wydarzenia i publikacje instytucji sugerują co innego, reprezentując coraz silniejszą antyglobalistyczną, niedemokratyczną linię.

Według studentów, sama edukacja jest na wysokim poziomie, jednak wśród profesorów wizytujących i zaproszonych gości, na imprezach instytucji pojawiają się często kontrowersyjne postacie, takie jak Tucker Carlson z Fox News czy eurosceptyczny brytyjski historyk często występujący w Russia Today, John Laughland, który później trafił do aresztu za szpiegostwo na rzecz Rosji. MCC szybko poszerza swoje portfolio o niedawno otwarte biuro w centrum Brukseli, firmę wydawniczą, think tanki i instytuty promujące konserwatywne i nieliberalne idee.

Zmiany własnościowe

W 2019 r. Węgierska Akademia Nauk (MTA) została „zrestrukturyzowana”, tzn. rząd pozbawił ją wszystkich 15 instytutów badawczych, przenosząc je do nowo utworzonej sieci badawczej (Eötvös Lóránd Research Network), która jest zarządzana przez 13-osobową radę z sześcioma delegatami rządu i sześcioma akademii oraz przewodniczącym mianowanym przez premiera, co oznacza, że przedstawiciele polityczni przeważają nad naukowymi. Powtórzmy: Węgierską Akademię Nauk zdominowały osoby mianowane przez polityków. Ponadto MTA została zobowiązana do przekazania wszystkich swoich aktywów Ministerstwu Innowacji i Technologii.

W 2021 r. wszystkie węgierskie uniwersytety publiczne z wyjątkiem pięciu zostały przeniesione spod kontroli państwa do prywatnie zarządzanych fundacji. Rząd argumentował, że jest to konieczne, aby uniwersytety mogły korzystać także z innych źródeł dochodów, czego uczelnie publiczne najwyraźniej nie mogły.

Po sprywatyzowaniu przez rząd 21 uniwersytetów, wysocy rangą urzędnicy polityczni (często obecni ministrowie) weszli do zarządów fundacji kierujących uniwersytetami, a co gorsza, ich nominacje są dożywotnie. Niektórzy twierdzą, że rzekomo większe fundusze skutkują większą autonomią akademicką; jednak przy zarządach wypełnionych lojalistami rządu jest najprawdopodobniej odwrotnie.

Dystrybucja tych środków jest jednak dość osobliwa: według informacji prasowych, fundusze zarządzane publicznie wydają więcej pieniędzy na wynagrodzenia i honoraria członków zarządu niż na stypendia dla studentów. Wzmocnienie klienteli wysokimi wynagrodzeniami na pobocznych posadach bliskich rządowi osobistości politycznych wydaje się być jednym z głównych powodów tego nieprzejrzystego systemu.

Przedstawiciele rządu twierdzą, że wyniki tych uczelni uległy znacznej poprawie, ale dane niekoniecznie potwierdzają te twierdzenia. Forum Pracowników Akademickich wskazuje, że wyniki w niektórych przypadkach wręcz spadły. Dla przykładu, według rankingu THE (Times Higher Education), poza dwoma wyjątkami, większość uczelni wykazała negatywny trend wyników.

Brak oczekiwanej poprawy nie wydaje się być problemem dla węgierskiego rządu. Minister rozwoju regionalnego Tibor Navrasics, kluczowa postać w negocjacjach z Komisją w sprawie funduszy Erasmusa, zasugerował niedawno możliwość prywatyzacji pięciu pozostałych uczelni publicznych.

Flagowe programy

8 stycznia br. podano wiadomość o zawieszeniu prywatyzowanych węgierskich uczelni w dalszym uczestnictwie w edukacyjnym programie flagowym UE Erasmus. Także same uczelnie dowiedziały się o tym z mediów.

To zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że Komisja Europejska poinformowała o tym rząd już 15 grudnia, ale nie ujawniła tego zainteresowanym stronom. Ponadto Komisja kilkakrotnie ostrzegała Budapeszt, że prywatyzacja jest niepokojąca pod wieloma względami.

Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o wstrzymaniu dostępu sprywatyzowanych uniwersytetów do funduszy Erasmus i Horyzont Europa z powodu niezadowalającego rozwiązania przez ten kraj problemów związanych z naruszeniem praworządności, w tym obaw dotyczących zamówień publicznych i korupcji, poprzez środki zaradcze, których domagała się Komisja. Praktycznie rzecz biorąc, UE potępia fakt, że politycy są uprawnieni do wybierania organizacji otrzymujących fundusze publiczne i jednocześnie mają władzę decyzyjną. W rezultacie UE tymczasowo przestanie wspierać uniwersytety, które zostały zlecone na zewnątrz i sprywatyzowane. Program Erasmus dał 87 tys. studentów uniwersytetów na Węgrzech szansę na studia za granicą w ciągu poprzednich 25 lat. Podczas gdy nawet takie kraje jak Kosowo, które nie są członkami UE, korzystają z dobrodziejstw programu Erasmus, byłoby całkowicie bezprecedensowe, aby rzeczywisty członek UE został z niego praktycznie wykluczony.

Oprócz programu Erasmus zagrożone są fundusze programu Horyzont Europa na rok akademicki 2023-2024 (w oparciu o informacje od byłego wysokiego urzędnika Fundacji Publicznej Tempus). Konflikt interesów dotyczący sprywatyzowanych uczelni musi zostać rozwiązany przez rząd do 15 lutego, co jest również terminem składania nowych wniosków o dofinansowanie w ramach programu Erasmus.

Gra w obwinianie

Rzecznik rządu twierdził, że Budapeszt jest otwarty na usunięcie powiązanych z Fideszem członków zarządu i w najgorszym wypadku pokryje semestr Erasmusa węgierskich studentów.

Takie gaszenie pożarów nie zmieniłoby jednak faktu, że formalne i nieformalne sieci danych uczelni z pewnością zostałyby naruszone. Erasmus opiera się na przykład na wzajemnej akceptacji zaliczeń kursów, co wymaga zgody wszystkich zainteresowanych stron. Doraźne działania rządu, takie jak zakazanie studiów genderowych w 2018 r., z pewnością nie służą stabilności i międzyinstytucjonalnemu zaufaniu.

To zaufanie i stabilność mają kluczowe znaczenie również dla programów Horyzont Europa. Są one kwintesencją badań naukowych, innowacji i rozwoju na Węgrzech (i gdzie indziej też). Z jednej strony te ogromne fundusze nie są realne do pokrycia z budżetu państwa, a z drugiej wymagają międzynarodowej współpracy w celu ich zastosowania i wdrożenia. Dla najlepszych naukowców najbardziej logicznym krokiem będzie więc przeniesienie swoich projektów i pomysłów projektowych do instytucji za granicą. Wyparcie CEU było krokiem haniebnym i nieodpowiedzialnym, ale zmuszenie do odejścia reszty elity akademickiej byłoby tragedią dla przyszłości Węgier.

Potencjalne rozwiązania tej kwestii nie są jeszcze widoczne, a przynajmniej nie dla opinii publicznej, ponieważ negocjacje między rządem a Komisją wciąż trwają. Akademicy wątpią jednak, by usunięcie aktywnych polityków z rad nadzorczych wpłynęło na ogólną przejrzystość prywatnych fundacji. Do tej pory proponowane rozwiązanie oferuje jeszcze mniej: rząd zapowiedział zakazanie członkostwa w zarządach tych fundacji jedynie aktywnym ministrom, ale wydaje się, że inne bliskie rządowi osoby (burmistrzowie, posłowie, sekretarze stanu) będą mogły pozostać.

W przypadku programu Horyzont Europa sytuacja wygląda jeszcze gorzej. W przypadku tak solidnych programów należy za wszelką cenę unikać niepewności. Dlatego ryzyko, że zagraniczne uniwersytety partnerskie wycofają się ze współpracy ze swoimi węgierskimi odpowiednikami, aby zapewnić płynny przebieg badań, jest poważnym i bardzo realnym zagrożeniem. Również dla węgierskich najlepszych naukowców najbardziej logicznym krokiem byłoby przeniesienie ich pomysłów na projekt Horyzont na uniwersytety zagraniczne, gdzie nic instytucjonalnego nie zagroziłoby ich ogólnemu sukcesowi.

Co może przynieść jutro?

O ile semestry Erasmusa można jakoś zastąpić, o tyle w przypadku programu Horyzont Europa nie widać żadnego rozwiązania. Zmuszanie najlepszych naukowców do przenoszenia swoich badań za granicę, gdzie na ich pracę nie może wpływać polityczny upór ich rządu, może przypominać przypadek CEU. Niestety, wygląda na to, że Węgry mogą po raz kolejny ściąć swoje elity naukowe, tylko po to, by utrzymać polityczną kontrolę nad edukacją i zapewnić przyzwoite finansowanie swojej klienteli.

Nic dziwnego, że Viktor Orbán natychmiast zaczął obwiniać UE za konsekwencje działań swojego rządu, przed którymi wielokrotnie ostrzegano. Według jego interpretacji: „Bruksela” jest sfrustrowana tym, że Węgry mogą się obejść także bez jej pieniędzy. Czy do tej rzekomej zemsty Brukseli miałby skłonić sukces, naznaczony najwyższą w UE stopą inflacji (25,7 proc.), najwyższą stopą inflacji żywności (46,9 proc.) czy drugą w UE najniższą stopą płac? To pozostaje tajemnicą.

W wymiarze krajowym Fidesz wykorzystuje tę kwestię do kontynuowania antyunijnego przekazu.

Dorka Takacsy – stypendystka programu Marcina Króla 2022/2023 w Visegrad Insight. Bada politykę w Rosji i regionie Europy Środkowo–Wschodniej. Doktorantka na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Pracownik naukowy Centrum Integracji Euroatlantyckiej i Demokracji (CEID). Zajmuje się dezinformacją.

Artykuł powstał w ramach programu współpracy głównych tytułów prasowych w Europie Środkowej prowadzonego przez Visegrad Insight przy Fundacji Res Publica. Tekst ukazał się w języku angielskim w Visegrad Insight.

Fot: Redd F / Unsplash

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa