Ukraina w UE: historyczna konieczność

Odmowa przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE byłaby fundamentalnym błędem. Przyjrzyjmy się powodom, dla których jest to korzystne dla Kijowa i całej Europy.


Od kilku dni uwaga dotycząca przyszłości Ukrainy przenosi się z linii walk w Donbasie do gabinetów politycznych stolic europejskich.

Większość oczekuje, że w tym tygodniu Komisja Europejska przedstawi swoją rekomendację w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Następnie szefowie państw i rządów krajów członkowskich UE będą mogli podjąć decyzję w tej sprawie na szczycie w Brukseli w przyszłym tygodniu.

Opinia w tej sprawie dzieli się na trzy głosy: entuzjastycznych zwolenników, sceptyków i tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji. Państwa Europy Środkowej, takie jak Polska i Czechy, nie mają wątpliwości, że Ukraina powinna zostać kandydatem do członkostwa.

Im jednak dalej na Zachód, tym większe wątpliwości lub wręcz niechęć do przyznania Ukrainie takiego statusu. Jak dotąd, najgłośniej wyrażał to prezydent Francji Emmanuel Macron, który zamiast kategorii członkostwa chce wprowadzić „szerszą wspólnotę polityczną”.

W całej Unii toczą się gorące negocjacje, a ich wynik może mieć wpływ nie tylko na Ukrainę i jej wolę dalszej walki, ale także na samą Unię Europejską.

1.

Ukraina zmierza w kierunku Zachodu, który – pragmatycznie rzecz biorąc – chciałby mieć Rosję jak najdalej od siebie. Podczas gdy na przykład polscy politycy widzą w niej naturalnego sojusznika, ci w Paryżu czy Berlinie postrzegają ją jako kolejnego potencjalnego awanturnika ze Wschodu, który również będzie potrzebował znacznych inwestycji, aby podnieść się po wojnie.

Załóżmy jednak, że negocjacje pokojowe między Kijowem a Moskwą odbędą się w drugiej połowie tego roku. W takim przypadku, status kandydata wzmocni Ukrainę i Unię Europejską jako globalną potęgę geopolityczną, co jest często deklarowanym celem zachodnich polityków UE.

2.

Drugi powód można określić jako kluczowy jeśli chodzi o wzmocnienie odporności strategicznej UE. Dla morale samych Ukraińców i ich sojuszników w UE, przyznanie statusu kandydata będzie znaczącym impulsem. Jednak najprawdopodobniej będzie to oznaczać więcej pracy dla tych pierwszych i cierpliwości dla tych drugich.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ukraińskie instytucje państwowe wykazały się niewiarygodną odpornością i sprawnością, w którą mało kto wierzył przed 24 lutego. Może powinny coś z tego mieć w zamian? Unia również przeszła samą siebie, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy.

3.

Trzeci powód może mieć charakter praktyczny i finansowy. UE przyczyni się do odbudowy zniszczonego wojną kraju. Potrzebne będą ogromne inwestycje, zarówno publiczne, jak i przede wszystkim prywatne i będzie to szansa dla setek europejskich firm.

Czy w takiej sytuacji nie jest lepiej, aby kraj miał system rządów prawa oparty na tym, co funkcjonuje w 27 państwach członkowskich UE?

Ukraina walczy i będzie walczyć z wszechobecną korupcją. Musi gruntownie zreformować system sądownictwa. Zasadę, że gdzie jest wola, tam jest i sposób, potwierdziła niespodziewanie sprawna synchronizacja sieci elektroenergetycznych UE i Ukrainy na początku wojny.

Oczywiście, kiedy umilkną działa, a biurokraci zaczną mieć więcej do powiedzenia, obraz Ukrainy znów będzie nieco inny. Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy, UE i Ukraina zbliżyły się do siebie tak bardzo, że nieprzyznanie statusu kandydata przyniosłoby w praktyce więcej szkód niż pożytku.

Katarina Maternova, szefowa Grupy Działań na rzecz Ukrainy przy Komisji Europejskiej, oceniła na niedawnej konferencji Globsec w Bratysławie, że jeśli władze ukraińskie będą tak skuteczne w czasie pokoju, jak w czasie wojny, to w przypadku przyznania statusu kandydata, Kijów mógłby znaleźć się w UE w ciągu siedmiu do dziesięciu lat.

Podejście Ukrainy stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, co już pokazują kraje kandydujące na Bałkanach (Albania, Macedonia Północna, Serbia i Czarnogóra), których przywódcy, choćby właśnie na konferencji Globsec w Bratysławie, narzekali, że Ukraina nie powinna ich wyprzedzać.

4.

Czwarty powód można określić jako energetyczno-ekonomiczny. Ukraina pracuje nad nowym połączeniem elektroenergetycznym z Polską, który to projekt istnieje już od dłuższego czasu. Jednak po obu stronach istniało wiele przeszkód (głównie politycznych).

W ramach odnowy, Ukraina (za pieniądze UE) mogłaby zainwestować w bardziej zrównoważone źródła energii i zmodernizować swój sektor energetyczny, aby pomóc krajom Europy Środkowej szybciej eksportować energię z dala od rosyjskich paliw kopalnych.

Ukraina będzie potrzebowała setek miliardów euro na odbudowę, a nawet własnego planu Marshalla i będzie to inwestycja Unii Europejskiej na kolejne dziesięciolecia.

5.

Piąty powód ma charakter historyczny i emocjonalny. Na Majdanie i teraz ponownie, Ukraińcy przelewają krew z tęsknoty za lepszą przyszłością, w ich oczach przyszłością europejską. Europa jako idea i UE jako jej instytucjonalna forma są silnymi symbolami nadziei.

Na przykład my – Czesi – prawie nie zauważamy tego aspektu, ponieważ z historycznego punktu widzenia traktujemy nasze przystąpienie do Unii i członkostwo w niej jako coś oczywistego.

Przyznanie statusu kandydata nie oznacza automatycznie członkostwa, o czym mogą nam powiedzieć Turcy, którzy kandydują do niego od 1987 roku. Jednak dla mieszkańców kraju, którego naród i kulturę barbarzyński sąsiad chce zmieść z powierzchni ziemi, europejska nadzieja jest czymś, co pozwoli im przetrwać, walczyć, zwyciężać i budować.

Martin Ehl – Visegrad Insight Senior Fellow. Główny analityki „Hospodářskich novin”.

Fot. Marjan Blan / Unsplash.

Artykuł ukazał się w języku angielskim w Visegrad Insight.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa