Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej

Zapraszamy na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej,  które odbędzie się w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 10.30 w Sali Komisyjnej 02 (Nowy Dom Poselski, ul. Senacka 1). Tematem posiedzenia będzie omówienie inicjatywy ustawodawczej […]


Zapraszamy na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej,  które odbędzie się w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 10.30 w Sali Komisyjnej 02 (Nowy Dom Poselski, ul. Senacka 1).

Tematem posiedzenia będzie omówienie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Założenia projektu wraz ze zgłoszonymi w toku konsultacji społecznych uwagami przedstawi pan Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W posiedzeniu udział wezmą parlamentarzyści wchodzący w skład Zespołu, przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Chcąc uczestniczyć w spotkaniu należy wcześniej potwierdzić swój udział wysyłając e-maila zawierającego imię i nazwisko, nr PESEL oraz nazwę reprezentowanej organizacji na adres kongres.miejski@gmail.com do dnia 18.02.2013 r.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa