Socjolog, absolwent Goldsmiths, University of London i University of Cambridge.

Zakres specjalizacji:

  • polityka społeczno-gospodarcza w Polsce
  • nierówności społeczne
  • polityka i społeczeństwo brytyjskie
  • nowe ruchy społeczne

Publicysta Res Publiki Nowej, redaktor OKO Press.

Res Publica Nowa