Unikatowa Jelenia Góra

Jelenia Góra jest liderem finansowania działalności instytucji kultury, ale ma dużo do nadrobienia w kwestii wspierania artystów, NGO i mieszkańców.


To wnioski z raportu DNA Miasta, przygotowanego przez zespół miejski fundacji Res Publica. Już 28 kwietnia zostaną zaprezentowane publicznie. 

Czy urząd miasta będzie w stanie finansować tak dużą liczbę instytucji kultury? Jak obniżyć koszty ich utrzymania przy zachowaniu dotychczasowej oferty? Jak zachęcić obywateli do większego zaangażowania się w życie kulturalne miasta? Jak wskazują badacze, przyszły rozwój kultury Jeleniej Góry uzależniony jest m.in. od zmiany organizacji sieci instytucji, nadrobienia wieloletnich zaniedbań przy wspieraniu działalności oddolnej. Kluczowe jest także porozumienie urzędu miasta, poszczególnych instytucji kultury oraz twórców niezależnych w sprawie wzajemnych oczekiwań i roli, które wpłynie na rozwój kultury.

Raport „DNA Miasta: Jelenia Góra 2016” wyraźnie pokazuje, że unikatowość Jeleniej Góry polega m.in. na tym, że działa w niej 10 własnych instytucji kultury, co jak na miasto tej wielkości jest liczbą niespotykaną. Na ich działalność władze miasta przeznaczają aż 4,4% swojego budżetu – pod tym względem Jelenia Góra zajmuje pierwsze miejsce w gronie 99 największych polskich miast. Ponadto, dzięki temu, że miasto oferuje sensowne wsparcia dla instytucji poszukujących dodatkowych środków  (np. w postaci pożyczek i finansowania wkładów własnych) w ciągu ostatnich 5 lat udało się pozyskać dodatkowo 18,2 mln złotych ze środków zewnętrznych, np. europejskich czy rządowych.

– Przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić dalszy, stabilny rozwój kultury w  Jeleniej Górze, z pewnością odradzamy proste rozwiązania takie jak łączenie czy likwidacja instytucji kultury. Zachęcamy do szukania innowacyjnych sposobów zmiany obecnej sytuacji, np. stworzenia centrum usług wspólnych, które zajęłoby się finansowymi lub księgowością – mówi Artur Celiński, szef zespołu DNA Miasta, Res Publica.

Zadaniem projektu DNA Miasta było zebranie i analiza danych, które miały pomóc w tworzeniu i realizacji lepszej polityki kulturalnej Jeleniej Góry. Badacze zwracają uwagę w raporcie na wyzwania, jakie spowodowała koncentracja władz miasta na działalności instytucji kultury. – Istniejące różnice w opiniach na temat kierunków miejskiej polityki kulturalnej, sposobów definiowania kultury czy jakości istniejącego dialogu i udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji wymagają wyjaśnienia – tłumaczy Marta Gendera, koordynatorka badania w Jeleniej Górze. – Najlepiej w postaci wspólnie wypracowanej wieloletniej strategii rozwoju. Byłaby to też świetna okazja do wsparcia oddolnej działalności, której teraz brakuje – dodaje.

Pełną treść raportu autorzy zaprezentują 28 kwietnia o godz. 11.00 w Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27, a już teraz można go przeczytać na stronie www.dnamiasta.pl. Raport powstał na podstawie badań socjologicznych i analiz finansowych przeprowadzonych od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. w Jeleniej Górze, na zlecenie Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta. Projekt miał na celu przygotowanie diagnozy lokalnej polityki kulturalnej w tym mieście. Realizację badania koordynowała Marta Gendera. Współautorami raportu są Artur Celiński, Maciej Folta i Michał Sęk.

Res Publica Nowa