Socjolog, publicysta. Zastępca redaktora naczelnego OKO Press. Członek zespołu Res Publiki Nowej. Publikuje również na łamach Gazety Wyborczej. Doktorant w ISNS UW.

Zakres specjalizacji:

  • polityka bieżąca – krajowa i zagraniczna
  • socjologia
  • społeczeństwo obywatelskie, zachowania masowe

 

Res Publica Nowa