Najważniejsze europejskie czasopisma zabierają głos w sprawie Ukrainy

Apel redaktorów najważniejszych europejskich czasopism zostanie opublikowany w poniedziałek (2 grudnia) w codziennej prasie norweskiej, ukraińskiej, na portalu Eurozine.com oraz na łamach poszczególnych sygnatariuszy listu. Został także rozesłany do najważniejszych dzienników w Polsce i na świecie. […]


Apel redaktorów najważniejszych europejskich czasopism zostanie opublikowany w poniedziałek (2 grudnia) w codziennej prasie norweskiej, ukraińskiej, na portalu Eurozine.com oraz na łamach poszczególnych sygnatariuszy listu. Został także rozesłany do najważniejszych dzienników w Polsce i na świecie. Szkic dokumentu przygotowały redakcje ukraińskiego czasopisma Krytyka, New Eastern Europe oraz Res Publiki Nowej.

W obronie wolności wypowiedzi

My, przedstawiciele wiodących czasopism opinii i kultury z Europy, zgromadzeni w Oslo podczas 25. spotkania Eurozine, stanowczo potępiamy nieuzasadnione i niesprowokowane użycie siły w celu stłumienia wolności wypowiedzi. W sobotę rano pokojowi demonstranci w Kijowie zostali pobici przez zamaskowane siły policyjne.

Użycie siły rzadko kiedy tryumfuje. Stwierdzamy tę prostą prawdę dziś, w czasie gdy ukraińskie społeczeństwo jest zagrożone przemocą. Brak jednoznacznej wspólnej reakcji szkodzi nie tylko narodowi ukraińskiemu – podważa także europejskie wartości i instytucje. W zjednoczonym świecie nie ma miejsca na  peryferie. Dzisiaj Ukraina jest w centrum Europy.

Bez względu na nasze ideologiczne przekonania i polityczne zaangażowanie zdecydowanie popieramy wartość debaty publicznej i dialogu.

Dlatego wzywamy demokratyczne instytucje, by wsparły prawo protestujących do swobodnego gromadzenia się i wyrażania opinii w przestrzeni publicznej.

 

Podpisano w Oslo podczas 25. Europejskiego Spotkania Czasopism Kulturalnych, 30 listopada 2013 r. Sygnatariusze:

 

Samuel Abraham, Kritika & Kontext,  Slovakia

Emica Antončić, Dialogi,  Slovenia

Carlos Benguigui, Sens Public, France

Nadine Blanchard, Eurozine,  Germany/Austria

George Blecher, Writer, USA

Mika Buljevic, Booksa,  Kulturtreger, Croatia

Oliver Carroll, openDemocracy,  United Kingdom

Jill Cousins, Europeana Foundation,  UK/Netherlands

Göran Dahlberg, Glänta,  Sweden

Carole Dely, Sens Public,  France

Osman Denitztekin, Varlik,  Turkey

Slavenka Drakulic, Writer, Sweden/Croatia

Marc Duenas, Transfer, Catalonia

Walter Famler, Wespennest, Austria

Asle Finnset, STREK magazine, Norway

Rasmus Fleischer, copyriot, Sweden

Oksana Forostyna, Krytyka,  Ukraine

Carl Forsberg, Nätverkstan, Sweden

Andrea Fredriksson-Zederbauer, Wespennest,  Austria

Carl Henrik Fredriksson, Eurozine,  Sweden/Austria

Dessy Gavrilova, Time to Talk,  Red House, Bulgaria

Filippo Giannuzzi, Fondazione Giuseppe Di Vagno,  Italy

Ansgar Gilster, Osteuropa, Germany

Kalle Hein, Akadeemia,  Estonia

Christian Höller, Springerin,  Austria 

Aleksander Kaczorowski, Aspen Review Central Europe, Poland

Eva Karadi, Magyar Lettre Internationale,  Hungary

Martti-Tapio Kuuskoski, Nuori Voima,  Finland

Christoph Laimer, dérive,  Austria

Thomas Lemaigre, La Revue nouvelle, Belgium

Irena Maryniak, Writer and translator, UK

Trpimir Matasović, Zarez,  Croatia

Estera Miočić, Lettera internazionale, Italy

Katerina Mishchenko, Prostory, Ukraine

Stefan Mörchen, Mittelweg 36,  Germany

Klaus Nellen, Transit/IWM,  Austria

Remi Nilsen, Le Monde diplomatique (Oslo),  Norway

Magnus Nome, openDemocracy,  UK/Norway

Janne Nygård, Syn og Segn,  Norway

Renata Obadálková, RozRazil,  Czech Republic

Marc-Olivier Padis, Esprit, France

Antonia Plessing, Eurozine,  Austria

Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa, Poland

Elke Rauth, dérive,  Austria

Adam Reichardt, New Eastern Europe, Poland

Iwona Reichardt, New Eastern Europe,  Poland

Almantas Samalavicius, Kulturos barai,  Lithuania

Obrad Savic, Belgrade Circle Journal,  Serbia

Thorsten Schilling, Federal Agency for Civic Education,  Germany

Isabelle Schwarz, Netherlands

Marek Seckar, Host, Czech Republic

Paul Stepan, Eurozine,  Austria

János Széky, Élet és Irodalom, Hungary

Märt Väljataga, Vikerkaar,  Estonia

Boris Vezjak, Dialogi, Slovenia

Judith Vidal-Hall, Publisher, UK

Gottfried Wagner, , Austria

Simon Worthington, Mute,  UK

Gaby Zipfel, Hamburger Institut für Sozialwissenschaften, Germany

Mykola Riabchuk, Krytyka,  Ukraine

Karolina Wigura, Kultura Liberalna,  Poland

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play, Slovakia

Tatiana Zhurzhenko, University of Vienna,  Austria

 

Eurozine jest siecią wiodących czasopism europejskich, liczącą ponad 80 tytułów z 34 państw publikowanych w 32 językach.

 

 

ENGLISH VERSION

*** This is to be published in Norwegian press, Ukrainian press, Eurozine, and network members, digital and/or print. Please provide assistance in distributing it to daily media outlets across the world.

 

In Defence of Freedom of Expression

We, as representatives of Europe’s leading cultural and opinion journals gathered in Oslo at the 25th Eurozine meeting, strongly condemn the unjustified and unprovoked use of force to limit freedom of expression. Early Saturday morning, non-violent demonstrators in Kyiv, Ukraine were beaten by masked riot police.

The use of force rarely prevails. We affirm this simple truth today as the Ukrainian public stands threatened by violence. The lack of a clear and united response not only hurts the Ukrainian people but undermines democratic values and institutions. In an integrated world there should be no peripheries. Today, Ukraine is at the centre of Europe.

Regardless of our ideological standpoints or political involvement, we strongly support the value of public debate and dialogue.

Therefore we call on all democratic institutions to support the rights of protesters to assemble freely and express their opinion in the public sphere.

 

Signed in Oslo, at the 25th European Meeting of Cultural Journals on the subject “Making a Difference. Opinion, debate and activism in the public sphere”, Nov 30th, 2013.

Samuel Abraham, Kritika & Kontext,  Slovakia

Emica Antončić, Dialogi,  Slovenia

Carlos Benguigui, Sens Public, France

Nadine Blanchard, Eurozine,  Germany/Austria

George Blecher, Writer, USA

Mika Buljevic, Booksa,  Kulturtreger, Croatia

Oliver Carroll, openDemocracy,  United Kingdom

Jill Cousins, Europeana Foundation,  UK/Netherlands

Göran Dahlberg, Glänta,  Sweden

Carole Dely, Sens Public,  France

Osman Denitztekin, Varlik,  Turkey

Slavenka Drakulic, Writer, Sweden/Croatia

Marc Duenas, Transfer, Catalonia

Walter Famler, Wespennest, Austria

Asle Finnset, STREK magazine, Norway

Rasmus Fleischer, copyriot, Sweden

Oksana Forostyna, Krytyka,  Ukraine

Carl Forsberg, Nätverkstan, Sweden

Andrea Fredriksson-Zederbauer, Wespennest,  Austria

Carl Henrik Fredriksson, Eurozine,  Sweden/Austria

Dessy Gavrilova, Time to Talk,  Red House, Bulgaria

Filippo Giannuzzi, Fondazione Giuseppe Di Vagno,  Italy

Ansgar Gilster, Osteuropa, Germany

Kalle Hein, Akadeemia,  Estonia

Christian Höller, Springerin,  Austria

Aleksander Kaczorowski, Aspen Review Central Europe, Poland

Eva Karadi, Magyar Lettre Internationale,  Hungary

Martti-Tapio Kuuskoski, Nuori Voima,  Finland

Christoph Laimer, dérive,  Austria

Thomas Lemaigre, La Revue nouvelle, Belgium

Irena Maryniak, Writer and translator, UK

Trpimir Matasović, Zarez,  Croatia

Estera Miočić, Lettera internazionale, Italy

Katerina Mishchenko, Prostory, Ukraine

Stefan Mörchen, Mittelweg 36,  Germany

Klaus Nellen, Transit/IWM,  Austria

Remi Nilsen, Le Monde diplomatique (Oslo),  Norway

Magnus Nome, openDemocracy,  UK/Norway

Janne Nygård, Syn og Segn,  Norway

Renata Obadálková, RozRazil,  Czech Republic

Marc-Olivier Padis, Esprit, France

Antonia Plessing, Eurozine,  Austria

Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa, Poland

Elke Rauth, dérive,  Austria

Adam Reichardt, New Eastern Europe, Poland

Iwona Reichardt, New Eastern Europe,  Poland

Almantas Samalavicius, Kulturos barai,  Lithuania

Obrad Savic, Belgrade Circle Journal,  Serbia

Thorsten Schilling, Federal Agency for Civic Education,  Germany

Isabelle Schwarz, Netherlands

Marek Seckar, Host, Czech Republic

Paul Stepan, Eurozine,  Austria

János Széky, Élet és Irodalom, Hungary

Märt Väljataga, Vikerkaar,  Estonia

Boris Vezjak, Dialogi, Slovenia

Judith Vidal-Hall, Publisher, UK

Gottfried Wagner, Austria

Simon Worthington, Mute,  UK

Gaby Zipfel, Hamburger Institut für Sozialwissenschaften, Germany

Mykola Riabchuk, Krytyka,  Ukraine

Karolina Wigura, Kultura Liberalna,  Poland

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play, Slovakia

Tatiana Zhurzhenko, University of Vienna,  Austria

 

Eurozine is a network of Europe’s leading cultural journals, counting over 80 partner publications published in 34 countries in 32 languages. 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa