RPN: Suwerenność Informacyjna

Magazyn internetowy Res Publiki Nowej 2/2019


W prowadzonych przez nas pracach analitycznych nad zagrożeniami dla demokracji oraz konsultacjach z branżą reklamy zaskoczyła nas występująca niezależnie zgodność poglądów dotycząca transparentności. „Potrzebujemy reguły, która jasno pokazywałaby, że wiadomości, które otrzymujemy w dyskusji lub na forum, pochodzą od człowieka lub od maszyny” – mówi nam Paul Nemitz, wysoko postawiony doradca w Komisji Europejskiej i autorytet w dziedzinie europejskiego prawa dotyczącego sztucznej inteligencji.

PRZYBYLSKI: Europa kontra boty

Nie chodzi o ograniczenie wolności Internetu, a o opracowanie i udostępnienie narzędzi, dzięki którym społeczeństwa odzyskają suwerenność informacyjną, czyli nie będą zależne od obskurnych botów

KLOSSA: Ku europejskiej suwerenności medialnej

Trzeba stworzyć warunki zrównoważonego ekonomicznie, pluralistycznego ekosystemu mediów w Europie. Potrzeba systemowej strategii europejskiego przemysłu mediowego, wykorzystującej potencjał nowych technologii

NEMITZ: Reguła korzystania ze wspólnej przestrzeni w sieci

Potrzebujemy reguły jasno pokazującej, że wiadomości, które otrzymujemy w dyskusji lub na forum, pochodzą od człowieka lub od maszyny

ALAPHILLIPE: Pieniądze wpływają na kierunki rozwoju Internetu

Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dezinformacja jest wykorzystywana do zarabiania pieniędzy kosztem naszych demokracji i uczciwych wyborów?

RAPORT Z POLA BITWY: Reklamodawcy i wydawcy vs boty

Skala działań botów jest tak duża, a konsekwencje widoczne i dotkliwe, że w branżach rośnie świadomość potrzeby uregulowań prawnych

ANKIETA: Prawo do rozpoznania bota

Poprosiliśmy osoby zajmujące się tematem dezinformacji w sieci o podzielenie się uwagami na temat pomysłu wprowadzenia obowiązku informowania obywateli UE o tym, czy w sieci stykają się z człowiekiem, czy botem

GÓRSKI: Obronić suwerenność ludu w świecie cyfrowym

Jeśli wciąż chcemy żyć w świecie, w którym wszyscy jesteśmy suwerenem, potrzebujemy posiadać sprawstwo także nad przestrzeniami w świecie cyfrowym

SNYDER: Bez wolnych dziennikarzy żadne społeczeństwo nie będzie wolne

Żeby budować suwerenność informacyjną, trzeba wychowywać obywateli w duchu wolności słowa i dbać o różnorodność źródeł informacji

GARTON ASH: Media społecznościowe powinny podlegać zasadom demokratycznym

Facebook to współczesna agora, nasze dobro publiczne. Z Markiem Zuckerbergiem i jego pracownikami powinniśmy rozmawiać o tym, jakie powinny obowiązywać algorytmy

Ilustracja: Paweł Kuczyński

ISSN 2353-933X


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerem raportu jest ABTShield – narzędzie do walki z botami i trollingiem w sieci

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa