Solidarity and the Crisis of Trust

Res Publica Nowa zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji z okazji 30. rocznicy narodzin Solidarności w Polsce Solidarity and the Crisis of Trust/Solidarność i kryzys zaufania. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 11 października 2010 r. […]


Res Publica Nowa zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji z okazji 30. rocznicy narodzin Solidarności w Polsce Solidarity and the Crisis of Trust/Solidarność i kryzys zaufania. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 11 października 2010 r. w Dawnym Gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-325 Warszawa). Poniżej przedstawiamy informację od Europejskiego Centrum Solidarności (głównego organizatora) i Katedry im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytet Warszawski.

Europejskie Centrum Solidarności, główny organizator obchodów 30. rocznicy narodzin związku zawodowego i ruchu społecznego Solidarność, organizuje, we współpracy z Katedrą im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego, międzynarodową konferencję Solidarity and the Crisis of Trust (Solidarność i kryzys zaufania). Udział w konferencji wezmą najwybitniejsi przedstawiciele nauk humanistycznych: filozofowie, ekonomiści, socjologowie i historycy idei. Nasze zaproszenie przyjęli: Shlomo Avineri, John Gray, Ivan Krastev, Pierre Manent, Peter Sloterdijk, Jadwiga Staniszkis oraz Gianni Vattimo. Podejmą oni refleksję nad współczesną kondycją solidarności społecznej, politycznej i gospodarczej oraz nad perspektywami, jakie idea ta otwiera dla naszej przyszłości.

Żyjemy w okresie wielkiego kryzysu zaufania, który widoczny jest zarówno w życiu religijnym, duchowym, moralnym, społecznym jak i gospodarczym. Warto zatem zastanowić się, jak idea solidarności, podjęta przez myśl społeczną i polityczną, może ukazać nowe nadzieje, nawet jeżeli to są tylko nadzieje. Wychodzimy z przekonania, że bez rozmowy o przyszłości, niezależnie od tego, jak realna jest to przyszłość, nie da się dokonać tak dalece idących zmian, jakie spowodują „odnowienie oblicza tej ziemi”. Kryzys zaufania w życiu religijnym powoduje sekularyzację, w życiu duchowym – poczucie braku sensu, w życiu moralnym – przekształcenie pluralizmu w nihilizm, w życiu społecznym i politycznym – kryzys demokracji, a w życiu gospodarczym – kryzys, jaki właśnie obserwujemy.

Chcemy zastanowić się nad kierunkami wychodzenia z tej trudnej sytuacji, nad tym, jak zachodnia cywilizacja, zgodnie z tradycją Alexisa de Tocqueville’a, może przechować wszystkie swoje nadzwyczajne zdobycze, a przede wszystkim wolność i solidarność, w tych trudnych okolicznościach. Jak zapobiec temu, by radykalny indywidualizm, egoizm i konformizm nie doprowadziły do zniszczenia duchowego dorobku naszej kultury. Skupimy się zatem na wyżej wymienionych problemach starając się, by na wszystkie spojrzeć z punktu widzenia roli solidarności w ich możliwym rozwiązywaniu

Zainteresowanym osobom polecamy szczegółowy program konferencji . Zdecydowanym na udział przypominamy o prośbie organizatorów o wypełnienie formularza zgłoszeniowego .

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa