RPN: Potrzeba decentralizacji

Magazyn internetowy Res Publiki Nowej 1/2019


Wydobyć skarb samorządności

Choć o konieczności zmiany polskiej polityki mówi się od kilku lat – od kiedy spór dwóch obozów stał się nie tylko nieznośny, ale także przynosi określone straty dla państwa – to dopiero w ostatnich tygodniach pojawiła się w przestrzeni publicznej poważna propozycja nowych reguł gry.

Więcej kompetencji w ręce samorządu wojewódzkiego, większe budżety samorządowe poprzez bezpośrednie wpływy z danin publicznych, koordynacja międzywojewódzka standardów oraz wzmocnienie strategicznych obszarów państwa, takich jak polityka zagraniczna i obronna, polityka społeczna, to założenia projektu decentralizacji Polski. (…)

Parafrazując słynne powiedzenie o demokracji można powiedzieć więc, że decentralizacja Polski nie jest rozwiązaniem doskonałym, ale lepszego nie wymyślono. W szczególności może się sprawdzać w silnie spolaryzowanym społeczeństwie, w którym mniejsze jednostki samorządu terytorialnego budują różne, bardziej dopasowane do lokalnych potrzeb i wrażliwości strategie rozwoju i przepisy prawne.

Czy za sprawą przedłożonego projektu decentralizacji, niczym w rękach sprawnego jubilera, ten skarb samorządności zyska na wartości? W jaki sposób może uszlachetnić Polskę?

Na te pytania odpowiedziałbym, że wzmocni kapitał społeczny, kulturowy i gospodarczy. Oczywiście, nie staniemy się od razu światowymi, ani nawet Europejskimi liderami, ale będzie to poważny impuls rozwojowy. W jednych województwach sprawy mogą pójść lepiej, w innych nieco gorzej, ale wszystkie będą miały możliwość uczenia się od siebie, sprawdzania, które rozwiązania sprawdzają się lepiej, a które zawodzą.

Przeczytaj cały artykuł otwierający autorstwa Piotra Górskiego

Linki do tekstów poniżej lub cały numer w wersji PDF do pobrania za darmo w naszej księgarni.

Ilustracja: Paweł Kuczyński

ISSN 2353-933X


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa