Warsztaty SAID: obraz w kulturze

Res Publica Nowa zaprasza na Spotkania z Antropologią Interdyscyplinarne Dyskusje: Obraz w kulturze – film i fotografia. Dyskusje i warsztaty odbędą się w dniach 25-26.11.2011 w Warszawie. 25.11.2011 (Piątek) – FOTOGRAFIA 11.30-13.30 Referaty i dyskusje MIEJSCE: […]


Res Publica Nowa zaprasza na Spotkania z Antropologią Interdyscyplinarne Dyskusje: Obraz w kulturze – film i fotografia. Dyskusje i warsztaty odbędą się w dniach 25-26.11.2011 w Warszawie.

25.11.2011 (Piątek) – FOTOGRAFIA

11.30-13.30 Referaty i dyskusje
MIEJSCE: Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, s. 39
• mgr Katarzyna Kubat (IEiAK UJ), INNOŚC – SZALEŃSTWO – PATOLOGIA –  fotografia w polskich podręcznikach do psychiatrii.
• Maria Lebioda (IEiAK UAM), Trzeci aktor. Aparat fotograficzny w relacji badacza z informatorem: pomoc czy przekleństwo?
• mgr Jakub Dziewit (INoK UŚ), Postulat prawdy, czyli o naturalistycznym podejściu w fotografii etnograficznej.
13.30-14.30 – Przerwa
14.30-17.30 Warsztaty

MIEJSCE: Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, s. 39
• mgr Piotr Romanowski (IEiAK UŁ), mgr Adam Wicher (IEiAK UŁ), Praktyka różnorodnego fotografowania.
• mgr Łukasz Braun (KEiAK UWr), Wywiad na podstawie fotografii jako metoda badawcza / Perspektywy wykorzystania multimediów w antropologii.
19.00 Etnoslajdowisko
MIEJSCE: Klubojadalnia  Eufemia, Krakowskie Przedmieście 5 (wejście od pasażu Wacława Niżyńskiego)

26.11.2011 (Sobota) – FILM

11.30 – 13.30 Referaty i dyskusje
MIEJSCE: Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
• mgr Maria Małanicz-Przybylska (IEiAK UW), Naukowca szkiełko, oko i… ucho – kamera, zapis audiowizualny i film jako narzędzia pracy antropologa muzyki.
• Magdalena Pancewicz (ISNS UW), Mniejszości w filmowych produkcjach Hollywood. Reprodukcja podziałów społecznych i stereotypów.
• Paweł Wiszomirski (IEiAK UW, ISNS UW), Od oswajania po reżyserię – różne strategie zachowań wobec antropologa-filmowca.
13.30-14.30 – Przerwa
14.30-17.30 Warsztaty

MIEJSCE: Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
• mgr Piotr Romanowski (IEiAK UŁ), mgr Adam Wicher (IEiAK UŁ), Na tropie człowieka. Kulisy powstawania filmu i zapisu antropologicznego.
19:00 Antropologiczny seans filmowy
MIEJSCE: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4, s. 104

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w całym programie – dwudniowych dyskusjach, warsztatach i imprezach towarzyszących jest opłata konferencyjna w wysokości 15 zł/os. Prelegenci są zwolnieni z tej opłaty. Dyskusje i imprezy towarzyszące są otwarte, nie podlegają opłacie. Rejestracja będzie prowadzona na miejscu.

SAID

to program konferencyjno-szkoleniowy adresowany przede wszystkim do magistrów, doktorantów i doktorów nauk humanistycznych oraz społecznych. Projekt zakłada cykliczne spotkania młodych antropologów oraz reprezentantów pokrewnych dyscyplin z ośrodków naukowych z całej Polski. SAID mają charakter interdyscyplinarny.

Celem spotkań jest dialog i popularyzacja wiedzy oraz problematyki antropologicznej wśród reprezentantów innych nauk humanistycznych i społecznych. W tej edycji będą to badacze zainteresowani problematyką dźwięku i obrazu w kulturze.

Polski Instytut Antropologii

jest fundacją wspierającą rozwój antropologii w Polsce. Jednym z głównych celów działalności PIA jest aktywizacja i integracja krajowych ośrodków antropologicznych oraz czerpiących z antropologii badaczy, reprezentujących różne szkoły, nurty i poglądy.

Polski Instytut Antropologii opiera swoją działalność głównie na realizowanych projektach. Do tej pory mamy za sobą pierwsze edycje: PIAskownicy, SAID-u i Kolokwiów Antropologicznych oraz projektu Edukacji Globalnej (Edukacji o rozwoju) i dokładamy wszelkich starań, aby były one pomyślnie kontynuowane. Tworzymy również ogólnodostępną bibliotekę internetową „Cyfrową Etnografię”, która obejmuje w swoich bazach danych trzy najważniejsze pisma etnografii polskiej: „Lud”, „Konteksty” i „ Etnografię Polską”.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa