TRZY KOLORY. IDEA REPUBLIKAŃSKA WE FRANCJI, W POLSCE I STANACH ZJEDNOCZONYCH

Res Publica Nowa i Ośrodek Kultury Francuskiej UW zapraszają na debatę 22 lutego o godzinie 18.00 w sali 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Panel dyskusyjny:Marcin Król, Uniwersytet WarszawskiChantal Millon-Delsol, Académie des sciences morales et politiquesRichard […]


Res Publica Nowa i Ośrodek Kultury Francuskiej UW zapraszają na debatę

22 lutego o godzinie 18.00 w sali 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Panel dyskusyjny:Marcin Król, Uniwersytet WarszawskiChantal Millon-Delsol, Académie des sciences morales et politiquesRichard Wolin, City University of New YorkAndrzej Waśkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa (moderator)

Stany Zjednoczone, Francja oraz Polska: kraje, które dały światu trzy pierwsze konstytucje w historii nowożytnej. Celem debaty jest konfrontacja trzech różnych koncepcji republiki w państwach, które we współczesnej debacie politycznej mierzą się z pojęciem republikanizmu. Odniesienia historyczne sięgające Oświecenia są tłem dyskusji, która ma skupić się na znaczeniach tego pojęcia, ukuwanych od lat 60. XX wieku oraz przeobrażeniach tej idei po dziś dzień. Zapytamy też, dlaczego w Polsce do idei republikańskiej nawiązuje tylko jedna strona sceny politycznej? Czy używamy tego pojęcia we właściwym znaczeniu?

Organizatorzy:Ośrodek Kultury Francuskiej UWRes Publica Nowa Muzeum Historii Polski

Patronat honorowy:JM Rektor Uniwersytetu WarszawskiegoAmbasada Francji w WarszawieAmbasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie

Patronat medialny: Rzeczpospolita, Res Publica Nowa, Polityka, Warsztaty Analiz Socjologicznych

Tłumaczenie symultaniczne: francusko-polskie oraz angielsko-polskie

Marcin Król – profesor historii idei na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnio opublikował książkę “Czego nas uczy Leszek Kołakowski” (2010).

Chantal Millon-Delsol – profesor w Académie des sciences morales et politiques, założycielka Institut de recherche Hannah Arendt. Autorka książek: “L’identité de l’Europe” (2010) i “La paresse et la révolte” (2011) oraz przetłumaczonych na polski “Éloge de la singularité, essai sur la modernité tardive” (Esej o człowieku później nowoczesności, 2003)i “Le principe de subsidiarité” (Zasada pomocniczości, 1995).

Andrzej Waśkiewicz – historyk i socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii i wicedyrektor Collegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie historią idei, filozofią społeczną, teorią polityki oraz publicystyką polityczną. W 1998 roku wydał “Interpretację teorii politycznej” poświęconą zagadnieniom metodologicznym historii idei.

Richard Wolin – profesor historii w Graduate Center of the City University of New York. Autor książek: “Heidegger’s Children: Hannah Arendt”, “The Seduction of Unreason: the Intellectual Romance with Fascism from Nietzsche to Postmodernism”, “The Wind From the East: French Intellectuals, the Cultural Revolution and the Legacy of the 1960s” (Princeton University Press). Publicysta the Nation, Dissent, the New Republic, Przeglądu Politycznego oraz Res Publiki Nowej.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa