Spis artykułów Krzysztofa Michalskiego

Prezentujemy listę artykułów Krzysztofa Michalskiego, polskiego filozofa, założyciela i rektora Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Martin Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, przełożył Krzysztof Michalski, „Teksty” 1974, nr 6. Martin Heidegger, Wprowadzenie do "Co to jest […]


Prezentujemy listę artykułów Krzysztofa Michalskiego, polskiego filozofa, założyciela i rektora Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

 1. Martin Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, przełożył Krzysztof Michalski, „Teksty” 1974, nr 6.

 2. Martin Heidegger, Wprowadzenie do „Co to jest metafizyka?”, przełożył i opracował Krzysztof Michalski, „Znak” 1974, nr 6.

 3. Krzysztof Michalski, Heidegger i plotka, „Literatura” 1974, nr 7.

 4. Krzysztof Michalski, Uczucie i fenomenologia, „Teksty” 1974, nr 2.

 5. Krzysztof Michalski,  W filozoficznej prasie RFN, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 9.

 6. Krzysztof Michalski, O hermeneutyce Gadamera, „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 1.

 7. Hans-Georg Gadamer, Problem dziejów w nowoczesnej filozofii niemieckiej, przełożył Krzysztof Michalski, „Znak” 1975, nr 11-12.

 8. Krzysztof Michalski, Hermeneutyka, „Kultura” 1975, nr 26.

 9. Krzysztof Michalski, Heidegger, „Twórczość” 1975, nr 8.

 10. Jan Patočka, Czy dzieje mają sens?, przełożył Krzysztof Michalski, „Znak” 1975, nr 11-12.

 11. Hans-Georg Gadamer, Człowiek i język, przełożył Krzysztof Michalski, „Teksty” 1976, nr 6.

 12. Martin Heidegger, Hölderlin i istota poezji, przełożył Krzysztof Michalski, „Twórczość” 1976, nr 5.

 13. Martin Heidegger, Koniec filozofii i zadanie myślenia, przełożył Krzysztof Michalski, „Teksty” 1976, nr 4/5.

 14. Krzysztof Michalski, Heidegger, „Kultura” 1976, nr 29.

 15. Józef Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, rec. Krzysztof Michalski, „Twórczość” 1976, nr 12.

 16. Krzysztof Michalski, O źródłach filozofii, „Teksty” 1977, nr 3.

 17. Hans-Georg Gadamer, Antropologia i hermeneutyka, „Humanitas” 1978, t. 1.

 18. Krzysztoff Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, rec. Stanisław Cichowicz, „Nowe Książki” 1978, nr 15.

 19. Krzysztof Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, rec. Kallimach, „Literatura” 1978, nr 40.

 20. Krzysztof Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, rec. Paweł Dybel, „Miesięcznik Literacki” 1978, nr 9.

 21. Krzysztof Michalsi, Heidegger i filozofia współczesna, rec. Andrzej Załuska, „Studia Filozoficzne” 1979 nr 7.

 22. George Picht, Pojęcie odpowiedzialności, przełożył Krzysztof Michalski, „Znak” 1979, nr ½.

 23. Krzysztof Michalski, Gadamer, „Twórczość” 1979, nr 1.

 24. Krzysztof Michalski, Sens i fakt. O polemice Husserla z psychologizmem, „Studia Filozoficzne” 1980, nr 2.

 25. Krzysztof Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, rec. Karol Tarnowski, „Znak” 1980, nr 4.

 26. Krzysztof Michalski, Czas, świadomość, rzeka czasu, „Twórczość” 1981, nr 7.

 27. Krzysztof Michalski, Husserl i Kartezjusz: kiedy świat wydaje nam się niezrozumiały, „Studia Filozoficzne” 1985, nr 4.

 28. Krzysztof Michalski, Jan Patočka- in memoriam, “Res Publica” 1988, nr 4/1988.

 29. Krzysztof Michalski, Mitotwórcy czy krytycy. O literatach, intelektualistach i polityce, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 21.

 30. Krzysztof Michalski, Logika i czas: próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, rec. Józef Dębowski, „Annales UMCS” 1992, Vol. 14/15.

 31. Krzysztof Michalski, O nihilizmie historii, „Res Publica Nowa” 1994, nr 11/1994.

 32. Krzysztof Michalski, Historyczność historii i głupota pojęć: o nihilizmie Nietzschego, „Kwartalnik Filozoficzny” 1995, z. 1.

 33. Jacek Stanisław Buras, Marek Jan Siemek, Małgorzata Łukasiewicz, Bogdan Baran, Krzysztof Michalski, Na co nam Nietzsche? [dyskusja redakcyjna], „Literatura na Świecie” 1995, nr 10.

 34. Krzysztof Michalski, Rozum powstaje w dialogu, rozmowę przepr. Anna Jarmusiewicz, „Rzeczpospolita” 1996, nr 65.

 35. Krzysztof Michalski, O niebezpieczeństwach nowoczesności, Fryderyku Nietzschem i Patryku Buchananie: list z Wiednia, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 19.

 36. Krzysztof Michalski, O Oświeceniu, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 34.

 37. Krzysztof Michalski, Trwoga śmierci, trwoga życia, rozmowę przepr. Jacek Żakowski, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 75.

 38. Krzysztof Michalski, Czas płynie, dziecko się bawi: Nietzsche o czasie, cierpieniu, szczęściu i niepamięci, „Kwartalnik Filozoficzny” 1997, z. 2.

 39. Leszek Kołakowski, Krzysztof Michalski, Po co Nietzsche?, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 132.

 40. Krzysztof Michalski, Krótka historia Apokalipsy i jej zeświecczenia, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 185.

 41. Krzysztof Michalski, Rok 2000, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 33.

 42. Krzysztof Michalski, Czas i życie to jedno, rozmowę przepr. Jarosław Makowski, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 1.

 43. Józef Tischner, Filozofia dramatu, rec. Krzysztof Michalski, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 17.

 44. Józef Tischner, Spór o istnienie człowieka, rec. Krzysztof Michalski, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 17.

 45. Krzysztof Michalski, Polityka i wartości, „Rzeczpospolita” 2000, nr 193.

 46. Krzysztof Michalski, Wiedniowi kazania nie pomogą, rozmowę przepr. Michał Cichy, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 55.

 47. Krzysztof Michalski, Śmierć Boga, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 164.

 48. Krzysztof Michalski, Twarzą w twarz, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 28.

 49. Jacek Żakowski, Kazimierz Nycz, Karol Tarnowski, Krzysztof Michalski, Janusz Poniewierski, Chrześcijaństwo przed nami : o „Księdzu na manowcach” Józefa Tischnera [dyskusja], „Znak” 2000, nr 5.

 50. Krzysztof Michalski, Śladami Zaratustry: rozum, co boli, „Znak” 2001, nr 6.

 51. Józef Tischner, Polski kształt dialogu,  rec. Krzysztof Michalski, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 13.

 52. Krzysztof Mech, Barbara Skarga, Charles Taylor, Krzysztof Michalski, Władysław Stróżewski, Debata o nadziei, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 21.

 53. Marcin Król, Krzysztof Michalski, „Kołakowski idzie!”, rozmowę przepr. Jarosław Makowski, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 44.

 54. Krzysztof Michalski, Karol Tarnowski, Jacek Filek, Żądło Nietzschego, rozmowę przepr. Łukas Tischner, „Znak” 2002, nr 8.

 55. Krzysztof Michalski, Salto mortale bez asekuracji, rozmowę przepr. Paweł Smoleński, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 103.

 56. Krzysztof Michalski, Płomień wieczności: metafora ognia i Nietzsche, „Rzeczpospolita” 2003 nr 179.

 57. Krzysztof Michalski, Wartości zazwyczaj dzielą, rozmowę przepr. Jarosław Makowski, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 41.

 58. Krzysztof Michalski, Wieczna Miłość Cz. 1-2, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 41-42.

 59. Kurt Biedenkopf, Bronisław Geremek, Krzysztof Michalski, Michel Rocard , Co łączy Europę, przełożył Łukasz Sommer, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 290.

 60. Wacław Hryniewicz, Władysław Stróżewski, Barbara Skarga, Tadeusz Gadacz, Krzysztof Michalski, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Krzyk wojen, prąd źrodeł: jaskinia filozofów: o miłości, rozmowę przepr. Krzysztof Dorosz, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 20.

 61. Krzysztof Michalski, Etyka stosowana – funkcjonalistyczna hybryda tradycyjnego normatywizmu i prakseologii, „Logos i Ethos” 2004, nr 1.

 62. Krzysztof Michalski, Kochając, wracamy do raju, rozmowę przepr. Katarzyna Janowska, „Polityka” 2004, nr 24.

 63. Krzysztof Michalski, Rozmowy pod palmą, rozmowę przepr. Michał Okoński, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 42.

 64. Krzysztof Michalski, Płomień wieczności Cz. 1, „Znak” 2004, nr 1.

 65. Krzysztof Michalski, Płomień wieczności Cz. 2, „Znak” 2004, nr 2.

 66. Krzysztof Michalski, Człowiek w obliczu zła: spotkania w Castel Gandolfo, rozmowę przepr. Ewa K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita” 2005, nr 54.

 67. Krzysztof Michalski, Kochać Boga: Jan Paweł II rozumiał swoją papieską misję przede wszystkim jako poszukiwanie ludzi, którzy cierpią, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 16.

 68. Krzysztof Michalski, Nadczłowiek, „Zeszyty Literackie” 2006, nr 4.

 69. Leszek Kołakowski, Krzysztof Michalski, Władysław Stróżewski, Janusz Tazbir, Cóż jest prawda?: Debata Tischnerowska, „Rzeczpospolita” 2006, nr 117.

 70. Krzysztof Michalski, Nienasycone pragnienie kolejnych chwil: o wiecznym powrocie tego samego. Cz. 1, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 52.

 71. Krzysztof Michalski, Nienasycone pragnienie kolejnych chwil: o wiecznym powrocie tego samego. Cz. 2, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 53.

 72. Krzysztof Michalski, Nienasycone pragnienie kolejnych chwil: o wiecznym powrocie tego samego. Cz. 3, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 1.

 73. Krzysztof Michalski, Nietzsche ochrzczony?, rozmowę przepr. Piotr Graczyk, Tadeusz Gadacz, Paweł Kłoczowski, „Znak” 2007, nr 10.

 74. Krzysztof Michalski, Nihilizm: miejsce dla Boga: nowe spojrzenie na Nietzschego, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 181.

 75. Krzysztof Michalski, Krystian Lupa, Co po śmierci Boga: „Dorwać mistrza” – debata Znaku, rozmowę przepr. Dominika Kozłowska, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 110.

 76. Krzysztof Michalski, Instytut szeroko otwarty: 25 lat Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, rozmowę przepr. Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 263.

 77. Krzysztof Michalski, Płomień Nietzschego, rozmowę przepr. Paweł Dybel, „Nowe Książki” 2007, nr 5.

 78. Krzysztof Michalski, Płomień wieczności: eseje o myślach Fryderyka Nietzschego,  Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2007.

 79. Krzysztof Michalski, Tischner i Kołakowski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr ¾.

 80. Krzysztof Michalski, Kruchość tego wszystkiego, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 246.

 81. Krzysztof Michalski, Wieczna podejrzliwość, rozmowę przepr. Magdalena Bajer, „Odra” 2007, nr 12.

 82. Krzysztof Michalski, Grzegorz Ryś, Kowalski, pierwszy po Bogu: o Nietzschem i pisaniu o Nietzschem rozmawiają ks. Grzegorz Ryś i Krzysztof Michalski, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 23.

 83. Anne Applebaum, Krzysztof Michalski, Marcin Król, Kazimierz Nycz, Adam Michnik, Timothy Snyder, Świat po papieżu, przełożył Krzysztof Michalski, opracowali Krzysztof Michalski i  Ludwika Włodek-Biernat, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 285.

 84. Krzysztof Michalski, Kiedy polski Kościół był szeroko otwarty, rozmowę przepr. Cezary Michalski, „Dziennik” 2008, nr 40, dod. „Europa” nr 7.

 85. Krzysztof Michalski, O wieczności: w odpowiedzi krytykom, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 16/17.

 86. Krzysztof Michalski, Sens zmartwychwstania, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 69.

 87. Krzysztof Michalski, Polityka i wartości, „Kronos” 2008, nr 3.

 88. Krzysztof Michalski,  Polityka i wartości: postscriptum, „Kronos” 2008, nr 3.

 89. Krzysztof Michalski, Jak wygaśnięcie wulkanu: obecność Kołakowskiego, rozmowę przepr. Andrzej Franaszek, Grzegorz Jankowicz, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 37.

 90. Krzysztof Michalski, Nietzsche nasz współczesny, rozmowę przepr. Karolina Wigura, „Dziennik” 2009, nr 2, dod. „Europa” nr 1.

 91. Krzysztof Michalski, Święty w płomieniach, rozmowę przepr. Małgorzata Skowrońska, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2009, nr 89.

 92. Krzysztof Michalski, Źródła moralności biją głębiej, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 108.

 93. Krzysztof Michalski, Dobro w oczach Boga, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 67.

 94. Krzysztof Michalski, Aaa. Chcesz wiedzieć, jak żyć? Nie dzwoń, rozmowę przepr. Sebastian Duda, Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 71.

 95. Krzysztof Michalski, Kwestionariusz Slavoja Žižka: wypełnia Krzysztof Michalski, „Krytyka Polityczna” 2010, nr 20/21.

 96. Krzysztof Michalski, Papież a polityczna chuliganeria, rozmowę przepr. Andrzej Godlewski, „Polska” 2010, nr 175.

 97. Krzysztof Michalski, Polski Kościół ubogi duchem, rozmowę przepr. Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 208.

 98. Krzysztof Michalski, Rozmowy w Castel Gandolfo, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 79, dod. „Gazeta na Wielkanoc”.

 99. Krzysztof Michalski, Twarzą w twarz, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 147.

 100. Krzysztof Michalski, Zrozumieć przemijanie, rozmowę przepr. Piotr Graczyk, Piotr Nowak, „Kronos” 2010, nr 3.

 101. Christopher Schönborn, Charles Taylor, Kardynał i filozof: dialog na temat epoki w cieniu chwiejących się katedr, rozmowę przepr. Krzysztof Michalski, przełożył Robert Skrzypczak, „Fronda” 2010, nr 56.

 102. Nilüfer Göle, John Gray, Tomáš Halik, Krzysztof Michalski, O zgiełku wielu religii, przełożyły Marzena Zdanowska i Urszula Jachimczak, „Znak” 2011, nr 7/8.

 103. Krzysztof Michalski, O wolności, demokracji, narodzie i kapitalizmie, rozmowę przepr. Katarzyna Wiśniewska, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 96.

 104. Krzysztof Michalski, Zrozumieć przemijanie, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 3.

 105. Krzysztof Michalski, Ślad wieczności, rozmowę przepr. Dominika Kozłowska, „Znak” 2011, nr 9.

 106. Krzysztof Michalski, Tutaj rządzi Pan Rynek, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 293.

 107. Krzysztof Michalski, Historia jako pokusa, przełożył Piotr Graczyk, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 46.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa