Szkolenia dla młodych menadżerów kultury w Krakowie, Pradze i Tbilisi

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM) to nowa międzynarodowa inicjatywa edukacyjna oparta na współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza z Marcel Hicter Association for Cultural Democracy z Brukseli oraz z partnerami wspierającymi z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Gruzji […]


Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM) to nowa międzynarodowa inicjatywa edukacyjna oparta na współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza z Marcel Hicter Association for Cultural Democracy z Brukseli oraz z partnerami wspierającymi z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Gruzji i Ukrainy. Projekt adresowany jest do młodych menedżerów kultury pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. VACuM to 24-miesięczne szkolenie obejmujące dwie 10-dniowe sesje szkoleniowe (1-10 września 2014 w Krakowie i 9-18 marca 2015 w Pradze) oraz 3-dniowe Seminarium Dyplomowe (12-14 września 2015 w Tbilisi).

Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Willa Decjusza
Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Willa Decjusza

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę na temat europejskich, narodowych i regionalnych polityk sektorowych oraz min. dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi lub artystycznymi skierowanymi do społeczności lokalnych i międzynarodowych, a także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Wyboru dokona międzynarodowy panel ekspertów w oparciu o ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także jakości projektu przedłożonego przez kandydata. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie: www.vacum.eu. Termin składania aplikacji upływa 15 maja.

Program Akademii obejmować będzie aktualne zagadnienia gospodarcze, polityczne i społeczne Europy, służąc pogłębieniu wiedzy w dziedzinie kreowania i wdrażania polityki społecznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz rozwojowi kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania sprawami lokalnymi i współpracy międzynarodowej. Projekt w sposób znaczący przyczyni się także do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy uczestnikami z Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów Partnerstwa Wschodniego i powstania wielu wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

Udział w VACuM (udokumentowany certyfikatem), stanowić będzie potwierdzenie poziomu wiedzy w zakresie stanowienia polityk sektorowych i kompetencji w obszarze zarządzania. Może okazać się wartością dodaną przy ubieganiu się o pracę lub umożliwić absolwentom prowadzenie własnych firm wspierających transformacje systemowe i reformy w swoich krajach.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.vacum.eu

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa