Ruchy miejskie: protest czy troska o dobro wspólne

Czytelników zainteresowanych tematyką miejską zapraszamy na pierwszą debatę z cyklu dot. miasta "Ruchy miejskie: protest czy troska o dobro wspólne " realizowanego przez Fundację St. Batorego. Dyskusję poprowadzi Wojciech Przybylski („Res Publica Nowa”). W debacie […]


Czytelników zainteresowanych tematyką miejską zapraszamy na pierwszą debatę z cyklu dot. miasta

„Ruchy miejskie: protest czy troska o dobro wspólne „

realizowanego przez Fundację St. Batorego.

Dyskusję poprowadzi Wojciech Przybylski („Res Publica Nowa”).

W debacie udział wezmą: Agata Diduszko-Zyglewska (Inicjatywa Warszawa 2020), Joanna Erbel (Krytyka Polityczna) i Marcin Święcicki (poseł na Sejm RP, były prezydent Warszawy).

24 maja 2012 w godz. 11.00-13.30

sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a

Tezy

Pragniemy zastanowić się, jaki charakter mają rozmaite ruchy miejskie. Czy są buntem wobec działań władz lub ich bezczynności, czy też próbą uspołecznienia miasta? Na ile są one przejawem walki o partykularne interesy, a na ile wyrazem dbałości o dobro wspólne. Jakie szanse, a jakie zagrożenia niosą ze sobą ruchy miejskie? Chcemy zapytać, czy mogą one zmienić sposób myślenia o mieście i jego zarządzaniu?
Do dyskusji zapraszamy samorządowców, działaczy społecznych i ekspertów. Nasza debata rozpocznie cykl spotkań o Demokratyzacji miasta, które chcemy poświęcić wyzwaniom obecnie stojącym przed polskimi miastami, relacjom władze-mieszkańcy oraz roli, jaką mogą pełnić rozmaite inicjatywy obywatelskie.

Noty o panelistach

Agata Diduszko-Zyglewska (ur. 1975) – aktywistka, dziennikarka członkini Inicjatywy Warszawa 2020 oraz ruchu Warszawscy Obywatele Kultury. Członkini prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury. Prezeska Stowarzyszenia Pasaż Antropologiczny. W 2011 roku sekretarz Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Rozwoju Kultury działającego przy miejskim Biurze Kultury. Współautorka opracowania Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Współpracuje m.in. z dwutygodnik.com, opcit.pl, ngo.pl.

Joanna Erbel (1984) – socjolożka, aktywistka, publicystka i fotografka. Członkini Krytyki Politycznej, współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis. Redaktorka magazynu „Miasta”. Członkini Zarządu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich. Kuratorka Nowych Sytuacji 2011. Zajmuje się badaniem i dokumentowaniem ruchów społecznych. Współpracuje z ruchami lokatorskimi, zajmuje się polityką mieszkaniową. Przygotowuje doktorat o przemianach w przestrzeni miast postsocjalistycznych.

Wojciech Przybylski (ur. 1980) – historyk idei. Redaktor naczelny „Res Publiki Nowej” oraz „Visegard Insight“. Pracownik Katedry im. Erazma z Rotterdamu UW, koordynator Debat Tischnerowskich. Członek grupy ds. mediów Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Inicjator programu „DNA Miasta”. Publikował m.in. w „Eurozine”, „Polska. The Times”, „Res Publice Nowej”, „Social Europe Journal”.

Marcin Święcicki (ur. 1947) – ekonomista, dr, poseł na Sejm RP. W latach 1989–1991 minister współpracy gospodarczej z zagranicą. Od 1994 do 1999 roku prezydent Warszawy. W latach 2000–2001 doradca Prezydenta Litwy. Od 2002 do 2005 roku koordynator OBWE ds. Ekonomicznych i Ochrony Środowiska.


 /źródło: www.batory.org.pl/

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa