Rusza nowy projekt – DNA Miasta: Diagnoza

DNA Miasta: Diagnoza to kolejna edycja prowadzonego przez „Res Publicę Nową” programu wzmacniania społecznej aktywności w budowaniu wizji kultury miejskiej. Od 2008 r. obserwujemy, jak miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 włączają […]


DNA Miasta: Diagnoza to kolejna edycja prowadzonego przez „Res Publicę Nową” programu wzmacniania społecznej aktywności w budowaniu wizji kultury miejskiej. Od 2008 r. obserwujemy, jak miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 włączają mieszkańców w przygotowanie swojej oferty konkursowej. W tym roku sprawdzimy, jakie efekty przyniosły te starania. Czy mieszkańcy tych miast wiedzą o konkursie? Czy mieli możliwość wypowiedzenia własnych opinii? Czy ich propozycje i pomysły zostały uwzględnione? Czy podjęte działania są realną szansą na trwałą zmianę organizacji wydarzeń, które dzieją się w przestrzeni publicznej? Do wspólnego poszukiwania odpowiedzi zapraszamy zarówno mieszkańców, którym zależy na życiu kulturalnym w ich mieście, jak i władze miast zainteresowane wzmocnieniem obywatelskiego wymiaru miejskiej kultury.

Projekt DNA Miasta: Diagnoza to:

  • Projekt badawczy obejmujący metody współpracy władz miasta z jego obywatelami
  • Seria spotkań i debat pod wspólnym tytułem – „ESK 2016 – start, czy meta?”
  • Wywiady z najważniejszymi osobami zajmującymi się przygotowaniem aplikacji konkursowych oraz osobami zaangażowanymi w animowanie i tworzenie wydarzeń kulturalnych
  • Konferencja o przyszłym wykorzystaniu potencjału, który wypracowano podczas przygotowań do konkursu ESK 2016
  • Publikacja podsumowująca strategie i działania miast ubiegających się o tytuł ESK 2016

Więcej informacji o projekcie tutaj

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa