Stypendia literackie Willi Decjusza 2011

Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Res Publica Nowa zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki do składania aplikacji na pobyty rezydenckie […]


Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Res Publica Nowa zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki do składania aplikacji na pobyty rezydenckie w Willi Decjusza w Krakowie. Stypendia twórcze towarzyszą projektowi DAGNY – program stypendiów i wydarzeń literackich (patrz niżej).

Okres stypendium wynosi 3 miesiące w dwóch możliwych terminach: kwiecień – czerwiec lub sierpień – październik 2011. Zgłoszenia uwzględniające wybór terminu należy nadsyłać pocztą elektroniczną, bezpośrednio na adres koordynatora projektu w Willi Decjusza: renata@villa.org.pl.

Stowarzyszene Willa Decjusza, Solvberget KF Stavanger Cultural Centre i Res Publica Nowa polecają też uwadze pisarzy z Polski, Norwegii, Ukrainy i krajów obszaru języka niemieckiego możliwość aplikacji na pobyty rezydenckie w Willi Decjusza w Krakowie, odbywające się w ramach projektu DAGNY – program stypendiów i wydarzeń literackich.

Okres stypendium wynosi 3 miesiące w dwóch możliwych terminach: kwiecień – czerwiec lub sierpień– październik 2011. Zgłoszenia uwzględniające wybór terminu należy nadsyłać pocztą elektroniczną, bezpośrednio na adres koordynatora projektu w Willi Decjusza: renata@villa.org.pl

Termin nadsyłania aplikacji na obydwa stypendia upływa 31 stycznia 2011 roku.

Więcej informacji o stypendiach, szczegółów aplikacji etc w dokumencie.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa