Seniorzy ocenią kulturę w mieście

Czy wydarzenia kulturalne i społeczne organizowane w mieście odpowiadają na potrzeby i zainteresowania seniorów? Czego brakuje w ofercie miasta osobom starszym?


Na pytania o życie kulturalne w Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim i Słupsku odpowiedzi będą szukać w dniach 17-29 września specjaliści zajmujący się polityką kulturalną miast z Res Publica.

Jak zaplanować ofertę kulturalną miast, aby żyło się w nich lepiej osobom starszym? Pytanie to rzadko zadaje się samym zainteresowanym. We wrześniu badacze – specjaliści od rozwoju miejskiego, przestrzeni publicznej, partycypacji, aktywizacji społecznej i lokalni działacze miejscy organizują spotkania z seniorami trzech miast Polski, aby wspólnie przygotować rekomendacje dla administracji publicznej, instytucji oraz organizacji kulturalnych. Efektem pracy będzie raport o oczekiwaniach starszych mieszkańców i możliwościach działań w konkretnych miastach skierowany do pracowników urzędów, samorządów, instytucji i organizacji kultury , ale także samych zainteresowanych, czyli seniorów. Raport opublikowany będzie w grudniu i uwzględni też sytuację we Wrocławiu, w którym badanie odbędzie się w październiku.

Organizatorzy podkreślają, że kultura może być narzędziem zmiany społecznej, a przy odpowiednim projektowaniu i określeniu warunków sprzyjających, prowadzi do zmian na wielką skalę. – Oferta kulturalna skierowana do seniorów w różnych ośrodkach miejskich często odbiega od ich potrzeb, co w wielu przypadkach skutkuje niską frekwencją w organizowanych wydarzeniach. Ponadto liczne informacje o wydarzeniach kulturalnych najzwyczajniej nie docierają do seniorów – mówi Marta Żakowska z Res Publica, redaktorka naczelna Magazynu Miasta, szefowa programu „Starsze Miasta”. – Fakty te sprawiają, że sektor kultury ma mały wpływ na realne zmiany w życiu najstarszych mieszkańców i co gorsza prowadzi to do  izolacji seniorów w życiu poszczególnych gmin, powiatów i miast – dodaje.

Jak podkreśla Marta Żakowska, w Polsce brakuje pogłębionej refleksji na temat potrzeb i możliwości seniorów w kontekście uczestnictwa w kulturze, a w wielu działaniach i programach kultura wciąż traktowana jest w jednowymiarowy sposób, jako programowane odgórnie „eventy”. – Dlatego warto przyjrzeć się zjawisku bliżej i zastanowić się wraz z seniorami, czym może być dla nich „kultura jako narzędzie zmiany społecznej” – argumentuje Żakowska.

Warsztaty skierowane są do bardziej i mniej aktywnych osób po 60 roku życia, rad seniorów oraz mieszkańców miast mających regularny kontakt z lokalnymi seniorami, znających ich potrzeby i możliwóści. W warsztatach w każdym mieście może wziąć udział 25 osób, dlatego obowiązują zapisy w lokalach partnerów projektu. Wstęp jest wolny.

Spotkania organizowane są w ramach programu prowadzonego od 2014 r. „Starsze Miasta” przez zespół Res Publica: DNA Miasta i Magazyn Miasta. Badania realizowane są ze środków ASOS 2014-20 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami programu są Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Ad Rem, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, fundacja tu obok i Centrum Kultury w Lublinie.

Harmonogram spotkań:

Słupsk, 17 września, godz. 9-14, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 6. Zapisy prowadzi Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Arciszewskiego 22a, we wtorki w godz. 10-12, tel.: (59) 84 05 478, e-mail: sutw@o2.pl

Gorzów Wielkopolski, 19 września, godz. 9-14 ul. Chrobrego 22. Zapisy prowadzi Fundacja Ad Rem, ul. Łokietka 28, godz. 10-17. tel. 792 073 123

Lublin, 29 września, godz. 9-14, ul. Peowiaków 12. Zapisy od 15 września prowadzi fundacja tu obok, al. Racławickie 22, w siedzibie Rady Dzielnicy Wieniawa, wtorki i czwartki w godz. 10-16, tel.: 660 199 423

Więcej informacji o projekcie i możliwościach zapisu na stronach www.magazynmiasta.pl oraz partnerów projektu.

LOGOA3dna miastamm

Res Publica Nowa