Starsze Miasta – warsztaty i debata w Krakowie

  Magazyn Miasta i Res Publica wraz z partnerami zapraszają na warsztaty i debatę Starsze Miasta, które odbędą się w poniedziałek 29 września w siedzibie Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla przy Rynek Główny 34. […]


 

Magazyn Miasta i Res Publica wraz z partnerami zapraszają na warsztaty i debatę Starsze Miasta, które odbędą się w poniedziałek 29 września w siedzibie Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla przy Rynek Główny 34.

Warsztaty

W poniedziałek 29.09 w godzinach 11-15 zapraszamy na warsztaty poświęcone metodologii interdyscyplinarnej pracy nad miastami, gminami i społecznościami przyjaznymi starzeniu Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia. W darmowych warsztatach wziąć może udział 40 uczestników z województwa małopolskiego (aktywnych seniorów, przedstawicieli rad seniorów, środowisk senioralnych, urzędników, radnych, samorządowców, aktywistów itp.). Program warsztatów przyszykowany zostanie przy wsparciu polskich ekspertów oraz Sieci Miast I Gmin Przyjaznych Starzeniu WHO. W trakcie warsztatów kwestie merytoryczne przekazywane będą uczestnikom m.in. na przykładach możliwych rozwiązań problemów w gminach i miastach województwa małopolskiego. Prowadzenie: Andrzej Skrzyński (Rada ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS, Głos Seniora), Marta Żakowska (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Magazyn Miasta)

Liczba miejsc ograniczona. Chętnych prosimy o przysłanie maila ze zgłoszeniem na adres magazyn.miasta@gmail.com z tytułem: Kraków. Prosimy o zamieszczenie w mailu imienia, nazwiska i dwuzdaniowego opisu pełnionej funkcji lub zainteresowań. Na warsztaty zgłaszać się także można telefonicznie: 501 330 966. Od momentu zapełnienia listy 40 uczestników informować będziemy o braku miejsc na warsztaty.

Debata

Tego samego dnia – 29.09 – o g. 17.00 zapraszamy na nieodpłatną, publiczną, międzypokoleniową debatę z udziałem przedstawicieli rad seniorów, aktywnych seniorów, przedstawicieli urzedów z województwa małopolskiego, a także środowisk działających na rzecz osób starszych. Debata poświęcona będzie lokalnym politykom senioralnym i społecznościom przyjaznym starzeniu, metodologii pracy Sieci Miast I Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia oraz możliwości wprowadzania kompleksowych, miejskich, międzywydziałowych programów senioralnych z uwzględnieniem partycypacyjnego modelu ich projektowania i wdrażania w życie. Debata poruszać będzie jednocześnie główne lokalne problemy. Prowadzenie: Marta Żakowska (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Magazyn Miasta).

Organizator: Magazyn Miasta, Res Publica 

Partnerzy: Stowarzyszenie MANKO, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla 

Patronat honorowy: Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla 

Patronat medialny: Obywatelski Kraków, Głos Seniora

 

Sfinansowano ze środków ASOS 2014 – 2020 Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej

Więcej informacji: tel. 501 330 966, e-mail: magazyn.miasta@gmail.com www.publica.pl/magazynmiasta

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa