Sprawozdanie z debaty i warsztatów DNA Miasta w Elblągu

Z przyjemnością prezentujemy sprawozdanie z debaty i warsztatów DNA Miasta w Elblągu (19.05.2012 r.). Informujemy również, że dzięki dofinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie będziemy mogli pomóc w dalszych pracach nad stworzeniem nowego dokumentu […]


Z przyjemnością prezentujemy sprawozdanie z debaty i warsztatów DNA Miasta w Elblągu (19.05.2012 r.). Informujemy również, że dzięki dofinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie będziemy mogli pomóc w dalszych pracach nad stworzeniem nowego dokumentu określającego strategię rozwoju kultury miejskiej po 2013 r.

POBIERZ SPRAWOZDANIE

Celem naszego elbląskiego spotkania było rozpoczęcie dyskusji nad miejską polityką kulturalną i projektami rozwoju elbląskiej kultury. Rozmawialiśmy o roli urzędu miejskiego oraz pracowaliśmy nad społecznymi propozycjami zmian – wykorzystania potencjalnych szans i rozwiązania istniejących problemów. Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie naszej wspólnej pracy. Staraliśmy się przekazać wszystkie uwagi, komentarze, opinie i propozycje w taki sposób, w jaki zostały zaprezentowane podczas dyskusji. Sprawozdanie podzielone jest zgodnie z przebiegiem naszego spotkania. Znalazło się w nim zarówno podsumowanie debaty otwierającej, jak i prac każdej z czterech grup warsztatowych.

Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna praca jest doskonałym wstępem do miejskiego kongresu kultury, który niebawem będzie miał miejsce w Elblągu. Najważniejszym elementem jest teraz kontynuowanie wysiłków na rzecz realizacji dobrych pomysłów i propozycji. Niniejszy raport może być w tych działaniach bardzo pomocny.

Dziękujemy za możliwość organizacji elbląskiej edycji naszego programu DNA Miasta. Jego ideą jest działanie na rzecz tworzenia dobrych miejskich polityk kulturalnych. Promujemy kulturę budowaną w dialogu, opartą na interakcji mieszkańców, twórców i władz miejskich. Szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamość miasta – jego kod DNA, aby na tej podstawie budować świadomą i opartą na zasadach współuczestniczenia oraz współodpowiedzialności strategię rozwoju kultury. Wspieramy mieszkańców, twórców i animatorów kultury oraz władze miasta w tworzeniu mądrej kultury miejskiej. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu elbląskich władz wypracowane propozycje mogą stać się częścią miejskiej polityki kulturalnej.

Zachęcamy do dalszej współpracy – zarówno przy komentowaniu i ulepszaniu treści raportu, jak i tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej odpowiadającej aspiracjom, możliwościom i potrzebom mieszkańców.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa