Visegrad School of Political Studies

Wyszehradzka Szkoła Studiów Politycznych to wspólny projekt Europejskiej Akademii Dyplomacji, Rady Europy i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Zrzesza młodych polityków, działaczy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i urzędników z krajów Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Węgier, Polski i […]


Wyszehradzka Szkoła Studiów Politycznych to wspólny projekt Europejskiej Akademii Dyplomacji, Rady Europy i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Zrzesza młodych polityków, działaczy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i urzędników z krajów Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Visegrad Insight jest partnerem medialnym wydarzenia.

Trzy sesje we wrześniu, październiku i listopadzie promują zaangażowanie w procesy demokratyczne, umożliwiają wymianę know-how i wzmocnienie współpracy regionalnej między krajami środkowoeuropejskimi. Program pozwala uczestnikom rozwinąć umiejętności  identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów, które stoją przed społeczeństwami Europy Środkowej a także dostarczą narzędzi niezbędnych w inicjowaniu i wzmocnieniu procesów demokratycznych w regionie. Szkoła umożliwia stworzenie regionalnej sieci liderów, gotowych do wzięcia odpowiedzialności za rozwój kultury politycznej w Europie Środkowej, umocnienie pozycji krajów regionu  w Unii Europejskiej, jak również wspieranie misji Rady Europy – wzmocnienia demokracji oraz promocji i ochrony praw człowieka.

EAD
Inauguracja Wyszehradzkiej Szkoły Studiów Politycznych. Od prawej: Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjørn Jagland, Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, Dyrektorzy EAD, Katarzyna i Zbigniew Pisarscy oraz studenci VSPS z krajów V4.

Podczas wrześniowych sesji w panelu pt. „Rola społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu polityki” głos zabierze redaktor naczelny „Visegrad Insight” Wojciech Przybylski. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa